A háború kísértete (1. rész: A világhelyzet száz éve és ma) Nyomtatás E-mail
2015. április 26.

Image
Odilon Redon: Kísértet
Armen Tõugu

A háború kísértete

1. rész: A világhelyzet száz éve és napjainkban

Egy kísértet keletkezése

 

Az Oroszország és Ukrajna határán zajló válság egy sokkal nagyobb konfliktusnak a része. A következő cikk a világot száz éve lángba borító eseményekből kiindulva próbálja meg áttekinteni a jelenlegi világhelyzetet.

A világ helyzete napjainkban kísértetiesen hasonló Európa politikai helyzetéhez a háború 1914-es kitörése előtti és azt követő válságos időszakban, amiről mostanában újabb és újabb baljós híradásokat hallhatunk. Idézzük csak fel egy Kato nevű japán irodalomprofesszornak és a New York Times újságírójának szavait, melyeket Peter Scholl-Latour foglalt össze utolsó, nem sokkal 2014-es halála előtt írott könyvében, A gonosztett átkában:

„Egyértelmű párhuzamot vonhatunk az akkori [1914-es] és a mostani helyzet között. Száz éve egy általánosan elismert világhatalom határozta meg a világhelyzetet, mégpedig Nagy-Britannia, amely fenyegetve érezte magát a viharos gyorsasággal felemelkedő, nagyra törő vetélytársától, nevezetesen Németországtól, miközben Franciaország már lassú hanyatlásnak indult. Ma a világot Amerika [az USA] csalóka teljhatalma, Kína rohamosan növekvő hatalmi törekvései és a japán követelések gyengülése jellemzi. A nacionalista előjogokhoz való ragaszkodás esetén egyre inkább fennáll egy »Szarajevó típusú incidens« veszélye, amely egyszer csak kontrollálhatatlan folyamatok láncolatát indítaná el.”[1]

Utolsó frissítés ( 2015. november 17. )
Tovább...
 
Prokofjev cikke a Rudolf Steiner elleni támadások hátteréről Nyomtatás E-mail
2015. április 16.

ImageSzergej O. Prokofjev

Áldozathozatal az emberiségért

Helmut Zander „hiteles” Steiner-életrajzáról

 

„A világ szereti befeketíteni, ami ragyogó, s lerántani a porba, ami magasztos.” (Friedrich Schiller)

Marie Steiner a Rudolf Steiner Életutam című önéletrajzának első kiadásához írott utószavában a következőket mondta: „Életútjának leírása itt hirtelen félbeszakad. 1925. március 30-án Rudolf Steiner eltávozott. Életét, melyet teljesen az emberiség áldozatos szolgálatának szentelt, kimondhatatlan gyűlölettel viszonozták: Rudolf Steiner megismerési útját »tövises úttá«: keresztúttá változtatták.”

Miután néhány mondattal jellemezte Rudolf Steiner egyedülálló küldetését a 20. században, s mivel az nem csupán egy földi tett, hanem egyúttal egy szellemi cselekedet is volt, Marie Steiner felvetette a jogos, ám elég kellemetlen kérdést: „Hát hogyne gyűlölték volna őt mindazon démoni erővel, mely a pokol rendelkezésére áll?!”

Ha helyesen értjük Rudolf Steinernek az emberiségért véghezvitt feladatát: hogy megnyitotta a szellemhez vezető utat, amely lehetővé teszi, hogy az új Krisztus-tudat minden emberben kibontakozzék, akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy az ellenerők támadásai Rudolf Steiner halála után sem értek véget.

Utolsó frissítés ( 2015. szeptember 30. )
Tovább...
 
Az első világháború szellemi háttere (A "mag-előadás" 3. része) Nyomtatás E-mail
2015. április 02.

Image
Ernst Barlach: Pieta
Rudolf Steiner

Az első világháború okai és szellemi háttere

Az 1914. szeptember 30-i stuttgarti előadás összefoglalója (GA 174b)

 

A szellemtudomány tanulmányozásából tudjuk, hogy az emberiség fejlődésének útját szellemi lények irányítják és vezetik. A szellemi világban elő van írva, hogy ennek vagy annak a dolognak nagyjából egy bizonyos időpontig meg kell történnie. Tegyük fel, hogy elő van írva a földi emberiség számára, hogy 1950-ig vagy 1970-ig a szeretet képességének bizonyos szintjét el kell érnie az egoizmus legyőzéséhez. A szellemtudomány valójában a szeretetnek ezt a képességét akarja kifejleszteni. S ezt hasonló módon teszi, mint ahogy a fa a kályhában hőt állít elő. A szeretet képessége pedig a Szó, az Ige által születhet meg. Szellemi áramlatunkban mi arra törekszünk, hogy az antropozófia nagy tanításai révén fejlesszük ki a szeretet képességét. De ha az emberek nem hallgatnak a jó szóra, ha nem tesznek eleget kellő mértékben ennek az Igének, ha a dolgok túlságosan lassan mennek végbe, úgy, hogy az előírt időpontig sem bontakozik ki kellőképp a szeretet és önfeláldozás képessége, akkor egy másik tanítómesternek kell színre lépnie: [a háborúnak mint nagy tanítómesternek].

Utolsó frissítés ( 2015. november 17. )
Tovább...
 
A népszellemhez szóló Spruch mint Krisztushoz vezető út Nyomtatás E-mail
2015. április 01.

Du, meines Erdenraumes Geist!

Enthülle Deines Alters Licht

Der Christ-begabten Seele,

Dass strebend sie finden kann

Im Chor der Friedenssphären

Dich, tönend von Lob und Macht

Des Christ-ergebenen Menschensinns!

Te, földi térségem szelleme!

Fedd fel korodat, lényed fényét

A Krisztus felé törekvő léleknek,

Hogy a béke szféráinak kórusában

Megtalálhasson Téged,

A Krisztushoz hű emberi értelem

Hatalmát és dicsőségét zengve.

Utolsó frissítés ( 2015. szeptember 30. )
Tovább...
 
Húsvéti konferencia a Goetheanumban Nyomtatás E-mail
2015. március 31.

ImageHúsvéti konferencia 2015

A húsvéti események drámaisága

Goetheanum, 2015. április 3-5.

 

2015. április 3., Nagypéntek: 7. Klasse-óra (Michaela Glöckler tartja szabadon); A nagypénteki események drámaisága (Johannes Kühl előadása); Mozart Rekviemje

2014. április 4., Nagyszombat: Nagyszombat rejtett hatása és következményei (Virginia Sease előadása); Rudolf Steiner Húsvét: Három kereszt című képének mélységei (Thorwald Thiersch előadása); Halj meg és támadj föl! (euritmia-bemutató)

2015. április 5., Húsvétvasárnap: A feltámadás misztériuma az antropozófia fényében. Szergej O. Prokofjev kutatási eredményei (Peter Selg előadása); az Alapkő-meditáció euritmiai formában

Utolsó frissítés ( 2015. szeptember 30. )