Vízkereszt mint megjelenési ünnep (Prokofjev írása Peter Selg könyvéről) Nyomtatás E-mail
2013. december 29.

ImageSzergej O. Prokofjev

Krisztus-misztérium

Peter Selg A Jordán-keresztelő eseménye

című könyvéről

 

Peter Selg A Jordán-keresztelő eseménye című könyvét az antropozófiai krisztológia egyik középponti témájának szenteli. A mű három részből áll, és különböző szempontok szerint vizsgálja a Krisztus-lény földi megjelenésének eseményét: történelmi szempontból, az antropozófia nézőpontjából, valamint a Rudolf Steinerhez és közvetlen jelenkorunkhoz való viszonyának szempontjából.

A könyv első részében rövid áttekintést olvashatunk ennek az ünnepnek a történeti fejlődéséről. Az őskereszténység korában, vagyis azokban a keresztény közösségekben, amelyek még közvetlen kapcsolatban álltak az apostolok időszakával, a Vízkeresztet azonos jelentőségűnek tartották a Húsvéttal. A Krisztus-esemény ugyanis valójában nem Jézus testi megszületésével kezdődött, hanem akkor, amikor Krisztus a Jordán-keresztelő során, érzékfeletti módon jött a földi világra.

Utolsó frissítés ( 2017. január 18. )
Tovább...
 
A gyermeki ártatlanság és az egyetemes bölcsesség egyesítése mint a Krisztus befogadásához vezető út Nyomtatás E-mail
2013. december 24.

Image
A két Jézus-gyermek a templomban
Szergej O. Prokofjev

Az Ötödik evangélium

és a két Jézus-gyermek

 

Rudolf Steiner 1917-ben mutatott rá arra, hogy egy beavatott már 1909-ben képes volt átélni Krisztus megjelenését az éteri világban. Ezoterikus értelemben tehát már több mint egy évszázad óta ennek az új korszaknak a kezdete után járunk. Már több mint száz éve Krisztus éteri újraeljövetelének időszakában élünk. És Rudolf Steiner ugyanennek az 1909-es évnek az őszén, Dornachtól nem messze, Bázelben beszélt először a két Jézus-gyermek titkáról, arról a titokról, amely éppúgy hozzátartozik az Ötödik evangéliumhoz, akkor is, hogyha Rudolf Steiner akkoriban, 1909-ben még nem használta az „Ötödik evangélium” fogalmát.

Utolsó frissítés ( 2017. március 29. )
Tovább...
 
Az 1923/24-es Karácsonyi konferencia 90. évfordulója Nyomtatás E-mail
2013. december 19.

ImageKarácsonyi konferencia 2013

Rudolf Steiner evangéliumokkal kapcsolatos kutatásai:

utak egy mélyebb Krisztus-megismeréshez

Goetheanum, 2013. december 26-31.

 

Előzetes program (december 22. és 24-25.): A főrévi paradicsomi játék és karácsonyi játék előadása

December 26.: A kereszténység mint misztikus tény című könyv mint Rudolf Steiner evangéliumokkal kapcsolatos kutatásainak csírája (Christiane Haid előadása)

December 27.: A János-evangélium (1.) (Paul Mackay előadása); A János-evangélium prológusának euritmiai előadása; A János-evangélium (2.) (Paul Mackay előadása); a Goetheanum-színpad társulatának euritmia-bemutatója

December 28.: A Lukács-evangélium (1.) (Friedrich Schmidt-Hieber előadása); Szemelvények az evangéliumokból: a Lukács-evangélium (2.) (Friedrich Schmidt-Hieber előadása); Bach: A fúga művészete (1.) (zongorán előadja Hristo Kazakov)

Utolsó frissítés ( 2014. augusztus 26. )
Tovább...