Az első világháború szellemi háttere (A "mag-előadás" 1. része) Nyomtatás E-mail
2015. január 24.

ImageRudolf Steiner

Az első világháború okai és szellemi háttere

Az 1914. szeptember 30-i stuttgarti előadás összefoglalója (GA 174b)

 

Ami alapjában véve bizony már régóta előrelátható volt, az az utóbbi időben lejátszódó különféle események folytán most látszólag hirtelen szakadt a világra [mivel ezek hátterében okkult tényezők is közrejátszottak (GA 174a)]. Ezáltal fontos események szemtanúivá váltunk, melyek mélyebb értelmét és jelentőségét teljes egészében csak később fogjuk igazán megérteni. És sok minden, ami e sorsdöntő események alapjául szolgál, ma még teljesen kivonja magát a vizsgálódás alól.

Hosszú éveken át megpróbáltuk magunkban elmélyíteni a szellemi megismerést, most azonban bizonyos értelemben egy igazi próbatétel előtt állunk: mintegy vizsgát kell tennünk abból, hogy a jelenlegi összes nehézség ellenére képesek vagyunk-e ragaszkodni a szellemi világ által elénk tűzött nagy eszményképekhez.

Utolsó frissítés ( 2015. november 17. )
Tovább...
 
Prokofjev Közép- és Kelet-Európa-könyvének új kiadása Nyomtatás E-mail
2015. január 20.

ImageSzergej O. Prokofjev

Közép- és Kelet-Európa

szellemi feladatai

Egyes népszellemek működése

az európai történelemben

 

A „népszellem” szót a mindennapok során ma csak ritkán használjuk, s ha mégis, akkor pusztán materialista értelemben. A szellemtudományban azonban egészen más e szó jelentése. Hiszen az nem egy adott néphez tartozó emberekre vonatkozik, hanem a szellemi világnak azokra a magasztos lényeire, akiket a keresztény tradícióban arkangyaloknak neveznek. S bár ezek a lények mindig kapcsolatban állnak a hozzájuk tartozó (általuk vezetett) népekkel, e kapcsolat azonban tisztán szellemi természetű. Ezért nekik mint valódi népszellemeknek, semmi közük a nacionalizmushoz, rasszizmushoz vagy sovinizmushoz, mely jelenségek csupán az emberek világához tartoznak, s visszamaradottságukat vagy hanyatlásukat jelzik. Amihez viszont közük van az arkangyaloknak, azok mindig az adott nép legnagyobb kulturális és szellemi teljesítményei és vívmányai, melyekkel minden nép - s mindegyik a maga sajátos és egyedi módján - hozzájárul az emberiség fejlődéséhez. Ezekről a népszellemekről és sokrétű tevékenységükről szól ez a könyv.

Utolsó frissítés ( 2015. július 31. )
Tovább...
 
Szergej Prokofjev 61 (Peter Selg gyászbeszéde, befejező rész) Nyomtatás E-mail
2015. január 11.

Image
Michelangelo Pietája, az idő előtti halál ősképe
Peter Selg

Szergej O. Prokofjev életművéről

Emlékbeszéd a dornachi Goetheanum Asztalosműhelyének nagytermében,

2014. július 29-én (befejező rész)

 

A tehetetlenség próbatétele

Szergej Prokofjev a legritkább esetben maga választotta ki nagyszabású műveinek témáit: sokkal inkább a szellemi világ állította eléje ezeket mint kihívásokat. „És ha egy feladat teljesítésével elégedett a szellemi világ, akkor nem jóváhagyással, hanem a következő, még nagyobb feladat kitűzésével válaszol” - mondta többször is magánbeszélgetések során. De itt nem csupán a szellemi világ beleegyezéséről volt szó, hanem az antropozófia veszélyeztetett impulzusának továbbfejlődéséről egy szélsőségekkel teli időszakban, a belső munka folytatásáról és a kitartásról. „Még az a megmérettetés vár ránk, hogy valóban készen állunk-e arra, hogy a Karácsonyi konferencia ezoterikus impulzusát képviseljük a világban, s hogy hajlandóak vagyunk-e síkraszállni a Karácsonyi konferencia céljainak és feladatainak megvalósításáért - dacára az Antropozófiai Társaság összes kudarcának és vereségének az elmúlt [20.] évszázadban.” A Dornachban és más helyeken szerzett ellenkező tapasztalatok ellenére Szergej Prokofjev elhatározta, „hogy a felelősségvállalás és a szolgálat útját fogja járni, s ebben Rudolf Steiner példáját fogja követni”. Kellő bátorságot akart kifejleszteni, hogy kiállja „a tehetetlenség próbáját”, s bízzék abban, hogy a michaelita áramlat a jövőben áttörésre lesz képes és érvényesülni fog tudni az emberi civilizációban, anélkül, hogy elsekélyesítenénk az antropozófiát, és téves kompromisszumokat kötnénk „a világ fejedelmével”. Szergej Prokofjev már korán tisztában volt vele, hogy ez az út személyes mártíromsággal is végződhet, s ő készen állt erre.

Utolsó frissítés ( 2015. július 31. )
Tovább...