NOVALIS / Főoldal
Léleknaptár
100 éve (1907-1913)
Támogatás


Archívum
A politikai pártstruktúra: kétpártrendszer vagy hárompártrendszer? (Novalis Szeminárium III/10.) Nyomtatás E-mail
2010. május 18.

A politikai pártok a szellemtudomány fényében (3. rész)

2010. május 11.: Novalis Szeminárium (3. évfolyam 10. óra)

A dornachi Goetheanum tavaszi ünnepi tanácskozásairól (Húsvét: a misztériumdrámák, Mennybemenetel: a Karácsonyi Gyűlés krisztológiai alapjai, Pünkösd: Julianus Apostata - Herzeleide - Tycho Brahe); az antropozófia mint modern szellemtudomány földi fejlődésének négy nagy fokozata: A szabadság filozófiája, A szellemtudomány körvonalai, az első Goetheanum és az 1923/24-es Karácsonyi Gyűlés

A politikai pártok a szellemtudomány fényében (3. rész): a május 6-ai brit parlamenti választások a politikai pártok szellemi hátterét feltáró Steiner-előadások megvilágításában: az angol kétpártrendszer átalakulása(i) száz éve (a tory-whig [konzervatív-liberális] kettősség helyébe a tory-labour [konzervatív-munkáspárti] kettősség lép) és napjainkban (az eddigi kétpártrendszer helyett „hárompártrendszer”?: konzervatívok, munkáspártiak és liberálisok)

Peter Tradowsky fejtegetései a szociális organizmus hármas tagozódásáról: krisztusi impulzus a Közép megmentésére; a hármas tagozódás mint a német népszellem impulzusa; Krisztus, Michael és a német népszellem háromfokú égi lajtorjája; az antiantropozófiai mozgalom (a nemzetiszocializmus) szellemi háttere

 

A politikai pártok a szellemtudomány fényében

1. rész: „Poliszizálás”, avagy a politika Rudolf Steiner karmikus életútján

2. rész: A politikai pártok és a hármas tagozódás

Rudolf Steiner a politikai pártokról (A politikai pártok mint szellemi lények árnyképei)
 
Utolsó frissítés ( 2010. október 09. )
 
< Előző   Következő >