EL GRECO SZENT JÁNOSA BUDAPESTEN Nyomtatás E-mail
2008. december 26.
ImageImage
Utolsó frissítés ( 2010. november 07. )
 
Das Goetheanum (2008/45.) Nyomtatás E-mail
2008. december 12.
ImageBázel és Dornach éteri földrajza

Középpontban: a Goetheanum

A Das Goetheanum hetilap 2008. november 7-i számának címlapja és vezércikke Bázel és Dornach, illetve a Goetheanum épületének éteri geográfiájával foglalkozik: a bázeli születésű Andreas Suchantke (1933), a zürichi Rudolf Steiner Iskola és a witteni egyetem tanára Svájc északnyugati csücskének, az úgynevezett Dreiländerecknek (három ország: Németország, Franciaország és Svájc érintkezési területének) a centrumaként, a környező vidékek négyféle éteri erejének találkozási pontjaként vizsgálja a dornachi Goetheanum épületét.

Cikkének első felében a svájci szerző hasonló eredményekre jut Bázel és Dornach éteri földrajzával kapcsolatban, mint amik a Novalis folyóirat hasábjain korábban már megjelentek a témáról (a 2007. karácsonyi számban nyomtatott változatban is): lásd Bázel mint a Rajna-kanyar városa, mint három hegység (az elzászi Vogézek, a badeni-sváb Fekete-erdő és a svájci Jura-hegység) találkozása, mint a három különböző irányba haladó három nagy folyó (a Duna, a Rajna és a Rhône) forrásvidéke stb.

Utolsó frissítés ( 2009. július 15. )
 
NOVALIS SZEMINÁRIUM (A 6. óra összefoglalója) Nyomtatás E-mail
2008. december 09.

2008. december 8., MAT, Novalis-szeminárium (II. évfolyam, 6. óra)

(1) Peter Tradowsky: Vom Kampf gegen den Geist [A szellem elleni harcról]. A könyv címének értelmezése: mire utal, mit jelent a szellem elleni harc: a szellemi világ létezésének tagadását; a test-lélek-szellem hármasságából a szellem eltörlését; az antropozófia mint szellemtudomány elleni küzdelmet; a népszellem elleni harcot, ami egy magasabb szinten a korszellem (Michael) elleni harcot is jelenti, s ami végső soron - a Krisztus-impulzus általuk történő közvetítésének megakadályozása révén - a kozmikus Nap-, majd Föld-szellem elleni harcot, vagyis a Krisztus elleni küzdelmet jelenti;

a harmadik fejezet (A szociális organizmus hármas tagozódása: a német népszellem impulzusa) első részének fordítása és értelmezése: a népszellem, a korszellem (Michael) és Krisztus háromfokú mennyei lajtorjája;

(2) a Lucifer-, a Krisztus- és az Ahriman-inkarnáció, illetve a jelenlegi ezredforduló, a „kis Apokalipszis” szellemi összefüggései (Hans Peter van Manen, Carl Stegmann, Peter Tradowsky, Robert A. Powell, Szergej O. Prokofjev és Malte Diekmann műveinek feldolgozásával).

Utolsó frissítés ( 2008. december 28. )