1861. február 25-27. (Rudolf Steiner 147. születésnapjára) Nyomtatás E-mail
2008. február 28.
Rudolf Steiner kettős születésnapja és ennek szellemi ősképei
Image
Utolsó frissítés ( 2008. június 01. )
 
Das Goetheanum (a hetilap és a hírlevél tartalmából) (2008/10.) Nyomtatás E-mail
2008. február 27.

Napszellem

Ünnepség Rudolf Steiner születésnapjára

Február 25-én a Goetheanum Alapkő-termében emlékeztek meg Rudolf Steiner 147. születésnapjáról. Az ünnepséget Szergej O. Prokofjev és Beatrice Schüpbach euritmiacsoportja tartotta.

Rudolf Steiner születésnapját ünnepelnünk kellene. Prokofjev programban meghirdetett felszólalásából végül előadás kerekedett. Az előadó egy évvel ezelőtt Rudolf Steiner gyermekkoráról beszélt, ezúttal pedig Rudolf Steiner beavatását állította mondandója középpontjába: Steiner beavatása egy mindmáig ismeretlen rózsakeresztes révén történt meg, akihez Steiner a gyógynövénygyűjtő Felix Koguzki közvetítésével jutott el. Rudolf Steiner beavatásának különlegessége Prokofjev szerint abban áll, hogy Steiner már a Mesterével történt találkozása előtt rátalált életének feladataira, s így független maradt a Mesterétől. A vele való érintkezés révén Rudolf Steiner csupán egy módszert kapott, amelynek segítségével elérhette célját: hogy a szellemi tapasztalatot egyesítse a természettudományos (földi) gondolkodással. Rudolf Steiner volt az első, aki ezt a módszert használta a Michael-korszakban, és ő volt az első, aki ezt teljesen tudatosan is alkalmazni tudta.

(2007-ig a dornachi Goetheanumban is február 27-én tartották Rudolf Steiner születésnapját.) 

Renatus Derbidge beszámolója a Das Goetheanum 2008/10. számában jelent meg (2008. március 7.)

Utolsó frissítés ( 2011. február 24. )
 
1861. február 25-27. (Rudolf Steiner 147. születésnapjára) Nyomtatás E-mail
2008. február 27.

Szergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner születésének időpontjáról (2. rész)

[Rudolf Steiner 1861. február 25-én született Kraljevecben. Két nappal később, február 27-én keresztelték meg. Születési dátumaként a legtöbbször mégis a február 27-e szerepel. Hogy Rudolf Steiner a születési időpontjával kapcsolatos pontatlanságot később miért nem javította ki, és hogy miért tartotta fönn továbbra is az így keletkezett sokéves „hagyományt”, például az Életutam című önéletírásának első fejezetében (ahol még 1923 végén is azt írja, hogy „1861. február 27-én születtem Kraljevecben”), az továbbra is rejtély marad, noha ezzel kapcsolatban különféle okokat lehet felhozni.]

Először is, mivel nem kizárt, hogy a születés időpontját hibásan jegyezték be az egyházi anyakönyvbe, így elképzelhető, hogy Rudolf Steiner később, amikor észrevette ezt a pontatlanságot, akkor ebben a szellemi világ egyértelmű üzenetét látta, mintegy annak intő jelét ismerte fel benne. Hiszen ez [az elírás] a későbbiek során megvédte őt mindazoktól a visszaélési lehetőségektől, amiket tisztátalan célból, a sötét okkult erők oldaláról művelhettek volna a valódi születési időpontjával. Hiszen Rudolf Steiner volt az első olyan újkori beavatott, aki teljesen nyíltan és nyilvánosan működött, és az ezzel kapcsolatos veszélyeket semmiképpen sem szabad alábecsülnünk.

A sorsnak ez a beavatkozása - egy magasabb szempontból nézve - mégiscsak megfelelhet a valóságnak. Hiszen ahogy már korábban említettük, Rudolf Steiner február 25-én nagyon gyenge, törékeny gyermekként jött a világra, és attól tartottak, hogy nem fog életben maradni. De két nap után elmúlt ez az életveszély, s így már bízhattak benne, hogy a gyermek mégis életben marad.
 
Szellemi szempontból ez a helyzet azt jelenti, hogy a február 27-i keresztelőig még nem dőlt el a kérdés, hogy Rudolf Steiner entelechiája [szellemi lénye] megmaradhat-e ebben a testben, vagy visszahúzódik a szellemi világba. Csak két nappal a születése után határozta el végleg Rudolf Steiner entelechiája, hogy megtestesül, és most már készen állt arra, hogy birtokba vegye ezt a fizikai testet mint eljövendő földi életének eszközét. Rudolf Steiner később ezért beszélhetett joggal február 27-éről is úgy, mint születése napjáról, még hogyha nem is fizikai értelemben.
 
Egy olyan magas fokú beavatottnak az életét, mint amilyen Rudolf Steiner volt, nem lehet azok szerint a szokványos, túlságosan is emberi mértékek szerint mérni, ahogyan az egy átlagember esetében teljesen jogos volna. Egy igazi beavatott földi élete egy misztérium, amely teljes egészében talán csak egy hozzá hasonló beavatottnak nyilatkozhat meg, olyasvalakinek, aki maga is egyike a Földet vezető beavatottak körének.

 

Részlet Szergej O. Prokofjev A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok című tanulmányából. Megjelent a szerző Von der Beziehung zu Rudolf Steiner [A Rudolf Steinerhez való viszonyról] című tanulmánykötetében, 2006-ban. Fordította: Korcsog Balázs

Magyarul elhangzott a budapesti Rudolf Steiner Házban 2008. február 25-én, Rudolf Steiner születésének 147. évfordulóján
 
Utolsó frissítés ( 2008. június 01. )
 
1861. február 25-27. (Rudolf Steiner 147. születésnapjára) Nyomtatás E-mail
2008. február 26.
Szergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner születésének időpontjáról (1. rész)

Rudolf Steiner 1861. február 25-én született egy Kraljevec nevű faluban, amely akkoriban Magyarországhoz, ma Horvátországhoz tartozik. (…) Születésekor a gyermek igen gyenge és törékeny volt, és attól tartottak, hogy nem fog sokáig életben maradni. Ezért igyekeztek, hogy a télies időjárás ellenére amilyen gyorsan csak lehet, megkereszteljék a gyermeket. (…) Február 27-én került sor a keresztelőre a szomszédos falu, Draškovec katolikus templomában: a gyermek a Rudolf Joseph Lorenz keresztnevet kapta. (…)

A tanulmány első részének megjelenése után többen is megkérdeztek Rudolf Steiner születésének tényleges időpontjával kapcsolatban. Egy dátum nélküli, Rudolf Steiner által saját kezűleg írott rövid önéletrajzi feljegyzésből - amelyet vagy maga Rudolf Steiner nem fejezett be, vagy a folytatása nem maradt fenn - teljesen egyértelműen következik, hogy Rudolf Steiner 1861. február 25-én született Kraljevecben: „Születésem 1861. február 25-ére esik. Két nappal később megkereszteltek.” (BGA 49/50)

Ez a szöveg először 1975 Húsvétján látott napvilágot (hasonmás kiadásban) az Adalékok Rudolf Steiner műveinek összkiadásához című sorozat egyik kötetében, Rudolf Steiner halálának 50. évfordulója alkalmából. Ebben a füzetben ezenkívül Eugenie von Bredow két levele is megjelent, amelyekből kiderül, hogy ő 1920 februárja és 1921 februárja között Rudolf Steinertől minden bizonnyal megtudta születésének valódi időpontját, s ennek megfelelően írásban gratulált neki. Ezért írta 1921. február 25-i levelében, hogy „ma, azon a napon, amely valójában az Ön individualitásának ebben a megtestesülésében a születése napja kellett hogy legyen, noha mostanáig mindig február 27-ét tekintettük annak…” (Uo.)

A 19. században nem volt ritka, főként félreeső és falusias katolikus vidékeken, hogy az egyházi anyakönyvekben, illetve a születési bizonyítványokban a testi születés időpontja helyett - a szellemi születés jeleként - a keresztelő napját tüntették föl.

Hogy Rudolf Steiner ezt a pontatlanságot később miért nem javította ki, és hogy miért tartotta fönn a továbbiakban is ezt az ezáltal keletkezett sokéves „hagyományt”, például az Életutam című önéletírásának első fejezetében (ahol még 1923 végén is azt írja, hogy „1861. február 27-én születtem Kraljevecben”), az továbbra is rejtély marad, noha ezzel kapcsolatban különféle okokat lehetne felhozni, ezek azonban túllépnék ennek a közleménynek a kereteit.

[Ezen a ponton zárul Prokofjev cikke, ám a szerző éppen ezeknek az okoknak a feltárásával bővítette ki írását legújabb tanulmánykötetében. Ezeket a 2. részben közöljük.]

Részlet Szergej O. Prokofjev 2005. február 27-én - Rudolf Steiner születésének (12*12=) 144. évfordulója alkalmából - a Goetheanumban tartott ünnepi előadása alapján írott tanulmányából (A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok). Megjelent a Das Goetheanum tagoknak szóló mellékletében (Nachrichtenblatt, 2006/8. és 2006/11.) 2006. február 17-én és március 10-én. Jelentősen kibővített változatban a szerző Von der Beziehung zu Rudolf Steiner [A Rudolf Steinerhez való viszonyról] című tanulmánykötetében látott napvilágot 2006-ban. Fordította: Korcsog Balázs

2008. február 25-27-ére, Rudolf Steiner születésének 147. évfordulójára

Utolsó frissítés ( 2011. július 02. )
 
Február 25-26-27. Nyomtatás E-mail
2008. február 26.

Rudolf Steiner „kettős” születése és Mani halála

Az ezoterikus kereszténység különböző áramlatainak és azok vezetőinek szoros szellemi kapcsolatára utal, hogy Rudolf Steiner két születésnapja (testi és szellemi születése) mintegy közrefogja, körülöleli Mani kereszthalálának napját:

Február 25.: RUDOLF STEINER testi (fizikai) születése (1861) (Kraljevec)

Február 26.: MANI megfeszítés miatti kínhalála (277) (Gondishapur)

Február 27.: RUDOLF STEINER keresztelője mint szellemi születés (1861) (Draškovec) (harmadnapon!)

(Egyes művek február 27-ét tartják Saint-Germain gróf halála napjának [1784], ám Rudolf Steiner ezzel kapcsolatban más közléseket is tett [lásd GA 93].)

„Rudolf Steiner egyszer egy magánbeszélgetés során Maninak, a manicheizmus megalapítójának (aki a 9. században mint Parszifál, a Grál-király testesült meg) a 21. századra várható inkarnációjáról a következőket mondotta: »Mani ebben az évszázadban [vagyis a 20. században] nem fog megtestesülni. Az a szándéka, hogy ezt a következő [tehát a 21.] században teszi meg, feltéve, hogy ehhez egy megfelelő testet talál.« (GA 264) Rudolf Steiner ezzel összefüggésben továbbá azt mondja, hogy a jövőben a Waldorf-pedagógia egyik fontos feladata az lesz, hogy a magasan fejlett szellemek inkarnációját egyáltalán lehetővé tegye: »A hagyományos nevelés semmilyen lehetőséget nem kínál Mani fejlődése számára, kizárólag a Waldorf-nevelés.« (Uo.) Ha figyelembe vesszük a mondottakat, akkor sejthetjük, hogy a megfelelő inkarnációs lehetőségekkel kapcsolatos kérdés magára Rudolf Steinerre is vonatkozott.” (Ezekkel a sorokkal kezdődik Szergej O. Prokofjev A Rudolf Steiner születési helye [és ideje] körüli misztériumtitkokat vizsgáló tanulmánya.)

A naptári részt összeállította és a Prokofjev-tanulmányt fordította: Korcsog Balázs

Rudolf Steiner születésnapjáról a NOVALIS-ban:

Szergej O. Prokofjev: A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok (A születés helye és időpontja)

Günter Aschoff: Mégis február 27-e? (Rudolf Steiner születésnapja - újonnan előkerült dokumentumok alapján)

Karl König: 1861. február 27. mint világtörténelmi dátum

Mind a kettő igaz? (Február 25. és 27.)

Rudolf Steiner „kettős” születése és Mani halála (február 25-26-27.)

Rudolf Steiner két születésnapjának szellemi összefüggései

Napszellem (A 2008-as dornachi megemlékezés összefoglalója)

Rudolf Steiner 148. születésnapja (2009)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (1. rész)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (2. rész)

Utolsó frissítés ( 2016. február 22. )