Megjelent a Ki volt Ita Wegman? 4. kötete (Wer war Ita Wegman Bd. 4) Nyomtatás E-mail
2010. január 29.

ImageKi volt Ita Wegman? 4. kötet

  J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven

A szív megerősítése

A jelenkor misztériumi iskolázása

Rudolf Steiner együttműködése Ita Wegmannal


Ita Wegman Rudolf Steiner útmutatásai szerint végzett ezoterikus iskolázásáról először 1976-ban, Ita Wegman halálának 33. esztendejében kaphattunk vázlatos képet Margarete Kirchner-Bockholt és Erich Kirchner Rudolf Steiner és Ita Wegman feladata az emberiségért című munkájából, amelyből megismerhettünk néhány olyan verset és meditációs szöveget, melyet Ita Wegman Rudolf Steinertől kapott. Emanuel Zeylmans van Emmichoven Ita Wegmanról írott életrajzának 1990-ben megjelent első kötetében azután szélesebb távlatokat nyitott, s felvázolta e szellemi útnak az összefüggéseit.

Utolsó frissítés ( 2010. június 14. )
Tovább...
 
Száz éve (Vor hundert Jahren: Erste Verkündigung des Ätherischen Christus - Bild und Gegenbild) Nyomtatás E-mail
2010. január 19.

Image1910. január 12.

Első híradás az éteri Krisztusról

Kép és árnykép

 

Rudolf Steiner Stockholmban elkezdi a Krisztus éteri újraeljövetelét hírül adó előadásait

2010. január 12-én volt napra pontosan száz éve annak, hogy Rudolf Steiner az akkori Teozófiai Társaság tagjainak először utalt Krisztus hamarosan bekövetkező éteri újramegjelenésének tényére. E híradásnak a helyszíne és a pontos időpontja is figyelemre méltó: Stockholmban került rá sor, a János-evangéliumról tartott egyik előadássorozata alatt, ám az időközben megjelent ciklussal (a stockholmi János-evangéliummal) ellentétben nyilvánvaló, hogy nem egy előre eltervezett előadásról volt szó. A szokatlan időpont is erről tanúskodik: délután 17 óra 30 perc, ahogy az Rudolf Steiner életútjának Christoph Lindenberg-féle krónikájából kiderül. A 20. század küszöbönálló legfontosabb eseményének erről az első hírüladásáról csupán egyetlen, Marie von Sivers által írott, mindössze három noteszlapnyi, eddig publikálatlan feljegyzés maradt fenn.

Utolsó frissítés ( 2010. június 14. )
Tovább...
 
1910. január 12. (Das Christus-Ereignis des 20. Jahrhunderts: von Stockholm nach Dornach) Nyomtatás E-mail
2010. január 11.

ImageSzáz éve és napjainkban

A 20. század Krisztus-eseménye - Stockholmtól Dornachig

Szerkesztői bevezető

 

Rudolf Steiner 1910. január 12-én Stockholmban adta hírül először a Teozófiai Társaság tagjainak Krisztus közelgő éteri újraeljövetelének tényét. Az indiai Adyarban ezzel egy időben hágott a tetőpontjára a Teozófiai Társaság akkori vezető személyiségeinek alapvető krisztológiai tévedése: miszerint Krisztus fizikai újraeljövetele előtt állunk, és hogy ehhez a fiatal indiai fiú, Krisnamurti lenne az eszköze. Mint kép és ellenkép (vagy árnykép) áll szemben egymással az akkori idők két, Krisztusról szóló híradása. E számunk vezércikkét ezeknek a folyamatoknak és mindmáig tartó utóhatásuknak szenteljük.

Utolsó frissítés ( 2010. június 14. )
Tovább...