NOVALIS / Főoldal
Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója (Karl König cikke) Nyomtatás E-mail
2011. február 26.

ImageKarl König

1861. február 27.

mint világtörténelmi dátum

 

„1861. február 27-én születtem Kraljevecben.” Ezekkel a közvetlenebbül és egyszerűbben aligha megfogalmazható szavakkal emlékezik meg Rudolf Steiner Életutam című önéletírásának elején születésének időpontjáról. Nekünk, akik a tanítványai lehettünk, ez a dátum egy világtörténelmi jelentőségű esemény időpontját jelöli, s ezért a lehető legnagyobb elővigyázatosság mellett felmerülhet bennünk a kérdés: „Miért ezt az időpontot választotta Rudolf Steiner örök individualitása a világrajöveteléhez?”

Az a lélek, amelyik az év körforgásának ebben az időszakában (február végén) születik le a Földre, annak fogantatási ideje az előző esztendő Pünkösdjének napjaira esik. Már ez is önmagáért beszél, és nem szorul semmiféle további magyarázatra, hiszen a február 27-ei időpont így olyan, mint egy pünkösdi eseménynek a beteljesülése.

Továbbra is fennáll azonban a kérdés, hogy ez az individualitás miért éppen az 1861-es évet választotta születésének időpontjául?

Harminc évvel (egy Szaturnusz-ciklussal) korábban, 1831 novemberében halt meg Hegel, akinek mellszobra a weimari és berlini időszak alatt, hosszú éveken keresztül elkísérte Rudolf Steinert. Hegel halálának évében született Blavatszkaja, a Teozófiai Társaság megalapítója.

A Rudolf Steiner születése körüli időszakban a szellemi hátterben ott hullámzott Michaelnek a sötétség szellemeivel vívott harca. E küzdelem az 1879-es év őszének elején Michael győzelmével ért véget. A jelenlegi Michael-korszak kezdetének ezekben a legelső napjaiban érkezik Bécsbe Rudolf Steiner, ahol a Műszaki Főiskola hallgatója lesz. Itt kerül sor rögtön a tanulmányi időszak legelején a Karl Julius Schröerrel való sorsdöntő találkozására. Rudolf Steiner éppen ebben a pillanatban fejezte be a Földön eltöltött első holdcsomó-ciklusát: 1861. február 27-étől 1879. október 8-áig ugyanis pontosan egy holdcsomó-ciklus (vagyis 18 év, 7 hónap és 10 nap) telt el. Azt mondhatjuk tehát, hogy Rudolf Steiner születése éppen egy holdcsomó-ritmussal annak az új Michael-korszaknak a kezdete előtt következett be, amelynek aztán ő lett a földi hírnöke és képviselője.

De nem csupán erről van szó, hiszen ha tovább követjük a holdcsomó-ritmusokat, akkor egy újabb összefüggésre is fény derül. Egy egyszerű számítás alapján ugyanis nyomban beláthatjuk, hogy 1861 esztendő kereken 100 holdcsomó-ciklusnak felel meg:

18 év x 100 = 1800 év

7 hónap x 100 = 58 év 4 hónap

10 nap x 100 = 2 év 9 hónap

ami összesen 1861 év és 1 hónap

Megállapíthatjuk tehát, hogy Tanítónk születése éppen 100 holdcsomó-ciklussal az idők fordulójának kezdete utánra esik. Olyan ez, mintha e számokon keresztül az istenek kozmikus lépteinek harsonaszavát hallanánk felcsendülni.

Mindezeket figyelembe véve megérthetjük, miért mondta Rudolf Steiner az 1923. május 17-én Kristianiában tartott pünkösdi előadásában, hogy „kedves barátaim, az antropozófia sorsa egyúttal a kereszténység sorsát is jelentheti.”

Rudolf Steiner sorsa bizonyosan egybeesik a kereszténység sorsával, amely a két Jézus-gyermeknek az időszámításunk kezdetén történt földi megszületésével kezdett megnyilatkozni, s amely ma nem a puszta hit, hanem a magasabb világok megismerése által fejlődhet tovább. Rudolf Steiner születésének időpontja erről világos nyelven beszél.

 

Rudolf Steiner születési dátumának holdcsomó-pontjai a következők:

(0.) 1861. február 27.

(1.) 1879. október 9.

(2.) 1898. május 20.

(3.) 1916. december 31.

(4.) 1935. augusztus 12.

(5.) 1954. március 25.

(6.) 1972. október

[(7.) 1991. május]

[(8.) 2009. december]

 

[Karl König a tanulmány írásának idejéig, 1954 tavaszáig vezette a ciklusokat, cikke végén csak rövid utalást tesz a következő, 1972. október végén esedékes holdcsomó-pontra.]

 

Részletek Karl König 1861. február 27. mint világtörténelmi dátum című tanulmányából. Megjelent a Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland című folyóirat [A Német Antropozófiai Társaság Közleményeinek] 27. számában, 1954 Húsvétján. Magyar nyelvre átültette: Korcsog Balázs

 

Rudolf Steiner születésnapjáról a NOVALIS-ban:

Szergej O. Prokofjev: A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok (A születés helye és időpontja)

Günter Aschoff: Mégis február 27-e? (Rudolf Steiner születésnapja - újonnan előkerült dokumentumok alapján)

Mind a kettő igaz? (Február 25. és 27.)

Rudolf Steiner „kettős” születése és Mani halála (február 25-26-27.)

Rudolf Steiner két születésnapjának szellemi összefüggései

Napszellem (A 2008-as dornachi megemlékezés összefoglalója)

Rudolf Steiner 148. születésnapja (2009)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (1. rész)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (2. rész)

Utolsó frissítés ( 2015. március 03. )
 
< Előző   Következő >