NOVALIS SZEMINÁRIUM (A 4. óra összefoglalója) Nyomtatás E-mail
2008. november 11.
2008. november 10., MAT, Novalis-szeminárium (II. évfolyam, 4. óra) 

(1) Az őszi ünnepek hármasságáról: Michael-nap, Mindenszentek/Halottak napja és Márton-nap: Márton-nap és az azt megelőző napok (november 9-11.) mint a német történelem sorsdöntő dátumai: az első világháború vége és a császár lemondása (1918. november 9-11.), a Hitler- és Ludendorff-féle müncheni „sörpuccs” (1923. november 9.), a „birodalmi kristályéjszaka” (1938. november 9-10.) és a berlini fal leomlásának (1989. november 9-10.) időpontja (néhány nappal korábban, de mindezekkel szoros kapcsolatban: 1917. november 7.: bolsevik puccs Péterváron, Trockij születésnapján); a szellemtudomány és a szellemtörténet szempontjából kitüntetett jelentőségű személyiségeknek a Márton-hétre eső halálozási és születési dátumai (november 10.: Luther, Paracelsus és Schiller születésnapja; november 11.: Dosztojevszkij születésnapja és Kierkegaard halálának napja; november 13.: Augustinus születésnapja és I. Miklós pápa halálának napja; november 14.: Leibniz és Hegel halálának napja; november 15.: Albertus Magnus, Kepler és Comenius halálának napja; november 16/19.: Szent Erzsébet halálának napja; november 17.: Jakob Böhme halálának és a Teozófiai Társaság megalapításának napja)

(2) a Das Goetheanum hetilap és a hírlevél 2008/42. számának összefoglalója: a könyvek jelentőségéről az idei frankfurti könyvvásár kapcsán; a 100 éves évfordulók szellemi jelentősége; a pénzügyi válság szellemi háttere (Michael és Mammon ellentéte: nem véletlen, hogy a pénzügyi válságok éppen ősszel, mindig michaeli időszakban jelentkeznek, lásd 1929-1933, 2008-2012); két könyv Novalisról: Szergej Prokofjev recenziója Manfred Krüger új Novalis-könyvéről, és Elisabeth Beringer ismertetője Szergej Prokofjev 21 év után újra megjelent karmikus Novalis-életrajzáról (Örök individualitás); Peter Selg nagyszerű portrévázlata az idén nyáron elhunyt kiemelkedő, holland származású, Németországban letelepedett antropozófusról, az ifjabb Zeylmans: Emanuel Zeylmans van Emmichoven életútjáról (1926. aug. 5. - 2008. júl. 9.) (Ita Wegman életrajzírója): „Miként azt már fiatalkorában hárman is megjövendölték neki, Emanuel Zeylmans életének 82. évében hunyt el, 2008. július 9-én, Ersrodéban (Kassel közelében), rövid ideig tartó, súlyos betegség után, családja körében, saját faházában, nagy békességben. Az antropozófiai mozgalom felejthetetlen munkatársaként lépett a szellemi világba.”

(3) a mindig halottak hetére eső (idén november 4-i) amerikai elnökválasztás és Barack Obama „győzelmének” (hatalomra kerülésének) szellemi összefüggései (erről bővebben lásd Robert Powell: „Korunk legnagyobb titka”, kéziratos magyar fordítás, 124. o. („Amennyiben az »evilág elnöke« valóban 1962-ben született volna meg [1962. február 5-én], akkor 2010-ben lenne hatalma teljében, 48 éves korában.” - Barack Obama 1961. augusztus 4-én született, tehát valamilyen okból éppen fél év eltolódással ugyan, de nagyjából stimmel a Powell által megadott időpont), lásd továbbá Kiskarácsonyi Rückschau (2-3. fejezet: A 2004-es év eseményeinek történelmi szimptomatológiai vizsgálata; Az indonéziai szökőár szellemi összefüggései). Új Impulzus, 2005/1., főként 32-35. o. - Indonézia szerepe Obama életútján!). „Lehetetlen nevem volt- magyarázza az új elnök. „Barry Obama vagy Barack Smith - még igen. Barack Obama - így már sok.” Vö. Szergej Prokofjev Rudolf Steinerre hivatkozó utalásával, miszerint „Ahriman a 3. évezred elején, a »nyugati világban« fog megtestesülni, mégpedig angol nyelvterületen. (Erről tanúskodik, hogy Rudolf Steiner közvetlenül utal arra, hogy Ahriman földi inkarnációjának neve például »John William Smith« is lehetne [magyarul mondjuk Kovács János]. Sok minden szól amellett, hogy ez a testet öltés Észak-Amerikában történik majd meg.)” (Szembesülés a Gonosszal és legyőzése a szellemtudományban) [kiemelések: K. B.]

 
 
 
Utolsó frissítés ( 2009. június 30. )
 
< Előző   Következő >