A Goetheanum pünkösdi ülésszaka (Pfingsttagung am Goetheanum) Nyomtatás E-mail
2010. május 22.

Image

Egy individualitás sorsának alakulása és közreműködése a Michael-áramlatban

Julianus Apostata - Herzeleide - Tycho Brahe

Pünkösdi ülésszak a Goetheanumban

2010. május 21-24.

 

2010. május 21. este: Az ülésszak megnyitója; „Egymagában senki sem boldogul, csak aki a kellő időben másokkal összefog” - A karma-gondolat a pünkösdi események fényében (Michael Debus előadása)

2010. május 22. délelőtt: A Nap követője - Mítoszok és misztériumok Julianus Apostata gondolkodásában (Harald Schwaetzer előadása); délután: Herzeleide alakja Wolfram von Eschenbach Parzivaljában - Az elbeszélő költemény mint életrajz (Walter Schafarschik előadása); este: „A tündöklő napnál is fényesebb” - A Herzeleide-inkarnáció sorsmotívumai az idők folyamán (a Goetheanum euritmia-társulatának előadása, művészeti vezető: Hans Peter Strumm)

2010. május 23. (Pünkösdvasárnap) délelőtt: A sors szükségszerűsége és a szabadság - A karma újfajta megértése a pünkösdi gondolat jegyében (Paul Mackay előadása); „Gondolati fények” (a Goetheanum euritmia-társulatának pünkösdi matinéja, művészeti vezető: Carina Schmid); délután: „Felfelé tekintett, az eget kémlelve” - Tycho Brahe élete és munkássága (Wolfgang Held előadása); este: Julianus Apostata és Tycho Brahe: a fejlődési út lépcsőfokai (színielőadás és dramatikus felolvasás, művészeti vezető: Peter Engels és Johannes Händler)

2010. május 24. (Pünkösdhétfő) délelőtt: Tycho Brahe individualitásának jövőbe mutató tevékenysége a Michael-iskola szellemében (Otfried Doerfler előadása)

Utolsó frissítés ( 2011. december 27. )
 
A politikai pártok a szellemtudomány fényében (Rudolf Steiner über die politischen Parteien) Nyomtatás E-mail
2010. május 18.

ImageRudolf Steiner

a politikai pártokról

A politikai pártok mint

szellemi lények árnyképei

 

Manapság átélhetik, hogy az emberek egy olyan világba nőnek bele, ahol - többek között szociális téren például - pártok vannak: liberális, konzervatív és mindenféle egyéb lehetséges pártok. Az emberek azonban alszanak azzal kapcsolatban, hogy mik is ezek a pártok. Amikor megkapják a választási cédulát (a szavazólapot), akkor úgymond kiállnak - mintegy hitet tesznek - az egyik vagy a másik párt mellett, ám nemigen gondolkodnak el azon, hogy valójában mi is az, ami a nyilvános életben, feldúlva ezt az életet, a pártok véleményeként létezik. Mert hát az emberek nemigen tudják komolyan venni ezeket a dolgokat. Rengetegen vannak olyanok, akik különböző keleti tanok nyomán mindenfélét összehordanak a külvilágban uralkodó „Májáról” (látszatvilágról), ám mihelyt egy lépést akarnak tenni ebben a külvilágban, akkor már nem tartanak ki amellett, amiről absztrakt módon papoltak. Hiszen akkor például azt kérdeznék: Minden „Mája”? Akkor tehát a pártok is „Mája”? Miféle valóság az, amire ez a fajta „Mája” utal?

Utolsó frissítés ( 2011. január 09. )
Tovább...
 
A politikai pártstruktúra: kétpártrendszer vagy hárompártrendszer? (Novalis Szeminárium III/10.) Nyomtatás E-mail
2010. május 18.

A politikai pártok a szellemtudomány fényében (3. rész)

2010. május 11.: Novalis Szeminárium (3. évfolyam 10. óra)

A dornachi Goetheanum tavaszi ünnepi tanácskozásairól (Húsvét: a misztériumdrámák, Mennybemenetel: a Karácsonyi Gyűlés krisztológiai alapjai, Pünkösd: Julianus Apostata - Herzeleide - Tycho Brahe); az antropozófia mint modern szellemtudomány földi fejlődésének négy nagy fokozata: A szabadság filozófiája, A szellemtudomány körvonalai, az első Goetheanum és az 1923/24-es Karácsonyi Gyűlés

A politikai pártok a szellemtudomány fényében (3. rész): a május 6-ai brit parlamenti választások a politikai pártok szellemi hátterét feltáró Steiner-előadások megvilágításában: az angol kétpártrendszer átalakulása(i) száz éve (a tory-whig [konzervatív-liberális] kettősség helyébe a tory-labour [konzervatív-munkáspárti] kettősség lép) és napjainkban (az eddigi kétpártrendszer helyett „hárompártrendszer”?: konzervatívok, munkáspártiak és liberálisok)

Peter Tradowsky fejtegetései a szociális organizmus hármas tagozódásáról: krisztusi impulzus a Közép megmentésére; a hármas tagozódás mint a német népszellem impulzusa; Krisztus, Michael és a német népszellem háromfokú égi lajtorjája; az antiantropozófiai mozgalom (a nemzetiszocializmus) szellemi háttere

 

A politikai pártok a szellemtudomány fényében

1. rész: „Poliszizálás”, avagy a politika Rudolf Steiner karmikus életútján

2. rész: A politikai pártok és a hármas tagozódás

Rudolf Steiner a politikai pártokról (A politikai pártok mint szellemi lények árnyképei)
 
Utolsó frissítés ( 2010. október 09. )
 
Himmelfahrtstagung am Goetheanum Nyomtatás E-mail
2010. május 12.

Image

Az 1923/24-es Karácsonyi Gyűlés krisztológiai alapjai és következményei

Mennybemenetel napi ülésszak a Goetheanumban

2010. május 13-16.

 

2010. május 13. este: az ülésszakot megnyitja Szergej O. Prokofjev; az Alapkő-meditáció euritmiai formában (művészeti vezető: Melissa Harwood); A sorsdöntő jelentőségű 1923-as esztendő - Rudolf Steiner útja a Karácsonyi Gyűlésig (Peter Selg előadása)

2010. május 14. délelőtt: az Alapkő-meditáció euritmiai formában (művészeti vezető: Barbara Beedham); A karma-előadások mint a Karácsonyi Gyűlés impulzusa (Paul Mackay előadása); délután: Korszak és környezet - Rudolf Steiner Goetheanum-épületei (Christiaan Stuten előadása); este: euritmiai előadás (művészeti vezető: Barbara Beedham, Melissa Harwood és Carina Schmid)

2010. május 15. délelőtt: az Alapkő-meditáció euritmiai formában (művészeti vezető: Carina Schmid); A Szellemtudomány Szabad Főiskolájának megalapítása: miként vette fel Rudolf Steiner korai ezoterikus munkája fonalát és hogyan tört utat a jövő felé (Virginia Sease előadása); délután: A gyógyítóművészet keresztény-krisztusi vonatkozásai (Giancarlo Buccheri előadása); este: Jelenetek A lelkek ébredéséből, Rudolf Steiner negyedik misztériumdrámájából (Szergej O. Prokofjev magyarázataival)

2010. május 16. délelőtt: A Karácsonyi Gyűlés és az új misztériumok megalapítása (Szergej O. Prokofjev előadása); az Alapkő-meditáció euritmiai formában (művészeti vezető: Carina Schmid)

A Goetheanum mennybemenetel napi ülésszakai (Szergej O. Prokofjev összefoglalója)

Az első Goetheanum krisztológiai alapjai (A Goetheanum 2009-es mennybemenetel napi ülésszaka)

Utolsó frissítés ( 2012. május 23. )