NOVALIS / Főoldal
Christian Morgenstern útja Rudolf Steinerrel Nyomtatás E-mail
2009. május 17.

Image
Pál apostol, az éteri Krisztus beavatottja
De mindkettejük számára csak ezzel veszi kezdetét a küszöbön túlra vezető út, hiszen még Rudolf Steiner számára is csupán Morgenstern 1914. március 31-én bekövetkezett halála után válik igazán felfoghatóvá Christian Morgenstern individualitásának teljes szellemi nagysága. (…) Peter Selg könyve azonban tudatosan Christian Morgensternnek erre az életére szorítkozik, és egyetlen mondat erejéig sem bocsátkozik a költő karmikus múltjára vonatkozó célozgatásokba. És éppen ezáltal válik lehetségessé a felfoghatatlan: a Christian Morgenstern életútjából összeálló hatalmas festmény aranyszínű alapja átlátszóvá válik az erre fogékonynak bizonyuló olvasó számára. S így egy olyan karmikus háttérre lesz rálátásunk, amely elsőként sejteti meg velünk igazán annak a küzdelemnek a valódi szellemi dimenzióit, amelyet Rudolf Steinernek a Buddhától Krisztushoz vezető útért folytatott küzdelme során azokban az években végig kellett harcolnia, s amelyet csodálatraméltó módon az antropozófia javára tudott fordítani.

 

 

Image
Christian Morgenstern, Steiner útitársa
Christian Morgenstern volt Rudolf Steiner legfontosabb szellemi testvére ezen a Krisztus-princípium felé vezető úton, amely 1913-ban majd az Ötödik evangéliumról szóló fejtegetésekbe torkollik. Peter Selg leírása mindenféleképpen azt érzékelteti, hogy Christian Morgenstern áldozatkészsége nélkül, az ő bensőséges és erőt adó kísérete nélkül talán sohasem lett volna lehetőség ezekre a kutatási eredményekre, melyeket Rudolf Steiner a Krisztus Jézus valódi megismeréséért folytatott küzdelme során szerzett. Christian Morgenstern ezért írja Margaretának még kristianiai tartózkodása idején, hogy aggasztó egészségi állapota ellenére elkíséri Rudolf Steinert a messzi Északról egészen Budapestig, hiszen tisztában volt vele, „hogy Budapesten bizonyos értelemben a segítségére lehetnék, mivel ott kicsinyesség és különféle kellemetlenségek várhatók”. Ezek aztán abban nyilvánultak meg, hogy Annie Besant a Krisnamurtinak nevezett indiai fiúban Krisztus újabb földi megjelenését jelentette be. 1909. május 31-én Rudolf Steiner és Annie Besant két egymással ellentétes szellemiségű és irányultságú előadást tartott: Rudolf Steiner Buddhától Krisztushoz, Annie Besant pedig A Krisztus, ki is ő? címmel. Christian Morgenstern jelenlétének ekkor is és innentől kezdve mindvégig sorsdöntő jelentősége volt ebben a küzdelemben.

Christian Morgenstern útja Rudolf Steinerrel (A teljes cikk Peter Selg könyvéről)

Utolsó frissítés ( 2014. április 06. )
 
< Előző   Következő >