NOVALIS / Főoldal
Marie Steiner karmikus életútja (2. rész: Alexandriai Hüpatia) Nyomtatás E-mail
2017. március 28.

Image
Alexandriai Hüpatia
Ki volt Marie Steiner (2. rész)

  Az alexandriai inkarnáció (Alexandriai Hüpatia)

Marie Steiner karmikus életútja

Rudolf Steiner kutatásainak fényében

 

Rudolf Steiner többször hangsúlyozta, hogy egy ember fejlődésének folyamán nem csupán a születés és halál között eltöltött idejét, a földi életeit, hanem a halál utáni, illetve a halál és az újabb születés között, a szellemi világban eltöltött életét is figyelembe kell venni. A Marie Steiner-individualitás fejlődésével kapcsolatban erre minden inkarnáció után itt nem tudunk részletesen kitérni, ám ezen a ponton mégis meg kell állnunk, hiszen az eddig elénk tárt földi megtestesüléseit: az előkészítő jellegű hiberniai kelta inkarnációkat, majd az Orfikus misztériumtanítványként átélt föníciai-korai görög inkarnációt követő köztes időszakban ment végbe a Földön a Golgotai misztérium, az egész földfejlődés legjelentősebb eseménye. És ez azt jelenti, hogy – Rudolf Steinerhez, Ita Wegmanhoz és a michaelita áramlat többi vezető egyéniségéhez hasonlóan – a Marie Steiner-individualitás sem a Földön inkarnált állapotban, hanem a szellemi világból, a magasztos Nap-szférából nézte végig és élte át a kozmikus Napszellem, a Krisztus-lény földi inkarnációját.

Utolsó frissítés ( 2017. március 27. )
Tovább...
 
Trump - Amerika vagy az emberiség szolgálatában? Nyomtatás E-mail
2017. február 20.

Image
Trump jobbján: Pence alelnök, Kushner és Churchill
Thomas Meyer

Trump – Amerika vagy az emberiség szolgálatában?

 

Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökét Donald Trumpnak hívják. Beiktatási beszéde[1] pofonként érte az USA elitjét és az amerikai médiát, s egyfajta hűségeskü volt a szuverenitás igazi letéteményeséhez – az amerikai néphez. Beszédét ugyanakkor teljesen áthatotta az USA szokásos kiválasztottság- és küldetéstudata a világban. „America first” (Amerika az első), „We will make America great again” (Ismét naggyá tesszük Amerikát) – ezek voltak Trump beszédének többször is elismételt és nagy tetszést kiváltó szlogenjei.

Utolsó frissítés ( 2017. március 07. )
Tovább...
 
Budapest okkult történelméhez (Csontváry és a teozófia III.) Nyomtatás E-mail
2017. január 13.

Image
Csontváry: Fohászkodó Üdvözítő (részlet)
Buda-pesti „Buddha-pestis”

Teozófia, 1909, Budapest

Egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen vívott küzdelem játszódott le itt…

(Csontváry géniusza, 13. rész)

 

Csontváry tehát – michaeli-rózsakeresztes inspirációja révén – az új szellemi fény és az éteriség festője akart lenni – az éteri Krisztus prófétája. De szava pusztában kiáltó szónak bizonyult a korabeli Magyarországon. Miért? – Mint mondtuk, az Annie Besant és az angol teozófus vezetők, illetve a Rudolf Steiner vezette német szekció (a későbbi Antropozófiai Társaság) közötti szellemi küzdelmek – a Krisztus újbóli eljövetele kapcsán dúló „spirituális világháború” – egyik sorsdöntő csatájára Budapesten került sor, az 1909 pünkösdjén nálunk megrendezett nemzetközi teozófus kongresszuson. Abban az évben, amikor Csontváry az utolsó olajképét, a Tengerparti sétalovaglást festi, majd – tíz évvel a halála előtt – felhagy a festői alkotással. Mi történt 1909-ben, a budapesti teozófus kongresszuson? Csontváry festői pályájának lezárulásával összefüggésben az 1909-es budapesti eseményeknek itt csak a meghatározó sajátosságaira tudunk rámutatni, ismét Szergej O. Prokofjev és Thomas Meyer szellemtudományos kutatásaira támaszkodva.[1]

Utolsó frissítés ( 2017. február 03. )
Tovább...
 
Mi történik az Antropozófiai Társaságban? (1916 - 2016) Nyomtatás E-mail
2016. december 30.

ImageMi történik az Antropozófiai Társaságban?

1916 – 2016

 

„Az igazság nélkül nincs valódi ezotéria.”

(Rudolf Steiner, Köln, 1912. december 29.)

1916

Rudolf Steiner az őt és felesége személyét ért különféle támadások (legfőképpen addigi barátjuk és munkatársuk, Edouard Schuré vádjai) után, 1916 augusztusában, egyik előadása végén bejelenti, hogy „pusztán az Antropozófiai Társasággal szembeni udvariasságból nem mond le a társaság tiszteletbeli elnökségéről, ám Steiner asszony, amilyen gyorsan csak lehet, visszavonul a központi vezetőségben betöltött tisztségéből.” Rudolf Steiner ekkor úgy fogalmaz: „Épp elég megbeszélést tartottunk. Eleget üléseztünk mindenféle dolgokról… Talán többet ér, ha végre teszünk is valamit.”[1] 

Utolsó frissítés ( 2017. február 08. )
Tovább...
 
Fontos kiegészítés az 1916-os és a 2016-os év összefüggéséhez Nyomtatás E-mail
2016. december 29.

Image
1916: a Közel-Kelet felosztása a franciák és a britek között
Aleppó – Moszul,

1916 2016

1916-ban a britek és a franciák felosztják maguk között az Oszmán Birodalom közel-keleti területeit (SykesPicot-egyezmény): a térség mai képének kialakulása (Szíria, Irak, Palesztina stb.). Ez a nyugati nagyhatalmi paktum a mostani közel-keleti konfliktusok gyökere. A jelenlegi háború ugyanennek a területnek az újrafelosztásáért folyik.

Utolsó frissítés ( 2016. december 30. )
Tovább...
 
A 2016-os év (Aleppó - Moszul, Brexit - "Trexit", "Mosztambul") Nyomtatás E-mail
2016. december 23.

Image
Köln romjai és a kölni dóm, 1945
Mi történik a világban?

1916 – 2016

 

„Világosan végiggondolni a dolgokat –

most ez az egyetlen, amit tehetünk.”

(Rudolf Steiner, 1916)

 

Rudolf Steiner száz évvel ezelőtt, az első világháború kellős közepén, a következőket mondta az akkori és azóta csak súlyosbodó problémák és konfliktusok megoldhatatlanságával, a háborúval, a háborús propagandával, a sajtó különböző érdekek által vezérelt félretájékoztatásaival, és a mi ebből adódó feladatunkkal kapcsolatban: „Az egyetlen, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk világosan megismerni ezeket a dolgokat, hogy megpróbáljuk szellemileg áttekinteni a világban zajló folyamatok összefüggéseit, s megpróbálunk élni ezekkel a felismerésekkel. Mindig ahhoz kell tartanunk magunkat, hogy a gondolatok igazi, dinamikus erők. Világosan átgondolni a dolgokat – most ez az egyetlen, amit tehetünk. És ha az ember akár csak két napig együtt él ezekkel a valós gondolatokkal, s aztán ismét hatalmába keríti őt a sajtó fekete mágiája, ennek a két napnak akkor is jelentősége van, amelyből erők fakadnak.”[*]

Utolsó frissítés ( 2016. december 30. )
Tovább...
 
A gyermeki ártatlanság és az egyetemes bölcsesség egyesítése mint a Krisztus befogadásához vezető út Nyomtatás E-mail
2016. december 01.

Image
A két Jézus-gyermek a templomban
Szergej O. Prokofjev

Az Ötödik evangélium

és a két Jézus-gyermek

 

Rudolf Steiner 1917-ben mutatott rá arra, hogy egy beavatott már 1909-ben képes volt átélni Krisztus megjelenését az éteri világban. Ezoterikus értelemben tehát már több mint egy évszázad óta ennek az új korszaknak a kezdete után járunk. Már több mint száz éve Krisztus éteri újraeljövetelének időszakában élünk. És Rudolf Steiner ugyanennek az 1909-es évnek az őszén, Dornachtól nem messze, Bázelben beszélt először a két Jézus-gyermek titkáról, arról a titokról, amely éppúgy hozzátartozik az Ötödik evangéliumhoz, akkor is, hogyha Rudolf Steiner akkoriban, 1909-ben még nem használta az „Ötödik evangélium” fogalmát.

Utolsó frissítés ( 2017. január 18. )
Tovább...
 
Krisztus eljövetele "az ég felhőiben..." (Csontváry géniusza 12.) Nyomtatás E-mail
2016. november 21.

Image
Plein air erfunden (Napút-festés feltalálva) (Csontváry)
Krisztus „visszatérése”

az ég felhőiben…

Csontváry géniusza, 12. rész

 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy 1910. január 10-én, amikor a Teozófiai Társaság angol vezetői elkezdték „beavatni” az általuk Krisztus újbóli fizikai megtestesülésének kikiáltott indiai fiút, éppen ezen a napon szakadt meg Csontváry „isteni összeköttetése”, ekkor ért véget szellemi inspirációja, s így ez a nap jelenti termékeny alkotó időszakának, sőt egész festői pályájának a lezárulását. Vagyis az a nap, amikor az indiai Adyarban egy lelki és szellemi „erőszaktétel” formájában kezdetét vette az ifjú Krisnamurti „beavatása” (amely valójában egy ál- vagy ellen-beavatás volt), Csontváry leírásában éppen ez a nap jelenti egy szellem nélküli, „hatalmi” korszak, egy anyagi, materiális szemléletű időszak kezdetét. Az angol teozófus vezetők ugyanis csak látszólag beszéltek a szellemről, s valójában mindent, még Krisztus újra eljövetelét is csupán materiális (fizikai) értelemben – a régi palesztinai események „megismétlődéseként” – tudták elképzelni. „A Teozófiai Társaságba olyan mértékben behatoltak a materialista tendenciák, hogy úgy vélik, Krisztus anyagi testet öltve fog visszatérni” – foglalta össze a helyzetet 1910-ben Rudolf Steiner.[1]

Utolsó frissítés ( 2016. november 29. )
Tovább...
 
Szenzációs felfedezés: két, eddig ismeretlen Klasse ismétlő óra Nyomtatás E-mail
2016. november 12.

ImageKét új Klasse-óra

A boroszlói ismétlő órák (Breslau),

1924. június 12–13.

 

A bázeli Perseus Kiadó egyik legújabb könyvében egy jelentős felfedezést tett közkinccsé: kiadták annak a két, eddig ismeretlen Klasse-órának, annak a két ismétlő órának (Wiederholungsstunde) a szövegét, amelyeket Rudolf Steiner 1924. június 12-én és 13-án a boroszlói és koberwitzi pünkösdi kurzusok alatt tartott a ma Lengyelországhoz tartozó sziléziai német városban (lengyelül Wrocław). Ez azt jelenti, hogy a hét dornachi ismétlő óra és az eddig publikált berni, londoni és prágai különórák kiegészülhetnek ezzel a most megjelent két boroszlói Klasse-órával. Rudolf Steiner ezenkívül tartott még két ismétlő órát a hollandiai Arnheimben, kettőt a francia fővárosban és egyet az angliai Torquay-ben. Ám e nyugat-európai helyszínek mellett két kelet-közép-európai, a szláv elemmel érintkező városban (Prágában és Boroszlóban) is elhangzott két-két Klasse-óra, a Szabad Szellemtudományi Főiskola első osztályának mint Michael-iskolának az órái.

Utolsó frissítés ( 2016. november 20. )
Tovább...
 
A külső események kulisszái mögött Nyomtatás E-mail
2016. november 07.

Image
A nyugati testvériség jele és jelöltje
Thomas Meyer

Hillary Clinton és a

Skull & Bones

 

Napjaink politikai színjátékának egy különösen szimptomatikus darabjával találkozhattunk nemrég az USA-ban. Hillary Clintont, akinek fellépéseire rengeteg pénzt és figyelmet pazarolnak, az amerikai elitegyetem, a Yale egyik ünnepségén a Skull & Bones[*] tiszteletbeli tagjává választották.** Az Europäer hasábjain gyakran foglalkoztunk ennek a Goethe halála óta létező titkos társaságnak a kétes üzelmeivel és mesterkedéseivel. Ezek lényege abban áll, hogy ez a társaság egymással teljesen ellentétes politikai irányzatokat tart a markában, hiszen baloldali és jobboldali rezsimeket is támogat. De aki az ellentéteket konstruálja, az uralja a politikai színteret! A Skull & Bones számára a bal- és a jobboldal csupán ugyanannak a nagy pártnak a két „szárnyát” jelenti, ahogy azt Gore Vidal egyszer megfogalmazta. Hillary Clinton tehát játssza a rá kiosztott szerepet a pártok politikai színjátékának marionettszínpadán, miközben a kulisszák mögött szoros kapcsolatokat ápol a szálak valódi mozgatóival.

Utolsó frissítés ( 2016. december 03. )
Tovább...
 
Csontváry géniusza (11. rész: Mi történt 1910. január 10-én?) Nyomtatás E-mail
2016. október 31.

Image
Csontváry: Prédikáló szerzetes
Csontváry és a teozófia (II.)

Mi történt 1910. január 10-én?

Egy „szellemi világháború” megértéséhez

(Csontváry géniusza, 11. rész)

 

A 7. fejezetben már idéztük és megpróbáltuk értelmezni Csontváry egyik legfontosabb, s egyben legtalányosabb kijelentését: „1880. okt. 14. és 1910. jan. 10. - Korszakot alkotó napok az isteni összeköttetést igazoló határok. Az első dátum a szellemi, a második a hatalmi korszakot jelenti.”

Elmondtuk, hogy a festő feljegyzéseiben legtöbbször a szellemi erőkkel ellentétes értelemben, az „anyagi” erőkkel összefüggésben használja a „hatalom” szót, szinte annak szinonimájaként. Az első dátum, Csontváry spirituális elhívatás-élményének, festői „újjászületésének” (más)napja tehát az isteni inspiráció – s így a „szellemi korszak” – kezdetét, a második időpont pedig ennek az „isteni összeköttetésnek” a végét, s egyúttal Csontváry festői pályájának lezárulását jelenti. S egyben egy másik („hatalmi”) korszak: egy isteni összeköttetés és szellem nélküli, anyagi, materiális időszak kezdetét.

Utolsó frissítés ( 2016. november 16. )
Tovább...
 
Az északi és a déli misztériumáramlat Nyomtatás E-mail
2016. október 10.

Image
Wagner, az északi áramlat képviselője
Ki volt Szergej O. Prokofjev? (3. rész)

Az északi és a déli misztériumáramlat

 

Wagner és az északi misztériumáramlat

Richard Wagner említése – az ezoterikus Grál-kereszténységhez fűződő kapcsolatán és a reinkarnáció és karma korszerű összművészeti hírüladásán túl – még valamire utalhat Szergej O. Prokofjev önéletrajzi beszámolóiban: Prokofjevnek az északi misztériumáramlattal való szoros kapcsolatára. Richard Wagner műveiről szóló egyetlen előadás-sorozatában, az 1905 tavaszán – a magasabb világok megismerésének útját leíró Wie erlangt man (Prokofjev szavaival: „a modern ezoterikus kereszténység eme alapművének”) írása idején – tartott berlini Wagner-ciklusában Rudolf Steiner erről a következőket mondta: „Ha meg akarjuk érteni a Wagnernél uralkodó hangulatot, akkor az északi mítoszok világába kell belehelyezkednünk. Anélkül, hogy minden részlettel tisztában lett volna, Wagner mégis kifejezésre juttatta azt az erőt és azokat a szimbólumokat, melyek ezekben a mítoszokban élnek.” (…) Ezekben az előadásokban „látni fogják, hogyan használta fel Wagner az északi mítoszokban rejlő erőt az emberiség legégetőbb kérdéseinek bemutatására. Hiszen ezért oly hallatlanul lélekemelőek és szívhez szólóak Wagner zenedrámái” – mondta Rudolf Steiner.[1]

Utolsó frissítés ( 2016. október 27. )
Tovább...