Krisztus eljövetele "az ég felhőiben..." (Csontváry géniusza 12.) Nyomtatás E-mail
2016. november 20.

Image
Plein air erfunden (Napút-festés feltalálva) (Csontváry)
Krisztus „visszatérése”

az ég felhőiben…

Csontváry géniusza, 12. rész

 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy 1910. január 10-én, amikor a Teozófiai Társaság angol vezetői elkezdték „beavatni” az általuk Krisztus újbóli fizikai megtestesülésének kikiáltott indiai fiút, éppen ezen a napon szakadt meg Csontváry „isteni összeköttetése”, ekkor ért véget szellemi inspirációja, s így ez a nap jelenti termékeny alkotó időszakának, sőt egész festői pályájának a lezárulását. Vagyis az a nap, amikor az indiai Adyarban egy lelki és szellemi „erőszaktétel” formájában kezdetét vette az ifjú Krisnamurti „beavatása” (amely valójában egy ál- vagy ellen-beavatás volt), Csontváry leírásában éppen ez a nap jelenti egy szellem nélküli, „hatalmi” korszak, egy anyagi, materiális szemléletű időszak kezdetét. Az angol teozófus vezetők ugyanis csak látszólag beszéltek a szellemről, s valójában mindent, még Krisztus újra eljövetelét is csupán materiális (fizikai) értelemben – a régi palesztinai események „megismétlődéseként” – tudták elképzelni. „A Teozófiai Társaságba olyan mértékben behatoltak a materialista tendenciák, hogy úgy vélik, Krisztus anyagi testet öltve fog visszatérni” – foglalta össze a helyzetet 1910-ben Rudolf Steiner.[1]

Utolsó frissítés ( 2017. szeptember 12. )
Tovább...
 
Szenzációs felfedezés: két, eddig ismeretlen Klasse ismétlő óra Nyomtatás E-mail
2016. november 12.

ImageKét új Klasse-óra

A boroszlói ismétlő órák (Breslau),

1924. június 12–13.

 

A bázeli Perseus Kiadó egyik legújabb könyvében egy jelentős felfedezést tett közkinccsé: kiadták annak a két, eddig ismeretlen Klasse-órának, annak a két ismétlő órának (Wiederholungsstunde) a szövegét, amelyeket Rudolf Steiner 1924. június 12-én és 13-án a boroszlói és koberwitzi pünkösdi kurzusok alatt tartott a ma Lengyelországhoz tartozó sziléziai német városban (lengyelül Wrocław). Ez azt jelenti, hogy a hét dornachi ismétlő óra és az eddig publikált berni, londoni és prágai különórák kiegészülhetnek ezzel a most megjelent két boroszlói Klasse-órával. Rudolf Steiner ezenkívül tartott még két ismétlő órát a hollandiai Arnheimben, kettőt a francia fővárosban és egyet az angliai Torquay-ben. Ám e nyugat-európai helyszínek mellett két kelet-közép-európai, a szláv elemmel érintkező városban (Prágában és Boroszlóban) is elhangzott két-két Klasse-óra, a Szabad Szellemtudományi Főiskola első osztályának mint Michael-iskolának az órái.

Utolsó frissítés ( 2017. szeptember 11. )
Tovább...
 
A külső események kulisszái mögött Nyomtatás E-mail
2016. november 06.

Image
A nyugati testvériség jele és jelöltje
Thomas Meyer

Hillary Clinton és a

Skull & Bones

 

Napjaink politikai színjátékának egy különösen szimptomatikus darabjával találkozhattunk nemrég az USA-ban. Hillary Clintont, akinek fellépéseire rengeteg pénzt és figyelmet pazarolnak, az amerikai elitegyetem, a Yale egyik ünnepségén a Skull & Bones[*] tiszteletbeli tagjává választották.** Az Europäer hasábjain gyakran foglalkoztunk ennek a Goethe halála óta létező titkos társaságnak a kétes üzelmeivel és mesterkedéseivel. Ezek lényege abban áll, hogy ez a társaság egymással teljesen ellentétes politikai irányzatokat tart a markában, hiszen baloldali és jobboldali rezsimeket is támogat. De aki az ellentéteket konstruálja, az uralja a politikai színteret! A Skull & Bones számára a bal- és a jobboldal csupán ugyanannak a nagy pártnak a két „szárnyát” jelenti, ahogy azt Gore Vidal egyszer megfogalmazta. Hillary Clinton tehát játssza a rá kiosztott szerepet a pártok politikai színjátékának marionettszínpadán, miközben a kulisszák mögött szoros kapcsolatokat ápol a szálak valódi mozgatóival.

Utolsó frissítés ( 2017. szeptember 11. )
Tovább...