Rudolf Steiner halálának 88. évfordulójára (1. rész) Nyomtatás E-mail
2013. március 28.

ImageRudolf Steiner kijelentései

A „jezsuitizmusról”

Szergej O. Prokofjev összefoglalója (1. rész)

 

Rudolf Steiner előadói életművében több helyütt is beszél arról, hogy korunkban a keresztény-rózsakeresztes beavatási út az egyetlen, amely megfelel a nyugati emberiség számára. Ennek az útnak egy olyan beavatás a célja, amely egészen különös kapcsolatban van az ember szabad akaratának fejlődésével. A keresztény-rózsakeresztes beavatás akarati gyakorlatainak legfőbb sajátossága kezdettől fogva abban állt, hogy „a lélek legbenső szentélyeként tartotta tiszteletben az ember akaratát”, tehát nem közvetlenül hatott az ember akaratára, hanem csakis „a szellem kerülő útján, a szellemen keresztül”. Ezért Rudolf Steiner nem akarati, hanem „szellemi beavatásnak” nevezte ezt az utat, amely ma az antropozófia formájában áll a nyugati emberiség rendelkezésére.

Utolsó frissítés ( 2013. június 29. )
Tovább...
 
Az Általános Antropozófiai Társaság éves témája (2013/14) Nyomtatás E-mail
2013. március 20.

Image
A negyedik misztériumdráma pecsétje
A 2013/14-es év témája

„Az Én megismeri önmagát”

Az Alapkőletétel dimenziói

 

A 2012-es év témájához – „az Antropozófiai Társaság identitásához” – kapcsolódva a 2013/14-es éves téma az emberi én fejlődése felé fordul. Az individuális én egyszerre a tű foka, illetve az a gyújtópont, amelyből a közösség, a társadalom, sőt: maga a világ is formálódik.

Utolsó frissítés ( 2013. december 07. )
Tovább...
 
Ferenc, a fekete-fehér pápa (A fekete és a fehér pápa is jezsuita!) Nyomtatás E-mail
2013. március 14.

ImageFerenc

A jezsuita pápa

A fekete-fehér egyházfő

 

2013. március 13-án a pápaválasztó bíborosi konklávé Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost, Buenos Aires érsekét választotta meg Róma püspökének, a római katolikus egyház fejének. Az új pápa - az egyháztörténetben elsőként - a Ferenc nevet vette fel, a ferences rend alapítójára, Assisi Szent Ferencre utalva. Az újonnan megválasztott egyházfő azonban nem a ferences, hanem a jezsuita rend (SJ) tagja, a pápaság történetében először. Ezzel olyan helyzet állt elő, hogy 2013 márciusától mindkét pápa jezsuita: vagyis a fekete pápa (a jezsuita rend mindenkori generálisa) mellett mostantól a fehér pápa is a jezsuita rend tagja. A jezsuiták külön engedelmességet fogadnak a pápának. De az új pápa - a jezsuita rend tagjaként - vajon kinek engedelmeskedik? És az éteri Krisztus korában mi lesz a Krisztus-impulzus sorsa a jezsuita Jézus-princípium ilyen látványos és leplezetlen előtérbe kerülésével?

Utolsó frissítés ( 2015. augusztus 11. )
Tovább...
 
A fehér és a fekete pápa dialógusa (Pilinszky egyfelvonásosa) Nyomtatás E-mail
2013. március 11.

Image
A fehér és a fekete pápa (SJ)
„Urbi et orbi” - a testi szenvedésről

A fehér és a fekete pápa párbeszéde

Pilinszky János színműve (1973)

 

A Vatikánnak a Szent Péter térre nyíló ablaka. A befüggönyözött ablak mögött oldalvást, szemközt egymással két pápai trón. Az egyik fekete, benne fehér ruhában az agonizáló pápa, szemközt vele, a fehér trónban, fekete ruhába öltözve a következő, eljövendő pápa ül.

Utolsó frissítés ( 2013. június 29. )
Tovább...