Éves visszatekintés (Jahresrückschau): a Nagy Háború száz éve Nyomtatás E-mail
2014. december 30.

Éves visszatekintés (Das Jahr 2014)

A 2014-es év

A három maláj gép, az ukrajnai háború és Prokofjev halálának esztendeje

 

ImageUkrajnai háború (Krieg in der Ukraine)

A krími válság - Nagy Péter testamentumának fényében (Die Krise in der Ukraine - im Lichte des Testamentes Peters des Grossen)

Ukrajna: „Határország”. Adalék az ukrajnai válság értelmezéséhez (Die Ukraine: ein „Grenzgebiet”)

 

Első világháború - 100 éve (Vor 100 Jahren - der Erste Weltkrieg)

A világ gyökeres átalakulása”. Markus Osterrieder új monográfiája („Welt im Umbruch”. Die neue Monographie von Markus Osterrieder)

 

Három „eltűnt” maláj gép (Drei verschollene malaiische Flugzeuge)

Március 8.: egy maláj repülőgép „eltűnése”

Július 17.: egy maláj repülőgépet lelőnek Ukrajna felett

December 28.: újabb maláj gép eltűnése

 

Image
Szergej O. Prokofjev
Szergej O. Prokofjev 60 (Sergej O. Prokofieff 60)

(1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész)

 

Szergej O. Prokofjev halála (Erdenabschied von Sergej O. Prokofieff)

(1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész) (Schiller, Hauser, Steiner - Prokofjev)

Peter Selg emlékbeszéde (Gedenkansprache von Peter Selg): 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 5+1: befejező rész

 

Image
Richard Strauss
Richard Strauss 150

Az opera ötödik evangélistája: Richard Strauss, a „görög szellemű germán”

(Der fünfte Evangelist der Oper: Richard Strauss, „der griechische Germane”): 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész

 

Utolsó frissítés ( 2016. december 19. )
Tovább...
 
Goetheanum - Általános Antropozófiai Szekció Nyomtatás E-mail
2014. december 24.

ImagePeter Selg előadás-sorozata a Goetheanumban

Szergej O. Prokofjev krisztológiai munkásságáról

2014 Karácsonyától 2015 Húsvétjáig

 

2014. december 25.: Rudolf Steiner és az új misztériumok megalapozása

2015. január 18.: A Karácsonyi konferencia (Weihnachtstagung) misztériuma

2015. február 28.: Krisztus újraeljövetele az éteri világban

2015. március 15.: A Krisztus-szobor

2015. április 5.: A feltámadás misztériuma az antropozófia fényében

Utolsó frissítés ( 2015. június 28. )
 
Peter Selg gyászbeszéde Szergej Prokofjevért (5. rész) Nyomtatás E-mail
2014. december 17.

ImagePeter Selg

Szergej O. Prokofjev életművéről

Emlékbeszéd a dornachi Goetheanum Asztalosműhelyének nagytermében,

2014. július 29-én (5. rész)

 

Elhívják a vezetőségbe

2001-ben Szergej Prokofjevet végül elhívták Dornachba, a Goetheanum vezetőségébe. Életútjára visszatekintve, magánbeszélgetések során a vége felé többször is kijelentette, hogy legkésőbb 1994-ben el kellett volna hívják a dornachi vezetőségbe, hogy itt helyben intenzíven munkálkodhasson a Rudolf Steinerrel szembeni „adósság” törlesztéséért és az antropozófia kulminációjáért. A 2000-es év közgyűlésén (még vezetőségi felkérése előtt) „ahrimáni csábításként, tévútként” írta le az úgynevezett „konstitúciós vitát” [a társaság szervezeti felépítése és működése körüli polémiát], s azóta sok más dolgot is szándékos kísérletnek tartott arra, hogy eltereljék a figyelmet és eltérítsék a Goetheanumot és a Szellemtudomány Szabad Főiskoláját központi feladatától. Így hát még egyszer latba vetette minden erejét. Nem sokkal azelőtt fejezte be Menschen mögen es hören [Bárcsak meghallanák az emberek]. A Karácsonyi konferencia misztériuma című könyvének kéziratát, s ezzel - élete legterjedelmesebb művével - érkezett Dornachba: egy olyan könyvvel, amelyben (több mint 1000 oldalon) összefoglalta mindazt, amit első monográfiájának háromszor hét évvel azelőtti megjelenése óta e témával kapcsolatban kidolgozott. Az előszóban azt írja: az a törekvés vezérelte tanulmányát, hogy választ találjon arra a kérdésre: „Mit akart Rudolf Steiner azzal mondani, amikor a Karácsonyi konferenciát egy »kozmikus korszakforduló kezdetének« nevezte (Welten-Zeitenwende-Anfang)?” Prokofjev előtt még egyetlen vezetőségi tag sem érkezett Dornachba egy ilyen művel, amely korszakalkotó módon mutatta be, mivel is kellene foglalkoznunk az éppen esedékes „kulmináció” jegyében.

Utolsó frissítés ( 2016. május 12. )
Tovább...