90 éve hunyt el Rudolf Steiner ("Csak a fizikai síkot kell elhagynom...") Nyomtatás E-mail
2015. március 29.

Image
Rudolf Steiner: Húsvét (Három kereszt)
Március 30.

Mennyei születésnap

  Rudolf Steiner halálának 90. évfordulója 

 

Köszönet illeti Martina Maria Samot, hogy ismét kinyitotta a Rudolf Steiner „földi születésnapjával” kapcsolatos dokumentumokat. Cikkének utolsó mondata szerint „mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy a nagy szellemi tanítóra tisztelettel emlékezvén melyik születésnapját kívánja megünnepelni”. Ezt azzal az utalással szeretném kiegészíteni és kibővíteni, hogy egy ember halálának napja egyúttal a „mennybéli születésnapja”, s hogy valójában ez a nap jelenti az igazi születésnapját és a róla való megemlékezés napját, mind az elhunyt, mind pedig azok számára, akik földi élete során összeköttetésben álltak vele. Hát nem különös, hogy február 25-én (ritkábban) vagy február 27-én (gyakrabban) évről évre tartanak ünnepségeket, március 30-án viszont alig akad ilyen ünnepség?!

Utolsó frissítés ( 2017. április 03. )
Tovább...
 
Rudolf Steiner "háborús előadásai" Nyomtatás E-mail
2015. március 20.

ImageRudolf Steiner előadásai az első világháború szellemi hátteréről

 

Rudolf Steinernek az első világháború szellemi hátteréről és mélyebb összefüggéseiről szóló előadásai három szakaszra tagolódnak: a rögtön a Nagy Háború legelején (a 20. század őskatasztrófájának kezdetén), 1914 őszén és ’14/15 fordulóján tartott korai háborús előadásokra (GA 64, 157, 159, 174a-b, 287); az 1916 végén és ’17 elején, vagyis az első világháború kellős közepén elhangzott Kortörténeti szemlélődések nagy ciklusára (régi kiadás: GA 173-174, legújabb kiadás: GA 173a-b-c); illetve a háború végén és azt követően tartott előadásokra, melyek középpontjában a történelmi szimptomatológia, a szociális élet kérdései és a hármas tagozódás eszméje állnak. - A Novalisban közreadjuk Rudolf Steiner egyik legkorábbi előadását az első világháború szellemi hátteréről, mely a lejegyzés töredékessége és megbízhatóságának kérdéses volta ellenére, mintegy „csíraszerű” formában tartalmazza mindazon témákat, melyeket Rudolf Steiner a háború valódi okait és szellemi összefüggéseit kutatva másutt részletesebben is kifejtett. (K. B.)

Az első világháború okai és szellemi háttere című stuttgarti ciklus (GA 174b) nyitóelőadása (1914. szeptember 30.): 1. rész; 2. rész; 3. rész.

Utolsó frissítés ( 2015. augusztus 27. )
Tovább...
 
Rudolf Steiner kijelentése egy első világháborús képeslapról Nyomtatás E-mail
2015. március 12.

Image
Honnan ered mindez?!
A Nagy Háború

Honnan ered mindez?!

Rudolf Steiner kijelentése

egy első világháborús képeslapról

 

Az itt látható első világháborús képeslapot a dornachi Rudolf Steiner Archívumban őrzik. A képeslap hátoldalának felirata: Honnan ered mindez?! ([Pál apostol levele] az Efezusiakhoz 2,2) Alatta pedig a következő, kézzel írott feljegyzés olvasható: „Ezt a képeslapot Dr. Steiner hozta egyszer Bázelből, megmutatta nekünk, s így szólt: »Ez a legjobb [kép], ami megjelent a háború alatt (1914-18).« Schuurman úr megtalálta a boltot [ahol kapható volt a képeslap], s ő is vett belőle kettőt. Ina Schuurman.”

A kép jól láthatóan két részből áll: egy felső és egy alsó (egy égi és egy földi) világból, amelyet középen a látóhatár vízszintes sávja választ el egymástól. A kép alsó felében - a földi síkon - egy véres csata kellős közepén vagyunk, az európai népek testvérgyilkos háborújának egyik nagy mészárlásában, ahol ágyúval, puskával és szuronnyal öldöklik egymást Viktória királynő unokáinak alattvalói. - A kép felső része pedig a földi események érzékfeletti, okkult magyarázatát adja, a történések valódi szellemi hátterére és a háború igazi mozgatórugóira rámutatva: egy hatalmas démoni lényt látunk, egy Goethe Faustjának Mefisztóját idéző ördögalakot, egy erősen ahrimáni természetű lényt, aki a sötét fellegekben ül írógépe előtt, s annak billentyűit - a földi emberek kicsinyített másait - „ütögetve” oltja ki az emberek életét. A sötétség és halál fejedelme mintegy ahrimáni írógép vagy távíró villámait szórva veszejti el a lelkeket. A nagy háború csataterén így arat a Halál.

Utolsó frissítés ( 2015. november 17. )
Tovább...
 
Göröntsér Márton (1919 - 2015) Nyomtatás E-mail
2015. március 07.

Image
Utolsó látogatása a tavalyi Michael-ünnepen
A Magyar Antropozófiai Társaság vezetősége mély fájdalommal és együttérzéssel tudatja, hogy a vezetőség egykori tagja, a magyarországi antropozófiai élet kiemelkedő alakja,

Göröntsér Márton

2015. február 28-án, az esti órákban

átlépte a szellemi világ küszöbét.

Idén húsvétkor töltötte volna be 96. életévét.

Hálával és szeretettel gondolunk

mindnyájunk Marci bácsijára.

***

Göröntsér Márton egy csaknem teljes évszázadot - az antropozófia két századfordulóját - felölelő életútja után, 2015. február 28-án, épp Rudolf Steiner születésnapjának másnapján lépte át a halál küszöbét. Az antropozófusoknak ahhoz a nagy generációjához tartozott - a magyarok közül Maasburg Mártával (1914-2012), illetve a szintén nemrég elhunyt Marianne Fiechterrel (1915-2014) és Hella Wiesbergerrel (1920-2014) együtt -, akik még akkor jöttek a világra, amikor Rudolf Steiner a fizikai síkon tevékenykedett.

A zene és a matematika volt Marci bácsi világa. Pontosabban: a hangok és a számok birodalma, a hangok és számok kozmikus összefüggésének és mennyei harmóniájának világa - ahogyan az egykori görög misztériumokban és Püthagorasz tanítványainak körében is élt.

Utolsó frissítés ( 2015. augusztus 27. )
Tovább...