NOVALIS / Főoldal
Léleknaptár
100 éve (1907-1913)
Támogatás
Keresés


Archívum
NOVALIS / Főoldal
Klímaváltozás? A klíma maga a változás! (Szellemtudományos szempontok a klímakérdéshez) Nyomtatás E-mail
2020. február 06.

 

ImageKlímaváltozás? - A klíma maga a változás!
 

Szellemtudományos szempontok a klímakérdéshez

 

Korcsog Balázs előadása

 

Időpont: 2020. február 28. péntek 18.30

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

 

Az emberi tevékenység okozza-e a klímaváltozást? Valóban globális felmelegedés történik? Mit mond erről Rudolf Steiner és a modern szellemtudomány? Miért nem foglalkoznak a „környezetvédők” a környezetre és élővilágra is káros 5G titokban történő telepítésével? A február 28-i előadáson ezekre a kérdésekre keressük a választ, és megpróbáljuk az egész klímakérdést szellemi és világpolitikai kontextusba helyezni.

Utolsó frissítés ( 2020. február 13. )
 
Nemi identitás és karma (A férfi-nő kérdés múltja, jelene és jövője) Nyomtatás E-mail
2020. január 10.

Image

Nemi identitás és karma

A férfi–nő kérdés múltja, jelene és jövője

 

(A nőgyűlölő Otto Weininger sorsa,

és napjaink nemi identitásválsága)

 

Korcsog Balázs előadása

 


Időpont: 2020. január 31. péntek 18.30


Helyszín: Trinitum, Hattyúház (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

Utolsó frissítés ( 2020. január 10. )
Tovább...
 
Kína és a Nyugat - a szellemtudomány fényében Nyomtatás E-mail
2019. november 26.

ImageA Sárga császártól az Alibabáig

 

Kína és a Nyugat –

a szellemtudomány fényében

Luciferi múlt és ahrimáni jelen

 

 

Korcsog Balázs előadása

 

2019. december 13. péntek 18.30

Trinitum, Hattyúház

(1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

Rudolf Steiner kizárólag száz évvel ezelőtt, 1919 őszén és telén beszélt két érzékfeletti lény, Lucifer és Ahrimán földi inkarnációjáról: Lucifer egykori megtestesüléséről az ősi kínai kultúrában, és Ahrimán napjainkban várható inkarnációjáról a nyugati világban. S az éppen mostanában világhatalommá váló Kína és az angol nyelvű Észak-Amerika versengése – előbbi a luciferi, utóbbi az ahrimáni inkarnáció feltételezhető helyszíne – korunk egyik legfontosabb, szimptomatikus fejleménye.

 

„Amikor bepillantunk a kínai kultúrába, amely nemsokára olyan jelentőségre tesz szert a világban, amiről az emberek ma nem is álmodhatnak (…) Nem szabad alábecsülnünk azt sem, amikor majd elárasztja a nyugati világot a bilincseit lerázó kínai elem…” (Rudolf Steiner, 1912)

Utolsó frissítés ( 2019. december 03. )
Tovább...
 
Ki a közép-európai népszellem? (Az európai arkangyalok működése) Nyomtatás E-mail
2019. november 19.

ImageMegjelent!

KI A KÖZÉP-EURÓPAI NÉPSZELLEM?

Az európai arkangyalok működése

 

Könyvbemutató előadás:

november 22. péntek 18.30

Trinitum (Hattyúház)

 

„A szellemtudomány tanításaiból – és a történelemből is – tudjuk, hogy a népek nem mindig voltak, és nem is mindig lesznek. De amíg be nem töltik feladatukat az emberiség fejlődésében, addig megvan a létjogosultságuk, s ahogy azt a német nép példáján láthattuk, ez még évezredes távlatokra tehető (és a németnél vannak fiatalabb népek is Európában).”

 

Nov. 20-tól kapható a Rudolf Steiner Házban és a MAT online könyváruházában (http://antropozofia.hu/konyvaruhaz/)

Utolsó frissítés ( 2019. november 19. )
 
A klímavallás abszurditása (Gerald Brei új cikkének összefoglalója) Nyomtatás E-mail
2019. november 03.
ImageA klímavallás abszurditása

 

Rövid összefoglaló Gerald Brei írásáról (1–2. rész)

 

(I)

A mainstream média egyik fő témája az utóbbi időben a klímaváltozás, melyet állítólag az ember idéz elő, s amelynek megoldása a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és korlátozása lenne. Aki ezt kétségbe vonja, azt „klímatagadónak” tartják, sőt: eretneknek. Nem túlzás, ha ilyen értelemben egyfajta „klímavallásról” beszélünk. A kétkedő hangokat elhallgatják, és az ember által okozott klímaváltozást cáfoló tudósok nem jutnak szóhoz a tömegmédiában. Pedig tüzetesebb vizsgálódás során bebizonyosodik, hogy itt egy tarthatatlan és teljesen valóságidegen teóriáról van szó: egy gigantikus „klímacsalásról” (klímahazugságról), amelynek abszurditásán aligha lehet túltenni. Goethe egy maximája ezt így fogalmazza meg: „Ha be akarod csapni az embereket, akkor a legképtelenebb dolgokat kell velük elhitetned.”

A cikk rövid konklúziója: a klímaváltozás természetes folyamat, nincs köze az emberi tevékenység okozta szén-dioxid-kibocsátáshoz. Valódi környezetvédelemre ugyanakkor szükség van, két példa erre: az óceánoknak tényleg nem szabadna műanyagtemetővé válniuk, és az új mobilsugárzás, az 5G káros hatásait sem szabad elhallgatni az emberek elől.

Utolsó frissítés ( 2019. november 03. )
Tovább...
 
Ki a közép-európai népszellem? (Az európai arkangyalok működése) Nyomtatás E-mail
2019. október 23.

ImageKi a közép-európai népszellem?

 

Az európai arkangyalok működése

 

 

Korcsog Balázs

könyvbemutató előadása

 

2019. november 22. péntek 18.30

Trinitum, Hattyúház

(1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

„Európa jövőjét egyesek az Amerikai Egyesült Államok mintájára létrehozott Európai Egyesült Államokban látják. Ám minden olyan kísérlet, amely egy »amerikai modellt« kíván megvalósítani az európai kontinensen, egyet jelent Európa valódi küldetésének feladásával.” (Szergej O. Prokofjev)

„Gerald Brei cikkében »a német nép ellen több mint száz éve folytatott háborúról« beszél, és a mostani migrációs válságot is e háború újabb állomásának tekinti. És ha ehhez a száz évhez hozzávesszük a Kaspar Hauser elleni támadássorozatot is, akkor valójában már több mint kétszáz éve zajlik ez a küzdelem: »Európa gyermekének« 1812-es elrablásától. Spirituális értelemben ekkor kezdődött »Európa elrablása« – a Közép elleni háború.” (Korcsog Balázs)
 

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy: 1500 Ft
Utolsó frissítés ( 2019. október 24. )
 
Krisztus, Michael és a német népszellem Nyomtatás E-mail
2019. augusztus 21.
Image

Krisztus, Michael és

a német népszellem

 

Korcsog Balázs előadása

 

2019. október 18. péntek 18.30

 

„A német szellemben nyugszik Európa Énje.” (Rudolf Steiner)
 
Az előadásban Szergej O. Prokofjev egyik kulcsfontosságú és szellemi hagyatékszerű írását fogjuk ismertetni, melyben a szerző Rudolf Steiner kijelentései alapján világítja meg és próbálja tisztázni azt a kérdést, amely mindmáig a német antropozófiai élet egyik legvitatottabb problémája: hogy KI A NÉMET NÉPSZELLEM, és milyen kapcsolatban van Krisztussal és a jelenlegi korszellemmel, Michaellel? – Karl Heyer annak idején megjelentetett erről egy rövid írást, melyben egész más választ adott a kérdésre, mint itt Szergej O. Prokofjev, aki ebben az írásában Rudolf Steiner első világháború alatt tartott előadásait hívja segítségül e rejtély megoldására.
 
Ennek a kérdésnek napjaink németországi történéseinek fényében is nagy jelentősége van, Németország és egész Közép-Európa jövője szempontjából: hogy be tudja-e tölteni azt a feladatot, melyet be kell töltenie az emberiség fejlődésében.
 

Időpont: 2019. október 18. péntek 18.30

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy: 1500 Ft

Támogatói jegy: 4000 Ft

Utolsó frissítés ( 2019. szeptember 18. )
 
Ahrimán kontra Steiner: az ahrimáni írásművészet egy újabb darabja Nyomtatás E-mail
2019. augusztus 10.

Image„Mandulatej”?

Ahrimán kontra Steiner

 

„Mandulatej”címmel[*] terjedelmes cikk jelent meg Rudolf Steinerről a Magyar Narancs legújabb számában (2019. aug. 8.), a „Gurupédia” sorozatban.

Aki ismeri Rudolf Steiner életét, munkásságát és valódi törekvéseit, legjobb esetben is paródiának tekintheti ezt az „esszét”. Valószínűbbnek tűnik azonban, hogy itt egy tudatosan (vagy öntudatlanul?) megalkotott TORZKÉPRŐL van szó. A cikk így jóval inkább az ahrimáni inspiráció mintapéldája, az ahrimáni írásművészet egy újabb darabja: mondhatni a „kis magyar Zander” (a Steinert gyalázó berlini teológiaprofesszor nyomán): egy pletykákból, féligazságokból és hazugságokból összetákolt, és a bulvársajtó stílusában írott fércmű, melynek alaphangja: a gúny.

Így beszél a hazugság és halál fejedelme arról az emberről, aki állandó akadályok közepette is példamutató helytállást tanúsított „a szélsőségek korában”, és egész életét az előrehaladó szellemek – mindenekelőtt Michael és Krisztus – szolgálatába állította.

Schiller szavaival: „A világ szereti befeketíteni, ami ragyogó, / és lerántani a porba, ami magasztos.”

És mindezt éppen a Steiner által hozott hármas tagozódás és a Waldorf centenáriumán! (Nem mellesleg: az Ahrimán inkarnációjáról szóló előadások százéves évfordulójához közeledve...)

A kérdéssel részletesen foglalkozunk a Krízis és kulmináció című kötetben (Genius, 2016).

 

Korcsog Balázs[*] Kafka naplójában is megemlíti azt a pletykát, hogy Steiner „állítólag csak mandulatejen él”. Továbbá a mandulatej bizonyos értelemben a hamisság szimbóluma: olyan, mintha tej lenne, de mégsem az. Valami hamis.
Utolsó frissítés ( 2019. augusztus 11. )
 
Az első szellemtudományos Csontváry-könyv Nyomtatás E-mail
2019. május 25.

ImageCsontváry géniusza

Az éteriség festője

 

Örömmel adjuk hírül mindenkinek, akinek szívügye Csontváry, és szívügye a Rudolf Steiner által hozott modern szellemtudomány, hogy a festő halálának 100. évfordulójára megjelent az első olyan könyv, amely szellemtudományos nézőpontból közelíti meg Csontváry életét és munkásságát.

 

Korcsog Balázs: CSONTVÁRY GÉNIUSZA. Az éteriség festője

 

A tartalomból: Csontváry sorsfeladata. A festő elhívatása mint michaeli prófécia; Mi az a napút?; Az „élő perspektíva”. Csontváry, az éteriség festője; Csontváry, a görög; Csontváry és a teozófia; Csontváry, a Golgotai. A festő nevének dimenziói; A Golgota mint a „Csontvár” misztériuma

 

Május végétől kapható az antropozófiai könyveket árusító helyeken (Rudolf Steiner Ház, Hattyúház-Trinitum, Szabad Gondolatok Háza).

 

Könyvbemutató előadások:

Csontváry géniusza – 1. rész: A festő elhívatása mint michaeli prófécia

2019. május 31. péntek 18.30

 

Csontváry géniusza – 2. rész: Az éteriség festője

2019. június 21. péntek 18.30

 

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

Utolsó frissítés ( 2019. május 31. )
 
Az 5G - a végső támadás. Teljesen elvág minket a szellemi világtól? Nyomtatás E-mail
2019. május 14.

ImageAz 5G – a végső támadás

 

„A teljes elektromágneses lefedettséggel járó hálózat azzal fenyeget, hogy egy teljes illúzióvilág börtönébe zárja az embert. És végképp elfeledteti vele a szellemet.” (Thomas Meyer)

 

Az utóbbi időben több külföldi antropozófiai lap is foglalkozott a tervezett 5G (ötödik generációs) mobilhálózattal, szellemtudományos szempontból. Svájcban polgári tiltakozás és aláírásgyűjtés indult ellene, az egészségre is káros hatásai miatt („A svájciak nem kísérleti patkányok.”). A következőkben Thomas Meyer márciusi vezércikkét közöljük.

 

Utolsó frissítés ( 2019. május 16. )
Tovább...
 
A politikai pártok mint szellemi lények árnyképei Nyomtatás E-mail
2019. április 23.

Image

A politikai pártok

mint szellemi lények árnyképei

 

A politikai pártok a szellemtudomány fényében

(Rudolf Steiner és a politika)

 

Korcsog Balázs előadása – felvételről

 

Időpont: 2019. május 10. péntek 18.30

 

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

„Az emberek ma alszanak azzal kapcsolatban, hogy mik is valójában a politikai pártok.” (Rudolf Steiner)

 

„A régi egységállam, teljesen mindegy, hogy milyen berendezkedésű, hogy demokrácia, köztársaság, monarchia vagy bármi más: ha egységállam, és nem hármas tagozódású, akkor út az ahrimáni inkarnációhoz." (Rudolf Steiner, 1919)

 

„A politikai pártok ma mind az ahrimáni inkarnáció előkészítői." (Thomas Meyer)

 

 

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy: 1500 Ft

Utolsó frissítés ( 2019. április 23. )
 
Európa a szakadék szélén (A migrációs válság okkult háttere) Nyomtatás E-mail
2019. április 06.

ImageEurópa a szakadék szélén

A migrációs válság okkult háttere

 

„Világos terv szerint zajlik Európa mint sokszínű kulturális-vallási egység eltüntetése. A jelenlegi migrációs válság azzal fenyeget, hogy rövid úton véget vet ennek a már amúgy is nagymértékben szétrombolt egységnek. Semmi sem iktatja ki olyan erősen Németországot mint politikai és szellemi tényezőt, mint ez a mesterségesen szított migrációs válság.” (Thomas Meyer)

 

Korcsog Balázs összefoglalója a témában megjelent antropozófiai irodalomból.

 

Időpont: 2019. április 19. péntek 18.30

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

Támogatói jegy: 4000 Ft

Utolsó frissítés ( 2019. április 06. )
 
"Általános"-e az Antropozófiai Társaság? (Korcsog Balázs előadása) Nyomtatás E-mail
2019. február 07.

ImageNyílt társadalom, nyílt antropozófia?

 

„Általános”-e

az Antropozófiai Társaság?

 

Korcsog Balázs előadása

 

Időpont: 2019. február 8. péntek 18.30

 

Helyszín: Hattyúház, Trinitum

(1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

A kizárásokkal kezdődött minden? Mi az Antropozófiai Társaság valódi őskatasztrófája, ami a kizárásokhoz is vezetett?

 

Az, hogy 1925-től egy másik társaság foglalta el annak az Antropozófiai Társaságnak a helyét, melyet Rudolf Steiner alapított az 1923-as Karácsonyi Gyűlésen. Melyik ez a társaság? A pénteki előadáson kiderül az utóbbi időben felkutatott svájci dokumentumokból…

 

A képen ízelítő látható a pénteki előadás további témáiból: az arlesheimi Ita Wegman Intézet nemrég kiadta az 1935-ös kizárások ellen tiltakozó, máig eltussolt leveleket (Peter Selg kísérőtanulmányában a szellemi ellenállás és – a lojalitás helyett - az Igazsághoz való hűség mindmáig példamutató dokumentumaiként állítja elénk e csodálatos leveleket); egy új stuttgarti kötetből pedig fény derül arra, mi vezetett az Antropozófiai Társaság és a Keresztény Közösség hosszan tartó „fagyos viszonyához”, és milyen szerepe volt ebben Marie Steinernek.

 

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

Támogatói jegy: 4000 Ft

Utolsó frissítés ( 2019. február 07. )
 
Nyitott társadalom, nyitott antropozófia? - Küzdelem kívül és belül Nyomtatás E-mail
2019. január 28.

Nyílt társadalom, nyílt antropozófia?

„Általános”-e az Antropozófiai Társaság?

 

Korcsog Balázs előadása

 

Időpont: 2019. február 8. péntek 18.30

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

ImageA tartalomból:

Nyílt (nyitott) társadalom – „nyitott antropozófia”? Kik ennek állítólagos „ellenségei”? Mi a „nyitott antropozófia”, és egyáltalán antropozófia-e még, vagy egyfajta szellemi és kulturális átjáróház?

Két újabb támadás az antropozófia ellen: kívülről (a Le Monde-cikk) és „belülről” („A nyílt antropozófia és ellenségei” című írás).

 

Mi a neve az 1923-as Karácsonyi Gyűlésen újraalapított Antropozófiai Társaságnak? Azonos-e ez a társaság a mai Általános Antropozófiai Társasággal? Jogilag vajon melyiknek vagyunk a tagjai? És szellemileg?

 

Megjelent az antropozófia „fekete könyve”: az arlesheimi Ita Wegman Intézet nemrég kiadta az 1935-ös dornachi kizárások ellen tiltakozó, máig eltussolt leveleket; Stuttgartban pedig megjelent egymásik fontos dokumentáció: a Marie Steiner és a Keresztény Közösség tragikus kapcsolatát bemutató kötet.

 

Vagyis: új könyvek és cikkek, fontos viták és tendenciák az antropozófiai életben.

 

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

Támogatói jegy: 4000 Ft

Utolsó frissítés ( 2019. január 28. )
 
Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja Nyomtatás E-mail
2018. november 26.

ImageIta Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja

 

és az Antropozófiai Társaság sorsa

 

Az 1935-ös kizárások háttere

és máig ható következményei

 

 

Korcsog Balázs könyve

 

Könyvbemutató:

2018. december 14. péntek 18.30

Helyszín: TRINITUM, Hattyúház (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

"Az igazi kérdés, hogy vajon ma is kizárnák-e (kizárnánk-e) őket. Ez a rehabilitáció nem az Antropozófiai Társaság múltjáról, hanem jelenéről és jövőjéről szól." (Korcsog Balázs)

 

December elejétől kapható az antropozófiai könyveket árusító helyeken: a budapesti Rudolf Steiner Házban és a Hattyúházban (Trinitum), a Szabad Gondolatok Házában, valamint a solymári Aranyalmában.

Utolsó frissítés ( 2019. december 06. )
 
Szergej O. Prokofjev: "Templomtisztítás kell a Goetheanumban..." Nyomtatás E-mail
2018. július 31.

ImageSzergej O. Prokofjev

 

„Templomtisztítás kell

a Goetheanumban…”

 

Prokofjev drámai helyzetértékelése a Goetheanumban és az Antropozófiai Társaságban zajló folyamatokról

 

„Mikor pedig látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott,

ott áll a szent helyen, … akkor tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.”

(Máté 24,15 és 33)

 

2012. március 30-án, Rudolf Steiner halálának évfordulóján elhangzott előadásom, melyet fájó érintettségből és belső elkötelezettségből tartottam, heves vitát váltott ki az Antropozófiai Társaság széles köreiben. Ennek során újra és újra olyan kérdések merültek fel, melyek megválaszolásának, úgy vélem, nagy jelentősége van a Goetheanum és a társaság jövője szempontjából.

 

Ennek a vitának az alapját – magán az előadáson kívül, amelyen, mivel az Általános Antropozófiai Társaság éves közgyűléséhez kapcsolódott, úgy 700 ember volt jelen – az előadás rövid összefoglalójának megjelentetése képezte, melyet az egyik résztvevő, Gerlinde Schultz állított össze Friedrichsdorfból. Ez a rövid összefoglaló egy új, főként elektronikusan terjesztett „Hírlevél” 8. számában jelent meg, 2012. április 8-án. Ezt az új „Hírlevelet” a Das Goetheanum hetilap tagoknak szóló mellékletének megszüntetése után, annak folytatásaként, és tagi kezdeményezésként hozta létre Roland Tüscher és Kirsten Juel. Ebből egy szélesebb közönség is megismerhette előadásom lényegi mondanivalóját.

Utolsó frissítés ( 2019. augusztus 14. )
Tovább...
 
A centrális antropozófia jegyében (Korcsog Balázs előadásai) Nyomtatás E-mail
2018. július 01.

2017. március 14. – Sophianum

(Marie Steiner születésének 150. évfordulóján)

Ki volt Marie Steiner?

Karmikus életútja Rudolf Steiner szellemi kutatásainak fényében

 

2017. április 28–29. – Rudolf Steiner Szeminárium

Marie Steiner karmikus útja

Rudolf Steiner szellemi kutatásainak fényében

 

2017. november 1718. – Rudolf Steiner Szeminárium

A michaeli korszellemtől az ahrimáni inkarnációig

Korunk öt legfontosabb spirituális eseménye

 

2017. november 28. – Sophianum

A michaeli korszellemtől az ahrimáni inkarnációig

Korunk öt legfontosabb spirituális eseménye

 

2017. december 18. – Sophianum

Lelki és szellemi naptár, krisztusi időszámítás

Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz impulzusa egy valóban krisztusi időszámításért

 

2018. január 29. – Sophianum

„Marie von Sivers mindig velem lesz. A mi szövetségünk felbonthatatlan.”

Marie Steiner életútja Rudolf Steiner oldalán (Ki volt Marie Steiner? 2. rész)

 

2018. február 16. – Rudolf Steiner Szeminárium

Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja

és az Antropozófiai Társaság identitása

 

2018. február 18. – Magyar Euritmiai Társaság

Ki volt Marie Steiner?

Karmikus útja Rudolf Steiner szellemi kutatásainak fényében

 

2018. február 26. – Sophianum

„kétszer született

A Rudolf Steiner születésnapja körüli misztériumtitkok

 

2018. március 14. – Trinitum

Marie Steiner biográfiája

Rudolf Steiner legfontosabb élet- és munkatársa

 

2018. március 26. – Sophianum

A Léleknaptár – válasz a második michaeli hívásra

Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz „naptárreformja” egy valóban Krisztushoz mért időszámításért

 

2018. április 6. – Trinitum

A politikai pártok a szellemtudomány fényében

Rudolf Steiner és a politika

 

2018. április 21. – AnthropoSophia Nap

Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja

és az Antropozófiai Társaság sorsa 

 

2018. május 16. – Trinitum

Richard Wagner a szellemtudomány fényében 1. rész

Steiner és a zene; Wagner életútja; Dornach, az antropozófia Bayreuthja

 

2018. május 30. – Trinitum

Richard Wagner a szellemtudomány fényében 2. rész

A wagneri muzsika hatása az étertestre; Nietzsche ahrimáni inspirációja és Wagner érzékfeletti mentőakciója

 

2018. június 13. – Trinitum

Richard Wagner a szellemtudomány fényében 3. rész

A nagy varázsló – Wagner karmikus háttere

 

2018. július 25. – Trinitum

Templomtisztítás kell a Goetheanumban...

Szergej O. Prokofjev utolsó előadásának szellemi hagyatéka
(Drámai helyzetértékelés a Goetheanumban zajló folyamatokról)

 

2018. augusztus 31. – Trinitum

Sorsunk előképe, Elisabeth Vreede

Egy platonikus lélek az arisztotelikusok között

 

2018. szeptemer 14. – Trinitum

Újratestesült templomosok

Rudolf Steiner tanítványai körében

(Elisabeth Vreede, Felix Peipers, D. N. Dunlop)

 

2018. szeptember 28. – Trinitum

A michaeli korszellemtől az ahrimáni inkarnációig

Korunk öt legfontosabb spirituális eseménye

(1879  1899  1909/1933  1998  és ma)

 

2018. október 19. – Trinitum

Widár-misztérium, Michael-misztérium, Krisztus-misztérium

A bonni Widár-kőtől Rudolf Steiner Krisztus-szoborcsoportjáig

 

2018. október 31. – Trinitum

Lovagi erények és rózsakeresztes bölcsesség

Elisabeth Vreede karmikus biográfiája

 

2018. november 9. – Trinitum

A holtak népszavazása. November 9. okkult háttere

Pozitív és negatív küszöbélmények a német szellemtörténetben

Antropozófiai mozgalom és anti-antropozófiai mozgalom

 

2018. november 23. – Trinitum

Te, földi térségem szelleme...

Az európai népszellemek működése. A német népszellem tevékenységének korszakai

 

2018. december 14. – Trinitum

Hogy ott is fény legyen...

Az antropozófiai élet őskatasztrófája

 

2019. január 18. – Trinitum

A magyar géniusz

Ady és a magyar népszellem

 

2019. február 8. – Trinitum

Nyílt társadalom, nyílt antropozófia?

Általános-e az Antropozófiai Társaság?

 

2019. február 22. – Trinitum

Magyarország „misztériumhelyei

Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a történelmi Magyarországon (Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez)

 

2019. március 29. – Trinitum

Budapest okkult történelme

Az 1909-es budapesti teozófus kongresszus rejtett története és következményei

 

2019. április 19. – Trinitum

Európa a szakadék szélén

A migrációs válság okkult háttere

 

2019. május 31. – Trinitum

Csontváry géniusza

Az éteriség festője (1. rész)

 

2019. június 21. – Trinitum

Csontváry géniusza

Az éteriség festője (2. rész)

 

2019. október 18. – Trinitum

Krisztus, Michael és a német népszellem

A német antropozófiai élet legnagyobb vitája

 

2019. november 15. – Rudolf Steiner Ház (MAT)

Csontváry, az éteriség festője

Könyvbemutató előadás

 

2019. november 22. – Trinitum

Ki a közép-európai népszellem? – könyvbemutató előadás

Az európai arkangyalok működése

 

2019. december 13. – Trinitum

A Sárga császártól az Alibabáig

Kína és a Nyugat a szellemtudomány fényében. Luciferi múlt és ahrimáni jelen

 

2020. január 31. – Trinitum

Nemi identitás és karma

A férfi-nő kérdés múltja, jelene és jövője (A nőgyűlölő Otto Weininger sorsa, és napjaink nemi identitásválsága) 

 

2020. február 28. – Trinitum

Klímaváltozás? A klíma maga a változás!

Szellemtudományos szempontok a klímakérdéshez

 

2020. március 27. – Trinitum

Rudolf Steiner biográfiája

Holdcsomók és hétéves periódusok Steiner életútján

 

Utolsó frissítés ( 2020. február 16. )
 
A dornachi közgyűlés rehabilitálta Ita Wegmant és Elisabeth Vreedét Nyomtatás E-mail
2018. március 25.

Image
Ita Wegman
Elfogadták a rehabilitációs indítványt

Az Általános Antropozófiai Társaság éves közgyűlése Dornachban 2018. március 24-én nagy többséggel, szinte egyhangúlag elfogadta az Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációjáról szóló indítványt.

Ezzel hatályon kívül helyezték azt az 1935. április 14-i határozatot, mellyel kizárták őket a dornachi vezetőségből. A közgyűlés megállapította, hogy az akkori döntés rágalmakon és valótlanságokon alapult, és jogtalan volt.

További fejlemény, hogy Paul Mackay és Bodo von Plato vezetőségi mandátumát nem hosszabbították meg, így az ő vezetőségi megbízatásuk ezzel megszűnt.

Az utóbbi évek leglátogatottabb, csaknem ezer tag részvételével megtartott dornachi kőzgyűlése tehát nem csupán a társaság történetének talán legnagyobb tévedését igyekezett helyrehozni (a Goetheanum zsúfolásig megtelt nagytermében), de egyúttal megvonta a bizalmat a jelenlegi vezetőség rangidős tagjától, valamint legbefolyásosabb tagjától.

Ez a rehabilitáció nem az Antropozófiai Társaság múltjáról, hanem jelenéről és jövőjéről szól.

Utolsó frissítés ( 2018. március 26. )
Tovább...
 
Thomas Meyer legújabb cikke: az új francia elnök is páholyfigura Nyomtatás E-mail
2017. június 15.

Image
Az új francia elnök beszéde a párizsi nagypáholyban
Thomas Meyer

1917 – 2017

Szabadkőművesség, globalizáció

és hármas tagozódás

 

Rudolf Steiner világosan megkülönböztette egymástól a szabadkőművesség két formáját: a magasztos, általános emberi célokat követő és az egész emberiség szolgálatában álló szabadkőművességet, illetve a politikai csoportérdekeket szolgáló szabadkőművességet. Előbbibe nyerhetünk bepillantást az első három fok Steiner által megújított rituáléiban.[1] Utóbbiról pedig a következőket mondta: „Az az ügy, amelynek az egész emberiséget kellene szolgálnia – rasszra és különböző érdekekre való tekintet nélkül –, az bizony jó ügyből rosszá válik, ha egyes embercsoportok hatalmának alapjává teszik.” – Ezek a szavak abban az előszóban olvashatók, melyet Rudolf Steiner írt Karl Heyse Az antant-szabadkőművesség és a világháború című könyvéhez, 1918 októberében.

Az első világháború óta a szabadkőművességnek szinte csak ez a formája terjedt el és működik. Ennek bölcsője Anglia volt, ahol az 1717-es esztendő János-napján alapították meg az első londoni nagypáholyt, amely azonban még a szabadkőművesség előbbi formájához tartozott. Mindazonáltal ennek Európa-szerte létrehozott „fiókszervezetei” egyre inkább a politika és különféle csoportérdekek uszályába kerültek.[2] Ez különösen érvényes a Londonból kiindulva megalapított párizsi „Grand Orient de France” (»Franciaország Nagyoriense«) elnevezésű páholyra, melynek háborús politikája késztette Rudolf Steinert arra, hogy széttépje azt az oklevelet, amely feljogosította őt, hogy önállóan is végezhessen [szabadkőműves] szertartásokat.[3]

Utolsó frissítés ( 2017. június 16. )
Tovább...