Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója (Karl König cikke) Nyomtatás E-mail
2011. február 26.

ImageKarl König

1861. február 27.

mint világtörténelmi dátum

 

„1861. február 27-én születtem Kraljevecben.” Ezekkel a közvetlenebbül és egyszerűbben aligha megfogalmazható szavakkal emlékezik meg Rudolf Steiner Életutam című önéletírásának elején születésének időpontjáról. Nekünk, akik a tanítványai lehettünk, ez a dátum egy világtörténelmi jelentőségű esemény időpontját jelöli, s ezért a lehető legnagyobb elővigyázatosság mellett felmerülhet bennünk a kérdés: „Miért ezt az időpontot választotta Rudolf Steiner örök individualitása a világrajöveteléhez?”

Utolsó frissítés ( 2015. március 03. )
Tovább...
 
Mikor van Rudolf Steiner születésnapja? (Február 25. és/vagy 27.?) Nyomtatás E-mail
2011. február 24.
Image
A gyermek Steiner és kis húga (1867)
Február 25. és 27.

Mind a kettő igaz!

Rudolf Steiner születésének időpontjáról

 

Az ellentmondások gyakran csak akkor oldódnak fel, hogyha képszerűen mélyedünk bele a rendelkezésünkre álló tényekbe. Jelen esetben az egyik ilyen tényt Rudolf Steinernek az a (Szergej O. Prokofjev és Martina Maria Sam által is idézett) keltezés nélküli önéletrajzi töredékében foglalt kijelentése tartalmazza, amely így szól: „Születésem 1861. február 25-ére esik. Két nappal később kereszteltek meg.” A másik tény pedig Steiner húgának (Günter Aschoff által említett) nyilatkozata, amely szerint Rudolf Steiner születése elhúzódott február 26-áról 27-ére, s ezért kellett szükségkeresztelőt tartani.

Utolsó frissítés ( 2020. március 08. )
Tovább...
 
A Rudolf Steiner születési helye és ideje körüli misztériumtitkok Nyomtatás E-mail
2011. február 24.

ImageSzergej O. Prokofjev

A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok

A születés helye és időpontja

 

Szergej O. Prokofjev ebben a cikkében a Rudolf Steiner szülőhelye körüli titkoknak jár utána, annak a kérdésnek a fényben, hogy milyen hatással volt ez a hely Steinernek erre az inkarnációjára, s hogy mindez milyen kapcsolatban áll az egyik korábbi megtestesülésével.

 

 

A születés helye

 
Rudolf Steiner egyszer egy magánbeszélgetés során Maninak, a manicheizmus megalapítójának (aki a 9. században mint Parsifal, a Grál-király testesült meg) a 21. századra várható inkarnációjáról a következőket mondotta: „Mani ebben az évszázadban [vagyis a 20. században] nem fog megtestesülni. Az a szándéka, hogy ezt a következő [tehát a 21.] században teszi meg, feltéve, hogy ehhez egy megfelelő testet talál”.[1] Rudolf Steiner ezzel összefüggésben továbbá azt mondja, hogy a jövőben a Waldorf-pedagógia egyik fontos feladata az lesz, hogy a magasan fejlett szellemek inkarnációját egyáltalán lehetővé tegye: „A hagyományos nevelés semmilyen lehetőséget nem kínál Mani fejlődése számára, kizárólag a Waldorf-nevelés”.[2] Ha figyelembe vesszük a mondottakat, akkor sejthetjük, hogy a megfelelő inkarnációs lehetőségekkel kapcsolatos kérdés magára Rudolf Steinerre is vonatkozott. Az alábbi fejtegetések ezzel kapcsolatban kívánnak néhány körülményt megvilágítani, s ezáltal érthetőbbé tenni.
Utolsó frissítés ( 2017. március 01. )
Tovább...
 
150 éve született Rudolf Steiner (1861 - 2011) Nyomtatás E-mail
2011. február 24.

Image

Rudolf Steiner az emberiség szellemtörténetében

Ünnepi tanácskozás a Goetheanumban

Rudolf Steiner 150. születésnapja alkalmából

2011. február 25-27.

 

2011. február 25.

Este: az Alapkő-meditáció euritmiai előadása; Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz (Virginia Sease előadása)

 

2011. február 26.

Délelőtt: a Michael-imagináció és a Michael-levelek euritmiai előadása; Rudolf Steiner és Michael (Szergej O. Prokofjev előadása)

Délután: Az ember és emberiség képviselője Lucifer és Ahrimán között (kiállítás-megnyitó és könyvbemutató); Reinkarnáció és karma. A sors (a karma) kutatása mint Rudolf Steiner életműve (Peter Selg előadása)

Este: „…apokaliptikus időkben…” (a Goetheanum euritmia-társulatának és szavalókórusának előadása)

 

2011. február 27.

Délelőtt: Az élet lelki forrásai (a Léleknaptár részleteinek euritmiai előadása); Rudolf Steiner és a világ (Marcus Schneider előadása); az Alapkő-meditáció euritmiai előadása

Délután: Emberség - korunkban? (ünnepség Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója alkalmából)

Utolsó frissítés ( 2012. február 29. )