Így kezdődik Rudolf Steiner életútja Peter Selg leírásában Nyomtatás E-mail
2014. február 26.

ImagePeter Selg

Rudolf Steiner

születésének körülményei

A monumentális Steiner-életrajz első fejezetei

 

Az alsó-ausztriai erdővidék: a szülők hazája

Rudolf Steiner szülei mindketten az alsó-ausztriai erdővidékről származtak, a Cseh-erdő keleti nyúlványairól, melyet kiterjedt tűlevelű erdők és barnás folyók szabdalnak, a Moldva és a cseh-morva határ közti területről. Erre a Duna északi partján fekvő, félreeső vidékre, Európa egyik legrégebbi őskőzetű tájára, csak igen későn jutott el a technikai civilizáció. E vidék lakói, akik a leletek szerint már 50 000 évvel Krisztus előtt benépesítették e tájat - s akik a történelem folyamán többek között a kelta, germán, longobárd és szláv törzsekből származtak -, a 6. századtól kezdve (a horni medencében) túlnyomórészt a mezőgazdaságból éltek, később emellett a házi szövödékből és fonodákból is („Bandlkramerland”-nak, a „fonodácskák vidékének” is nevezték ezt a környéket), melyekből végül némi textilipar is kifejlődött. Az osztrák költő, Robert Hamerling, aki az erdővidék északi részén (Kirchberg am Waldéban, nem messze a Thaya folyó forrásától) született, s egész életében szoros kapcsolatban maradt e tájjal,[1] még a 19. század utolsó harmadában is így írt az erdővidék „világtól távol eső légköréről”: „Egy idegen megjelenése ezen a vidéken még 1867-ben is eseményszámba ment. Ha valaki mégis feltűnt a láthatáron gyalogszerrel vagy szekéren, akkor a szántásban lévő ökrök megálltak a mezőn, hogy oldalra fordított fejjel csudálják meg a jövevényt. A gazda tett néhány erőtlen kísérletet, hogy ostorával továbbhajtsa őket, de hiába. Végül ő is úgy tett, mint az ökrök, s állt a szántás, míg az idegen el nem tűnt a legközelebbi domb vagy erdőcske mögött.”[2]

Utolsó frissítés ( 2017. március 01. )
Tovább...
 
Emberarcú társaság (Peter Selg egyik legújabb írása, 1. rész) Nyomtatás E-mail
2014. február 17.

ImagePeter Selg

Emberarcú társaság

Az „Emberség képviselője” mint az

egyéni és közösségi helytállás példaképe

 

Franz Ackermann [a Svájci Antropozófiai Társaság vezetőségi tagjának] kérésére 2013. október 19-én tartottam egy megnyitó előadást a svájci országos társaság vezetőségi és küldöttgyűlésén, melynek írott szövege már megjelent a svájci társaság közleményeinek 2013. decemberi számában. Az egyik új, független dornachi hírlevél hasábjain most ismét közreadjuk.

Peter Selg

Az előadás címe sokat ígérő, s kétségkívül egyfajta választ jelent korunk égető kérdéseire. Ám nyitott kérdés marad, s tovább kell hogy foglalkoztasson bennünket: mit is kell konkrétan értenünk „emberarcú társaság” alatt, már amennyiben többet és mást akarunk érteni ez alatt, mint az egymással való szívélyes és kölcsönösen megértő társas érintkezést.

Utolsó frissítés ( 2014. szeptember 30. )
Tovább...
 
Prokofjev 60 (33 éves írói munkássága az antropozófiában 4. rész) Nyomtatás E-mail
2014. február 11.

Image
Prokofjev mint misztériumpap (1976)
Szergej Olegovics 60

 

2014. január 16-án volt Szergej O. Prokofjev 60 éves. Születésnapjára kiadták könyveinek katalógusát, melynek címe: Szergej O. Prokofjev könyvei. 33 éves írói munkássága az antropozófiában (1980-2013). A könyvjegyzék tanúsága szerint e krisztusi periódus alatt Prokofjevnek 50 könyve jelent meg (ebből 45 önálló, 5 pedig Peter Selggel közös kötet) - és három új könyve van készülőben. Könyveinek számánál (s azok szellemi minőségénél) már csak előadásainak száma döbbenetesebb: Prokofjev az elmúlt huszonöt évben összesen 2268 előadást tartott. És aki már tartott akárcsak egyetlenegy antropozófiai előadást, az sejtheti, micsoda munka és szellemi teljesítmény áll e mögött az előadói tevékenység mögött: Prokofjev a maga több mint kétezer előadásával a (szintén negyed század alatt) mintegy hatezer előadást tartó Rudolf Steiner hű szellemi tanítványa és munkatársa, az antropozófia méltó reprezentánsa. - A Novalis folyóirat három rövid írással: az új könyvkatalógus életrajzi összefoglalójával és drámai bevezetőjével, valamint egy régebbi beszélgetés javított szövegével köszönti a hatvanéves Szergej Prokofjevet. (K. B.)

Utolsó frissítés ( 2014. szeptember 30. )
Tovább...
 
Dornach volt élete álma Nyomtatás E-mail
2014. február 04.

ImageDornach volt élete álma

Beszélgetés Szergej O. Prokofjevvel

 

Szergej O. Prokofjev nagyon hosszú utat tett meg, amíg Szovjet-Oroszország katakombáin keresztül végül megérkezett Dornachba, illetve az Általános Antropozófiai Társaság vezetőségébe. Egy képekben bővelkedő estét tölthettünk a dornachi Zweig keretében Prokofjev társaságában, aki életének oroszországi stációiról mesélt. Olyasvalaki beszélt itt nekünk, aki tud mesélni, és van is mit mesélnie.

Utolsó frissítés ( 2017. augusztus 14. )
Tovább...