NOVALIS / Főoldal
Mikor van Rudolf Steiner születésnapja? (Február 25. és/vagy 27.?) Nyomtatás E-mail
2024. február 24.
Image
A gyermek Steiner és kis húga (1867)
Február 25. és 27.

Mind a kettő igaz

Rudolf Steiner születésének időpontjáról

 

Az ellentmondások gyakran csak akkor oldódnak fel, hogyha képszerűen mélyedünk bele a rendelkezésünkre álló tényekbe. Jelen esetben az egyik ilyen tényt Rudolf Steinernek az a (Szergej O. Prokofjev és Martina Maria Sam által is idézett) keltezés nélküli önéletrajzi töredékében foglalt kijelentése tartalmazza, amely így szól: „Születésem 1861. február 25-ére esik. Két nappal később kereszteltek meg.” A másik tény pedig Steiner húgának (Günter Aschoff által említett) nyilatkozata, amely szerint Rudolf Steiner születése elhúzódott február 26-áról 27-ére, s ezért kellett szükségkeresztelőt tartani.

Ám egy harmadik tényezőt is figyelembe kell vennünk, nevezetesen azt, hogy az újszülött fiúcska a bábaasszony figyelmetlensége folytán nagyon sok vért vesztett. Ezért igen valószínűnek tűnik, hogy a gyermek február25-én, 23 óra 15 perckor bekövetkezett születése után, vagyis február 26-ától e nagy vérveszteség miatt a halál küszöbén állt. Ez lehetett az oka a február 27-én elvégzett szükségkeresztelőnek, amelynek következtében Rudolf Steiner Énje ismét birtokba vehette ezt a testet, s így Rudolf Steiner mintegy másodszor is megszületett. És ilyen nézőpontból egészen más értelmet nyer Steiner húgának azon kijelentése, hogy a szülés elhúzódott február 26-áról 27-ére: ez idő alatt ugyanis feltehetően egy küzdelem zajlott Rudolf Steiner földi megtestesüléséért, mely küzdelemben végül a szükségkeresztelő által sikerült győzedelmeskedni.

Karmikus szempontból elképzelhető, hogy Rudolf Steiner szándékosan akarta ezt a rövid ideig tartó visszatérést a szellemi világ küszöbére, mivel a fiatalon elhunyt lelkek éteri erőire égető szüksége van a szellemi világnak. E tettét tehát egyfajta áldozatnak is tekinthetjük, hiszen ez okozta, hogy olyan törékeny gyermek volt.

Günter Aschoff idézi Rudolf Steinernek azokat az 1916. október 16-án tett kijelentéseit (GA 35), miszerint még egy beavatott is csak gyermekkorának addig a pontjáig képes visszaemlékezni, ameddig az átlagemberek. Az említett szövegrész egészen pontosan így szól: „A beavatott azonban korábbra is képes visszatekinteni, csakhogy ő ilyenkor azt látja, ami szellemi síkon történt azalatt, amíg a kérdéses események lejátszódtak a fizikai világban” (ez esetben a születés és a keresztelő). Rudolf Steiner eszerint a másik oldalról: a szellemi világ felől volt képes érzékelni születésének napját, s erre a felismerésre tudott visszaemlékezni.

Rudolf Steiner szavaival tehát azt mondhatjuk: „Születésem 1861. február 25-ére esik. Két nappal később kereszteltek meg.” S mintegy őt kiegészítve hozzátehetjük: ezáltal még egyszer megszületett.

 

Fordította: Korcsog Balázs


Rosmarie Suter cikke a Das Goetheanum 2009/37. számában jelent meg (2009. szeptember 11-én). 

 

Image 

 

Rudolf Steiner születésnapjáról a NOVALIS-ban:

Szergej O. Prokofjev: A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok (A születés helye és időpontja)

Günter Aschoff: Mégis február 27. (Rudolf Steiner születésnapja - újonnan előkerült dokumentumok alapján)

Karl König: 1861. február 27. mint világtörténelmi dátum

Rudolf Steiner két születésnapjának szellemi összefüggései

Napszellem (A 2008-as dornachi megemlékezés összefoglalója)

Rudolf Steiner 148. születésnapja (2009)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (1. rész)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (2. rész)

Utolsó frissítés ( 2024. február 22. )
 
< Előző   Következő >