NOVALIS / Főoldal
Száz éve (Vor 100 Jahren erschien das Buch Wie erlangt man...?) Nyomtatás E-mail
2009. október 29.

ImageSzáz éve jelent meg a Wie erlangt man

A Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? című könyv keletkezéstörténete

 

Száz éve jelent meg könyv alakban a Wie erlangt man [a Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?] első német nyelvű kiadása (ma GA 10). Rudolf Steiner az ebben foglalt fejtegetéseit először egy tizenhat részből álló cikksorozatként jelentette meg az általa szerkesztett és kiadott Lucifer-Gnosis elnevezésű folyóiratban 1904 júniusától 1905 szeptemberéig. (Az 1904-es esztendőben látott napvilágot a Theosophie [A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei] című átfogó műve is [GA 9].) 1907-ben azután másodszor, különnyomatként, füzet formájában is kiadták a Lucifer-Gnosisban megjelent cikkeket, harmadszor pedig két évvel később, 1909-ben jelentek meg immár önálló könyv alakjában. Rudolf Steiner ugyanennek az 1909-es évnek a végére fejezte be egy másik alapművét, A szellemtudomány körvonalait is (GA 13). Így 1909 végére készen állt Rudolf Steiner három teozófiai-antropozófiai alapműve, melyek mintegy irányjelző oszlopokként álltak az Annie Besant-féle teozófiai irányzattal való kapcsolat egyre élesebben kirajzolódó törésvonalai mentén.

Az önálló kötetként való megjelentetéssel egy láncolat vette kezdetét e könyv kiadástörténetében, melyet az antropozófus köznyelvben csak Wie erlangt man-ként emlegetnek. Miután 1910-ben kijött a negyedik kiadás, Rudolf Steiner az 1914-es ötödik kiadáshoz alaposan átdolgozta a művet. A Teozófiai Társaságtól való időközben bekövetkezett elszakadás - a szellemtudományos fogalmak és kifejezések, illetve a szóhasználat szintjén - is szükségessé tette a mű átdolgozását, mintegy a Rudolf Steiner által képviselt áramlat fényében való megvilágítását. Steiner már rögtön a könyv legelső oldalán átalakítja azt a mondatot, hogy „Az ilyen iskolákat rejtett iskoláknak nevezik”, a következőképpen: „Az ilyen iskolázást rejtett iskolázásnak nevezik.” Vagy nem sokkal később „a minden beavatottat összefogó Rend”-ből így lesz „a minden beavatottat összefűző szellemi kötelék”. De Rudolf Steiner az 1909-es könyvkiadásban többször szereplő „mágusok, vallásalapítók, vallási vezetők” kifejezéseket is mindenütt „beavatottak”-ra módosítja az 1914-es kiadásban.

A Wie erlangt man szövegén végzett javításokat fontos lépésnek tekinthetjük Rudolf Steinernek abban a törekvésében, amely az ezoterikus tevékenységet mintegy kivezette a zárt társaságok világából, és azt az egyéni munkálkodás nyilvánossága számára is hozzáférhetővé tette. Rudolf Steiner a javításaival annak is hangsúlyt adott, hogy a szellemi iskolás során nem annyira egy tanító személyes felkeresésére, hanem sokkal inkább az egyéni kutatómunkára kell törekedni. A többi változtatás a keleties színezetű teozófiai kifejezéseket érinti: pl. guru, étertest, kundalini tűz stb., utóbbit Steiner zseniális módon ’szellemi észlelőképesség’-re, ’szellemi érzékszerv’-re módosítja.

ImageA Wie erlangt man fordításainak is külön története van. Ezzel kapcsolatban a leginkább figyelemreméltó tény az, hogy a mű angol és norvég nyelvű könyvkiadásai megelőzték a németet: az első fordítások - egyúttal a legelső könyvkiadások is - 1908-ban jelentek meg a brit és a norvég fővárosban (előbbi  - amelyért a Teozófiai Társaság vezetői Rudolf Steinernek ítélték oda a nagy Subba Row Emlékérmet - Annie Besant előszavával, utóbbi a jeles norvég antropozófus, Helga Geelmuyden fordításában). A Wie erlangt man - a korszerű keresztény-rózsakeresztes iskolázásnak ez az alapműve - tehát önálló kötetként előbb jelent meg Londonban és Krisztiániában, mint a Rudolf Steiner akkori munkásságának és az új német filozófiai-teozófiai könyvkiadónak a központját jelentő német fővárosban. (A könyv 1909-ben azután a német mellett franciául is napvilágot látott Jules Sauerwein tolmácsolásában.) [A Wie erlangt man-nak jelenleg három különböző, teljes magyar fordítása van forgalomban: Hendi Ilmáé (Pesti Szalon), Biczó Iváné (Jáspis) és Szilágyi Rózsi nénié (Genius).]

A mű keletkezéstörténetét illetően végezetül arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy Rudolf Steiner eredetileg egy második részt is tervezett a könyvhöz. Erről tanúskodik, hogy a Steiner életében megjelent mind a nyolc kiadás címlapján az „Első kötet” megjegyzés szerepel, amelyet később elhagytak, de a legújabb (24.) kiadásban ismét megtalálható. Ez a második rész azonban sohasem jelent meg, mivel töredékben maradt. Az 1905 októbere és 1908 májusa között a Lucifer-Gnosis hasábjain a Wie erlangt man-hoz írott kiegészítő fejtegetésekként közölt cikksorozatot Marie Steiner később (1931-ben) A magasabb megismerés fokozatai címmel jelentette meg (ma GA 12), s tulajdonképpen ezt tekinthetjük a Wie erlangt man második részének.

 

Urs Dietler, a dornachi Rudolf Steiner Archívum helyettes vezetőjének cikke a Das Goetheanum 2009/43. számában jelent meg (2009. október 23-án). A dornachi hetilap egy négy cikkből álló összeállítással emlékezik meg a Wie erlangt man százéves évfordulójáról. Az összefoglalót készítette: Korcsog Balázs

Kapcsolódó írásunk:

A Lucifer-Gnosis folyóirat története

Utolsó frissítés ( 2010. február 13. )
 
< Előző   Következő >