Száz éve: Kafka látogatása Rudolf Steinernél Nyomtatás E-mail
2011. március 27.
ImageRudolf Steiner Prágában

Kafka találkozása Rudolf Steinerrel

1911. március 28.

 

Az 1911-es év márciusának második felét Rudolf Steiner Prágában tölti, ahol egy nyolc részből álló előadássorozatot tart az élettan rejtett összefüggéseiről: Okkult fiziológia (GA 128). E prágai ciklus mellett - a prágai Bolzano Zweig felavatása alkalmából - egy tagoknak szóló előadásra, valamint két nyilvános előadásra is sor kerül a cseh fővárosban. Ez utóbbiakon a 20. század szellemi életének olyan kiemelkedő alakjai is jelen vannak, mint a Prágában élő Franz Kafka, a 20. század egyik legnagyobb írója, és Albert Einstein, a relativitáselmélet(ek) atyja, aki 1911-ben éppen Prágában volt az elméleti fizika professzora.

A nem sokkal a 28. születésnapja előtt álló Kafka 1911-es naplófeljegyzéseiben részletesen beszámol e nyilvános prágai előadásokról, majd a Rudolf Steinerrel való egyetlen találkozásáról. A Kafka-napló - különféle találgatásokra is okot adó - érdekessége, hogy nem tartalmazza Rudolf Steiner válaszát Kafka kérdésére, és azt sem, hogy milyen tanácsot kapott tőle. A választ Kafka írói életműve maga adja, mely éppen a Rudolf Steinerrel való találkozását követően, az 1912-es esztendőtől bontakozik ki teljes erővel: ekkor kezdődik Kafka írói munkásságának érett, kiteljesedő korszaka, a legnagyobb elbeszélések és regények: A per, Az ítélet és Az átváltozás időszaka. S ekkor születik Kafka küszöbőr-novellája, A törvény kapujában is.

Utolsó frissítés ( 2012. február 29. )
Tovább...
 
Száz éve halt meg Anna Steiner, Rudolf Steiner első felesége Nyomtatás E-mail
2011. március 19.
Image
A weimari Eunike-ház: itt született A szabadság filozófiája
1911. március 19.

Anna Steiner halála

  Az Eunike család szerepe

Rudolf Steiner életútján

 

Száz éve, 1911. március 19-én halt meg Anna Steiner (előzőleg Anna Eunike, született Anna Schultz), Rudolf Steiner 1890-es évekre tehető weimari időszakának élettársa, majd 1899-től első felesége (1853-1911).

Rudolf Steiner az Életutam című önéletírásában - földi életének utolsó esztendejében - a következőképpen emlékezik vissza a nagyjából 33 évvel azelőtt történtekre:

Heinrich Fränkel, egy Weimarban élő liberális politikus „bevezetett a családjába, ez a család viszont egy másik családdal is összeismertetett. És itt olyasvalami játszódott le, ami mintegy a képmása volt annak a figyelemreméltó sorsösszefüggésnek vagy sorsszerű kapcsolatnak, mellyel annak idején Bécsben találkoztam. Ott bensőséges kapcsolatban álltam egy családdal, de úgy, hogy a családfő mindig láthatatlan maradt, s ennek ellenére szellemileg-lelkileg olyan közel került hozzám, hogy halála után mint legjobb barát fölött én tartottam a gyászbeszédet. Családján keresztül ennek az embernek az egész szellemisége előttem állt a maga teljes valójában.

Utolsó frissítés ( 2012. február 29. )
Tovább...
 
Ki volt Marie Steiner? (Wer war Marie Steiner? Zum 144. Geburtstag) Nyomtatás E-mail
2011. március 13.
Image
Marie von Sivers Novalis mellszobrával
Marie Steiner-von Sivers 144. születésnapjára

Ki volt Marie Steiner?

Karmikus életrajza

Rudolf Steiner individualitásának fényében

 

2011. március 14-én emlékezünk meg Marie Steiner születésének (12x12=) 144. évfordulójáról. Ebből az alkalomból szeretnék az ő karmikus életrajzáról és inkarnációiról beszélni. Annál is inkább, mivel Rudolf Steinerrel vagy Ita Wegmannal ellentétben Marie Steiner korábbi megtestesüléseiről még antropozófus körökben is meglehetősen kevés tény van a köztudatban, az ő inkarnációi egyáltalán nem közismertek (aminek különleges, az általa képviselt szellemi áramlat természetéből fakadó oka van), ezért most Marie Steiner karmikus életútjáról próbálok meg néhány dologra fényt deríteni. Hatalmas témáról lévén szó, hangsúlyozni szeretném, hogy egy előadás keretében ennek a karmikus életrajznak csak a vázlatát, a metszetét tudom adni, s mindössze néhány szempontot, néhány kulcsfontosságú mozzanatot vagy fontosabbnak vélt összefüggést tudok felvillantani ezzel kapcsolatban.

Utolsó frissítés ( 2017. március 06. )
Tovább...
 
Judith von Halle új könyve Rudolf Steiner okkult biográfiájáról (megjelenik Húsvétkor) Nyomtatás E-mail
2011. március 06.

Image

Judith von Halle

Rudolf Steiner,

a Fehér Páholy mestere

Rudolf Steiner okkult életrajzához

 

Ki volt Rudolf Steiner, Krisztus szolgálója?

A Rudolf Steiner valódi születésnapjára irányuló kérdés képezi a kaput ahhoz a megértési úthoz, amely egy olyan ember karmikus életrajzába vezet be bennünket, akinek a bensejében lakozó magasabb lényét a maga fenséges mivoltában ma még alig méltatják kellő figyelemre. Ezen az úton felbecsülhetetlen értékű kincsekre találunk, melyek eddig ismeretlen szempontokból világítják meg Rudolf Steiner okkult életrajzát, rejtett életútját, azon belül is a két Jézus-gyermek ősképével való benső kapcsolatát.

A könyv függelékében egy mostanáig publikálatlan dokumentum másolata olvasható, amelyből kiderül, milyen összefüggésben áll Rudolf Steinernek mint a Fehér Páholy mesterének feladata a Kelet mestereivel.

A könyvajánló a Das Goetheanum 2011/7. számában jelent meg (2011. február 18-án, egy héttel Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója előtt).

Utolsó frissítés ( 2011. július 03. )
Tovább...