A világhelyzetről: Világtérkép, világháború, világkormány Nyomtatás E-mail
2016. május 30.

Világtérkép, világháború, világkormány

Három világháború – korunk százéves háborúja

 

– Mi ez az egész? – Pénz. Szabad piac. Mikrochipek, kenyérpirítók.

(Párbeszéd a Kémjátszma című amerikai filmből)

Az Economist új világtérképe

1990 szeptemberében – a Szovjetunióban végrehajtott „kommunista kísérlet” befejezésének és a közép- és kelet-európai „rendszerváltásnak” az időszakában – egy „új világtérkép” jelent meg az egyik vezető brit gazdasági hetilap, a The Economist hasábjain. E térkép bizonyos nyugati (anglo-amerikai) érdekkörök 21. századi és még távolabbi terveit és geopolitikai törekvéseit tükrözi, azokat a tektonikus mozgásokat, amelyek mentén ezek a körök a saját csoportérdekeiknek megfelelően kívánják befolyásolni a Föld és az emberiség fejlődését. Erről az új világtérképről világosan kirajzolódnak előttünk napjaink és a közeljövő fő konfliktusai.[1]

Az új világtérképen Európa mint önálló kontinens – nem létezik. Az új világrendet két nagy földrész alkotja: Euro-Amerika és Euro-Ázsia. Európát egy hatalmas törésvonal szakítja ketté (Ukrajnát is kettéhasítva): a nyugati kereszténységhez tartozó Európa Észak-Amerikával együtt alkotja Euro-Amerikát: ez lényegében megfelel az észak-atlanti tömbnek; Európának a keleti (ortodox) kereszténységhez tartozó része pedig, jórészt Oroszország és a Balkán, valamint a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok képezik Euro-Ázsiát, vagyis az Eurázsiai Uniót. Dél-Amerika valódi földrajzi pozíciójától eltérítve, Eurázsia – elsősorban a szláv kultúrtérség és Oroszország – irányába forgatva, Euro-Amerika „déli nyúlványaként” jelenik meg a térképen.

Utolsó frissítés ( 2016. december 03. )
Tovább...
 
1616-2016: 400 éve jelent meg a rózsakeresztesség eme alapműve Nyomtatás E-mail
2016. május 22.

Image
Az ifjú Dürer és az agg Christian Rosenkreutz
400 éve jelent meg

Christian Rosenkreutz

alkímiai menyegzője

A rózsakeresztesek hatása

Goethéig és Rudolf Steinerig

(Konferencia a kasseli Antropozófiai Központban, 2016. május 27–29.)

 

Az itt látható 1492-es Dürer-rajz valószínínűleg az idős Christian Rosenkreutzot ábrázolja (1378-1484), akivel az ifjú Dürer Strassburgban találkozhatott.

Kassel fontos szerepet játszott a rózsakeresztesség történetében: a Christian Rosenkreutz alkímiai menyegzőjének 1616-os strassburgi megjelenése előtt Kasselben látott napvilágot a rózsakeresztesség (ugyancsak Johann Valentin Andreae-nek tulajdonított, és szintén magasrendű rózsakeresztes inspirációból írott) másik két alapműve, a rózsakeresztesség két „manifesztuma”: a Fama fraternitatis (A rózsakeresztes testvériség hírüladása, 1614) és a Confessio fraternitatis (A rózsekeresztes testvériség hitvallása, 1615). Előbbiben került először nyilvánosságra a rózsakeresztesek hármas „jelmondata” (Ex Deo nascimur - In Christo morimur - Per Spiritum Sanctum reviviscimus), amely Rudolf Steiner révén az antropozófiai mozgalom mérföldköveinek: az 1907-es Pünkösdi Kongresszusnak és az 1923-as Karácsonyi Gyűlésnek is központi alkotóelemévé vált (lásd az Alapkő-meditációt).

Utolsó frissítés ( 2016. december 03. )
Tovább...
 
"Céljuk egy anglo-amerikai világkormány felállítása" Nyomtatás E-mail
2016. május 14.

Image
Az Öt szem mint világkormány
„Lesz világkormányunk,

akár tetszik, akár nem…”

Világtérkép, világháború, világkormány (3. rész)

 

„Churchill terve csak Európa romjain valósítható meg.”

„Az Európai Unió csupán előjáték egy szuper világkormányhoz.”

 

Az imént vázolt terv – a három világháború és az azt követő ahrimáni „világbéke” – célja nem más, mint a világuralom megszerzése anglo-amerikai vezetéssel. James Paul Warburg, az anglo-amerikai gazdasági elit egyik meghatározó alakja 1950-ben a következőket mondta az USA szenátusa előtt: „Lesz világkormányunk, akár tetszik, akár nem. A kérdés csak az, hogy ezt hódítással vagy megegyezéssel érjük el.” – Szavai kísértetiesen egybecsengenek a brit miniszterelnök, Winston Churchill 1947-es kijelentésével egy „szuper hatékony világkormányról”.

Utolsó frissítés ( 2016. december 03. )
Tovább...