Budapesti Kongresszus 1909 Nyomtatás E-mail
2009. június 30.

Előadások az 1909-es budapesti teozófiai kongresszusról (Novalis Szeminárium - 2. évad, 9-13. óra)

 

2009. április 27., MAT, Novalis Szeminárium (II. évad, 9. óra)

 

ELŐADÁSOK AZ 1909-ES BUDAPESTI TEOZÓFIAI KONGRESSZUSRÓL (1. rész) (Közelítések a Teozófiai Társaság 1909-es Budapesti Kongresszusához: Budapest kettősségeiről; adalékok Budapest éteri geográfiájához; Budapest nevének összetevőiről és azok eredetéről (Pest-Buda és Buda-Pest); Budapest jellegzetes városképéről: a híd-szerep értelmezései)

 

2009. május 11., MAT, Novalis Szeminárium (II. évad, 10. óra)

 

ELŐADÁSOK AZ 1909-ES BUDAPESTI TEOZÓFIAI KONGRESSZUSRÓL (2. rész) (Az 1909-es Budapesti Kongresszus helytörténeti vonatkozásai: Rudolf Steiner és Annie Besant budapesti tartózkodásai, a megérkezés és az elutazás kettősségei, (vasútvonalak, pályaudvar, szállodák); Rudolf Steiner budapesti tartózkodásainak jellegzetes helyszínei (kávéház, Deák-szobor, Diana fürdő); az 1909-es Budapesti Kongresszus színhelye: nem a pesti Vigadó, hanem a Lloyd-palota; a Budapesti Kongresszus helyszínének szellemi környezete (Széchenyi és Deák); a kongresszus résztvevőinek két csoportja; a kongresszus csoportképe)

 

2009. május 25., MAT, Novalis Szeminárium (II. évad, 11. óra)

 

ELŐADÁSOK AZ 1909-ES BUDAPESTI TEOZÓFIAI KONGRESSZUSRÓL (3. rész) (A 1909-es Budapesti Kongresszus négy napjának részletes programja; Rudolf Steiner Berlinben tartott „budapesti beszámolója”)

 

2009. május 29., MAT (centenáriumi előadás)

 

CENTENÁRIUMI ELŐADÁS

Az 1909-es budapesti teozófiai kongresszus helye Rudolf Steiner életútján és az antropozófia történetében

 

2009. június 8. MAT, Novalis Szeminárium (II. évad, 12. óra)

 

ELŐADÁSOK AZ 1909-ES BUDAPESTI TEOZÓFIAI KONGRESSZUSRÓL (4. rész) („Ich bleibe bei Ihnen [Én Önnél maradok]”: Rudolf Steiner és Ita Wegman találkozása az 1907-es Müncheni Kongresszuson; HPB: „Isabel, Isabel, gondoskodj róla, hogy a kapcsolat ne szakadjon meg”: Isabel Cooper-Oakley szerepe - Annie Besant oldalán - az 1909-es Budapesti Kongresszuson, illetve az angol és a magyar teozófiai életben)

 

2009. június 29., MAT, Novalis Szeminárium (II. évad, 13. óra)

ELŐADÁSOK AZ 1909-ES BUDAPESTI TEOZÓFIAI KONGRESSZUSRÓL (5. rész) (A Budapesti Kongresszus okkult összefüggései: az 1909-es teozófiai kongresszus szellemi összefüggése Blavatszkaja (HPB) 1879-es okkult fogságba ejtésével, illetve európai és amerikai okkultisták 1879-es budapesti tanácskozásával; az okkult fogság mint Klingsor vára; a budapesti teozófiai kongresszus és a magyar történelem kapcsolódásai a német szellemtörténet árnyékáramlatához (Tannhäuser és Klingsor, Krimhilda és Attila - „Budavárott”); Kaspar Hauser 1831-es magyarországi útja; az 1879-es „budapesti döntés” HPB okkult fogságba ejtéséről mint Annie Besanték Rudolf Steinerrel kapcsolatos 1909-es budapesti kísérletének előképe (1879 után 30 évvel Rudolf Steinert szintén Budapesten akarták egyfajta okkult fogságba ejteni: egy hamis inkarnáció sugalmazásával próbálták meg félrevezetni és egy karmikus csapdába csalni); az 1879-es és az 1909-es budapesti okkult machinációk is a nyugati, keresztény-krisztusi ezotéria (a rózsakeresztesség) ellenében hatnak; az okkultisták 1879-es tanácskozásának és a Teozófiai Társaság 1909-es kongresszusának még a helyszíne is ugyanaz: a Lipótváros déli része, a pesti Lloyd-palota és környéke - „Bécs”, de Budapesten) 

Korcsog Balázs

A 2. évad korábbi óráinak összefoglalója: 1-3. óra; 4. óra; 5. óra; 6. óra; 7. óra; 8. óra
 
 
Utolsó frissítés ( 2009. július 19. )
 
A Teozófiai Társaságon belüli ellentét magva Nyomtatás E-mail
2009. június 19.

Krisztus visszatérésének módja és időpontja

Krisztus

visszatérésének

 

módja

 

időpontja

 

keleti iskola szerint

(Annie Besant)

 

fizikai testben

 

1909

 

nyugati iskola szerint

(Rudolf Steiner)

 

éteri alakban

 

1933

 

Utolsó frissítés ( 2010. június 14. )
 
Apropó: Judith von Halle bécsi előadása (2009. június 13.) Nyomtatás E-mail
2009. június 15.

ImageA Prokofjev-Halle-vita

Szergej O. Prokofjev és Judith von Halle vitája - az antropozófiai mezőben

 

Az utóbbi évek legfontosabb antropozófiai vitáinak (az Alapító Vezetőség felépítésével és összetételével, az Edith Maryon szerepével, a Zander-üggyel, az első Goetheanumba tervezett Michael-szoborral, valamint a Rudolf Steiner születésének időpontjával kapcsolatos vita, melyeknek szinte mindegyikében valamilyen módon érintett volt Szergej Prokofjev és Judith Halle is), tehát az utóbbi évek legjelentősebb antropozófiai vitáinak sorába illeszkedik a legújabb: a stigmatizáció és a korszerű Krisztus-megismerés (illetve konkrétan a Judith von Halle személyiségének és tevékenységének megítélése) körüli polémia is.

Szergej Prokofjev és Judith von Halle vitáját két könyv keretezi: a dornachi Goetheanum Vezetőségében tevékenykedő Szergej Prokofjev 2008 decemberében a stuttgarti Verlag Freies Geistesleben [Szabad Szellemi Élet Kiadó] gondozásában napvilágot látott újabb nagy könyve, a Das Mysterium der Auferstehung im Lichte der Anthroposophie [A feltámadás misztériuma az antropozófia fényében]; illetve a Berlinben élő Peter Tradowskynak a dornachi Goetheanum Kiadónál 2009 áprilisában megjelent kis kötete, a Stigmatization. Ein Schicksal als Erkenntnisfrage [Stigmatizáció. Egy sors mint megismerési kérdés].

Prokofjev és Tradowsky e két új könyve között bontakozott ki Szergej Prokofjev és Judith von Halle vitája a Das Goetheanum hetilap hasábjain, 2009. február 6-a és április 10-e (a Nagypénteken megjelent húsvéti szám) között:

Utolsó frissítés ( 2012. június 29. )
Tovább...
 
Az antropozófia eredendő indítékai Nyomtatás E-mail
2009. június 09.
ImageSzergej O. Prokofjev

Krisztus éteri újraeljövetele

 

Az antropozófia alapelemeiről szóló sorozatunkban ezúttal Szergej O. Prokofjev mutatja be az antropozófia Krisztushoz fűződő különleges kapcsolatát. Korunk embere az antropozófia beavatási útjának négy fokozatán keresztül közeledhet Krisztushoz, mégpedig ott, ahol ma Krisztus működik: az éteriségben.

Rudolf Steiner az egész emberiség fejlődése szempontjából sorsdöntő 1917-es esztendőben mutatott rá arra, hogy egy beavatott már 1909-től kezdve láthatta Krisztus eljövetelét az éteri világban. Rudolf Steiner 1910-től kezdett el kimondottan arról beszélni, hogy ennek az eseménynek a hírüladása és az emberiség erre történő előkészítése az antropozófia legfontosabb feladata korunkban.

Az egész antropozófiát az erre az eseményre való előkészületként is felfoghatjuk. Hiszen az antropozófia egy korszerű út ahhoz, hogy az emberi gondolkodás szellemivé alakítása által tudatosan hatoljunk be az imagináció világába, ahol ma az éteri Krisztus érzékelhető. Rudolf Steiner ilyen értelemben beszél az új „intellektuális” tisztánlátásról.

Utolsó frissítés ( 2009. december 31. )
Tovább...
 
Pünkösdi ülésszak a Goetheanumban Nyomtatás E-mail
2009. június 02.

Image„Megtanuljuk érzéki szemeinkkel felfogni a lélekvilágot”

Az éteri látás és Krisztus kapcsolata a természettel

(Pünkösdi ülésszak a Goetheanumban)

(2009. május 29. - június 1.)

 

2009. május 29. este: megnyitó; Az érzékelés csodákat mível. Az érzékelhető valóság okkult felépítéséről (Hans-Christian Zehnter előadása)

2009. május 30. reggel: A testi tapasztalás mint az élet megértésének kulcsa (Nikolai Fuchs előadása)

2009. május 30. délelőtt: A mezőgazdaság mint Krisztus útjának egyengetése a természetben (Manfred Klett előadása)

2009. május 31. (Pünkösdvasárnap) reggel: „együtt élni a kozmikus körforgással” - az antropozófiai Léleknaptárral (Martina Maria Sam előadása)

2009. május 31. (Pünkösdvasárnap) délelőtt: Seija Zimmermann pünkösdi köszöntője

2009. május 31. (Pünkösdvasárnap) este: Találkozás a Krisztus-lénnyel napjainkban (Judith von Halle előadása)

2009. június 1. (Pünkösdhétfő) reggel: A Krisztushoz vezető akarati út és az 1923-as lepkemeditáció (Florian Roder előadása)

2009. június 1. (Pünkösdhétfő) délelőtt: A Krisztus-lény - minden időkben (Taco Bay előadása)

Utolsó frissítés ( 2010. február 17. )