NOVALIS SZEMINÁRIUM (A 3. óra összefoglalója) Nyomtatás E-mail
2008. október 30.

Image

2008. október 27., Novalis-szeminárium (II. évfolyam, 3. óra)

Peter Tradowsky Vom Kampf gegen den Geist [A szellem elleni harcról] című könyvéről (Goetheanum Kiadó, 2005). Az ifjabb Helmuth von Moltkéról szóló fejezet részletes elemzése és értelmezése: Rudolf Steiner Moltkéhez írott „lélekvezető levelei”; a vezérkari főnök halál utáni élményei és közlései (a halál utáni élet mint megismerési folyamat, mint „az értékek átértékelése”); Moltke és a német népszellem kapcsolata (Ki a német népszellem?); Moltke sorsának karmikus háttere: Hindenburg és a császár (II. Vilmos) szerepe; az első világháborús vereség mint szellemi győzelem, mint egy Új Kezdet lehetősége.

1. fejezet: Kérdésfelvetés (bevezető)

2. fejezet: Helmuth von Moltke, a szellem fáklyavivője

3. fejezet: A szociális organizmus hármas tagozódása: a német népszellem impulzusa

4. fejezet: A Szellemtudomány Szabad Főiskolájának megalapítása Michael mint korszellem által

5. fejezet: Az anti-antropozófiai mozgalom

6. fejezet: A Német Nemzet Szent Római Birodalmának újjáépítése

7. fejezet: A századvég, az ezredforduló és a 21. század elejének vázlatos áttekintése

 

Az I. évfolyam óráinak tematikája

Utolsó frissítés ( 2010. április 14. )
 
NOVALIS SZEMINÁRIUM (A 2. óra összefoglalója) Nyomtatás E-mail
2008. október 14.

2008. október 13. MAT, Novalis-szeminárium (II. évfolyam, 2. óra)

Az október 13-i dátumról: Buddha halálának napja (Kr. e. 483), a templomos rend felszámolásának napja (péntek 13.: 701 évvel ezelőtt, 1307. október 13-án), Polzer-Hoditz gróf halálának napja (1945); a Das Goetheanum hetilap és a hírlevél legutóbbi számainak tartalmából: a Michael-nappal és a dornachi Szoborcsoporttal kapcsolatos cikkek összefoglalója: (1) Az „ember-ség” képviselőjének áthelyezése (a tervek szerint a színpad felújítása után a Krisztus-szoborcsoportot nem a színpadon helyezik majd el); (2) a Goetheanum idei Michael-napi ünnepélye: tavaly rendeztek először ünnepséget Michael-nap tiszteletére, az idei pedig Rudolf Steiner utolsó előadásának, utolsó nyilvános megszólalásának, az úgynevezett letzte Ansprachénak a (7*12=) 84. évfordulója (1924. - 2008. szeptember 28.); (3) Andreas Frister Wer-wie-Gott? (Ki olyan, mint Isten?) című tanulmánya: a Michael nevében benne foglalt kérdés misztériumi jelentősége (a cikk 2008. szeptember 26-án jelent meg a hírlevélben); (4) Judith von Halle beszámolója a Goetheanum Michael-napi kiállításán bemutatott, eddig ismeretlen vázlatrajzról (Szenzációs felfedezés: Michael-szobor az Első Goetheanumban): a rajz keletkezése (Rudolf Steiner és Edith Maryon együttműködése); a rajz születésének időpontja (1922. december 23.: nyolc nappal az Első Goetheanum tűzkatasztrófája előtt); a rajz elülső és hátulsó oldalának leírása (a szobor nyugati és keleti aspektusa: Michael emberi és isteni oldala), Michael mint közvetítő (Michael als Mittler); az Első Goetheanum eredetileg tervezett két szoborcsoportja: Keleten a Krisztus-kompozíció (Az „ember-ség” képviselője), vele átellenben, az épület szemközti oldalán, Nyugat felől pedig a Michael-szoborcsoport; a Goetheanum Könyvkiadó egyik újdonsága: Judith von Halle és John Wilkes szellemi magyarázatokkal kiegészített albuma A Goetheanum Szoborcsoportjáról; hangsúlyeltolódás a Szoborcsoport keletkezésének megítélésében: Edith Maryon szerepének előtérbe kerülése; a Szoborcsoportról szóló két reprezentatív kötet összehasonlítása: a hangsúlyeltolódás már a két kötet címének különbségében is tetten érhető: Die Holzplastik Rudolf Steiners [tehát Rudolf Steiner faplasztikája, illetve Rudolf Steiner Szoborcsoportja] (1969), és Die Holzplastik des Goetheanums [vagyis A Goetheanum faplasztikája, A Goetheanum Szoborcsoportja] (2008) - vö. Judith von Halle „Das Christliche aus dem Holze herausschlagen” (Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik) [„Fából kifaragni, ami krisztusi” (Rudolf Steiner, Edith Maryon és a Krisztus-plasztika)] című könyvével (2007); Edith Maryon szerepe és helye az Alapító Vezetőség ősképével és eredeti összetételével kapcsolatos vitákban.

 
A szemináriumot tartotta és az összefoglalót írta: Korcsog Balázs

A II. évfolyam 1. órája (2008. szeptember 29.)

A Michael-napi ünnepi előadás 1-2. része

A 2007/2008-AS (I.) ÉVFOLYAM ÓRÁINAK TEMATIKÁJA

Utolsó frissítés ( 2008. november 26. )
 
Judith von Halle Michael-napi beszámolója Nyomtatás E-mail
2008. október 07.
Image
A Michael-szobor tervrajzának elülső oldala
Szenzációs felfedezés:

Michael-szobor

az Első Goetheanumban

A Michael harca és Ahriman működése napjainkban címmel a dornachi Goetheanumban megrendezett kiállításon egy kisebbfajta szenzációt mutattak be: Edith Maryon egy eddig ismeretlen ceruzarajzát, amely Rudolf Steiner tervei alapján készült. Egy Michael-szobor vázlatáról van szó, melyet az Első Goetheanum nyugati előcsarnokában kívántak elhelyezni. A körülbelül A4-es méretű lap mindkét oldala „tele van rajzolva” és Edith Maryon kézírásával írott jegyzetekkel van ellátva. A datálás szerint a rajz 1922. december 23-án - vagyis nagyjából egy héttel az Első Goetheanum tűzkatasztrófája (az épület 1922/23 szilveszter éjjelén bekövetkezett leégése) előtt - született.

 

 

Image
A Michael-szobor tervrajzának hátulsó oldala
A Goetheanum Képzőművészeti Tagozata Judith von Hallét kérte fel a vázlatrajz és az azzal összefüggő koncepció értelmezésére. Judith von Halle a tervrajzhoz fűzött magyarázatában a Michael-szobrot az úgynevezett Menschheitsrepräsentanttal, az „ember-ség” képviselőjével, az ember valódi mivoltának: a szellemembernek a megtestesítőjével összefüggésben vizsgálja (a Michael-szobor ugyanis éppen átellenben, mintegy azzal szemközt állt volna), s az eredetileg az Első Goetheanum keleti oldalán felállítandó (ugyancsak Rudolf Steiner által
- és Edith Maryon közreműködésével - létrehozott) Krisztus-szoborcsoporttal való szellemi kapcsolatában állítja elénk a tervezett Michael-szoborcsoportot.

A ceruzarajz egy magángyűjteményből került elő. A kiállítást szeptember 26-án nyitották meg, és október 19-ig tekinthető meg a Goetheanumban. Judith von Halle ismertetője a Das Goetheanum 2008/40. számában jelent meg (2008. október 3.). A magyar nyelvű összefoglalót készítette: Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2009. december 31. )
 
A Michael-napi ünnepi előadás vázlata Nyomtatás E-mail
2008. október 04.
Image
Az előadást tartotta és az összefoglaló vázlatot készítette: Korcsog Balázs
Utolsó frissítés ( 2008. november 26. )