Peter Selg háromkötetes új Steiner-életrajzáról Nyomtatás E-mail
2013. január 29.

ImageWolfgang Vögele

Az előrehaladó szellemek szolgálója

Peter Selg Rudolf Steiner-életrajzának bemutatója

 

Több száz érdeklődő gyűlt össze 2013. január 8-án a Goetheanum „Asztalosműhely-termében”, ahol Peter Selg tartott előadást nemrég megjelent háromkötetes Steiner-életrajzának keletkezési körülményeiről, indítékairól és célkitűzéseiről. Az arlesheimi Ita Wegman Intézet vezetője már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy ír egy olyan Rudolf Steiner-életrajzot, amely az ő belső fejlődésének útját rajzolja meg. Selg terve akkor vált különösen időszerűvé, amikor a [Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója alkalmából megrendezett] 2011-es jubileumi évben három olyan Steiner-életrajz is napvilágot látott, és kapott nagy nyilvánosság előtt visszhangot, mely Steiner életét és munkásságát részben történeti-kritikai módszerrel vizsgálta, ám Selg meglátása szerint nem csupán a szellemi és spirituális dimenziókat hagyta figyelmen kívül, hanem nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy egy eltorzult Steiner-kép alakuljon ki a köztudatban.

Utolsó frissítés ( 2013. június 19. )
Tovább...
 
Az északi és a déli misztériumáramlat - száz éve és napjainkban Nyomtatás E-mail
2013. január 21.

Image
Szergej O. Prokofjev a vezetőségben
Karmikus áramlatok találkozása

(Szergej O. Prokofjev és Peter Selg)

 

Az Antropozófiai Társaság megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2012. szeptember 28-29-én megrendezett kölni konferencián Peter Selg az Általános Antropozófiai Társaság mibenlétéről és jövőjéről beszélt. Az előadó Szergej O. Prokofjev kérésére fogadta el a szervezők meghívását, s vette át az ő helyét a konferencián.

 

Image
Peter Selg Ita Wegman faházánál
Peter Selg úgy jellemezte saját tevékenységét az Antropozófiai Társaságban, mint ami a déli misztériumáramlatból ered, ellentétben Szergej O. Prokofjev működésével, melyet ő úgy élt át, mint ami az északi misztériumáramlatban gyökeredzik.

Részlet a kölni konferencia összefoglalójából
(Das Goetheanum - Nachrichtenblatt, 2012. november 3.).
A teljes cikket lásd a MAT 2012. decemberi hírlevelében

Az északi és a déli misztériumáramlatról, illetve e két karmikus áramlat fő képviselőiről: Marie Steinerről és Ita Wegmanról lásd Szergej O. Prokofjev Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe című írásának 2. és 3. fejezetét a nyomtatott Novalis 2. számában (2007. Karácsony), 33-46. o.

Utolsó frissítés ( 2014. január 13. )
Tovább...
 
Az új Novalis évkönyv tartalmi kivonata - idézetekben Nyomtatás E-mail
2013. január 11.

ImageNovalis évkönyv (2012/13)

Kaspar Hauser és Rudolf Steiner

200 éve született Kaspar Hauser és
100 éves az Antropozófiai Társaság

 

A jövő alapja a múlt.

A múlt teszi lehetővé, hogy a jövő

Erőteljesen lehessen jelen…” (Rudolf Steiner)

 

„Minden fejlődés alaptörvénye, hogy csak a legnagyobb ellentétek egyesüléséből jöhet létre egy harmadik mint új és magasabb rendű elem. Ezért volt szükség arra, hogy az egyik Jézus eredendő gyermeki erői egyesüljenek a másik Jézus bölcsességének kiforrott erőivel, hogy Krisztus mint szellemi Nap megfoganhasson a világban. Ez az ősképe az idők fordulóján világra jött két Jézus-individualitás együttműködésének, melynek lényege abban állt, hogy a legtisztább gyermeki erőket teljesen áthatotta a legmagasabb rendű bölcsesség.” (Szergej O. Prokofjev)

Utolsó frissítés ( 2013. május 08. )
Tovább...
 
Novalis Szeminárium - Novalis Zweig január 14-étől Nyomtatás E-mail
2013. január 07.

ImageNovalis Szeminárium (6. évfolyam, tavaszi félév)

Richard Wagner

a szellemtudomány fényében

(Rudolf Steiner Wagner-ciklusának

készülő magyar fordítása a német zeneköltő születésének 200. évfordulójára)

 

Január 14-én aktuális kérdésekkel és örökzöld témákkal - Rudolf Steiner az 1913-as évet keretező két Grál-ciklusának jegyében - folytatódik a Novalis Szeminárium munkája a budapesti Rudolf Steiner Házban.

Utolsó frissítés ( 2013. május 13. )
Tovább...