NOVALIS / Főoldal
Az Ita Wegman Intézet könyveinek új katalógusa (2011/2012) Nyomtatás E-mail
2011. október 18.

ImageA Peter Selg vezette

arlesheimi Ita Wegman Intézet

Kiadójának könyvei

2011/2012

 

Rudolf Steiner életműve

Rudolf Steiner (1861-1925) (Belső életrajzának aspektusai) (Peter Selg) - (megjelenik 2012 januárjában)

Rudolf Steiner és Felix Koguzki (Miként járult hozzá a gyógynövénygyűjtő az antropozófiához?) (Peter Selg)

Rudolf Steiner Alapkő-meditációja és a 20. század pusztításai (Peter Selg)

 

Általános antropozófia

A Michael-misztérium (A Michael-meditáció és euritmiai előadásának szellemtudományos vizsgálata) (Szergej O. Prokofjev) - (megjelenik 2012 márciusában)

„Az átszellemült ember-Nap” (Rudolf Steiner egyik szív-meditációja) (Peter Selg)

A jövő akarása (Peter Selg)

 

Antropozófiai Társaság

A vezetőség, a szekciók és a társaság (Milyen főiskolát akart Rudolf Steiner?) (Peter Selg)

Rudolf Steiner megemlékezései a halottakról (A holtak, a dornachi épület és az Antropozófiai Társaság) (Peter Selg)

Rudolf Steiner és a Szellemtudomány Szabad Főiskolája (Az „Első Osztály” [„Erste Klasse”] megalapítása) (Peter Selg)

Emlékezés Rudolf Steinerre (Írta: Ita Wegman. Összeállította: Peter Selg)

Ki volt Ita Wegman? 4. kötet: A szív megerősítése (Korunk misztériumi iskolázása. Rudolf Steiner együttműködése Ita Wegmannal) (J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven)

Karl Schubert viszonya Rudolf Steinerhez (Peter Selg) - (megjelenik 2011 októberében)

Willem Zeylmans van Emmichoven (Antropozófia és Antropozófiai Társaság a 20. században) (Peter Selg)

Elisabeth Vreede (1879-1943) (Peter Selg)

Elisabeth Vreede sorsáról (az idősebb Plinius - Jakob von Molay) (Peter Selg)

Ezoterikus közösségek Rudolf Steiner misztériumdrámáiban (Templomosok - rózsakeresztesek - Benedictus köre) (Peter Selg)

 
Antropozófiai krisztológia

Michael és Krisztus (Tanulmányok Rudolf Steiner antropozófiájáról) (Peter Selg)

Krisztus éteri újraeljövetele (Két előadás az Ötödik evangéliumról) (Szergej O. Prokofjev - Peter Selg)

A szellemtudomány körvonalai című könyv krisztológiája (Szergej O. Prokofjev - Peter Selg)

Az első Goetheanum és annak krisztológiai alapjai (Szergej O. Prokofjev - Peter Selg)

A Karácsonyi Gyűlés és az új misztériumok megalapítása (Szergej O. Prokofjev - Peter Selg)

Krisztus és a tanítványok (A belső közösség sorsáról) (Peter Selg)

Krisztus alakja (Rudolf Steiner és a Goetheanum középponti műalkotásának szellemi iránymutatása) (Peter Selg)

 

Orvoslás és természettudomány

Az ember méltósága és az orvoslás emberhez méltóvá tétele (Tanulmányok és előadások) (Írta: Gerhard Kienle. Összeállította: Peter Selg)

A test-lélek probléma (A szellemnek megfelelő emberkép kialakulása a 20. század orvostudományában) (Peter Heusser - Peter Selg)

Dr. Oskar Schmiedel (Az első antropozófus gyógyszerész és a Weleda első igazgatója) (Peter Selg)

Rudolf Hauschka (munkássága az arlesheimi Klinikai-Terápiás Intézetben 1929-1941) (Peter Selg)

A gyógyítás művészete (Az antropozófus orvos diagnosztikai és terápiás módszereinek alapjai) (Reiner Penter)

A Föld életszférája (A földfejlődés Goethe tanulmányaiban, Rudolf Steiner kutatásaiban és a geológiai jelenségekben) (Dankmar Bosse) - (megjelenik 2012 februárjában)

 

Pedagógia és gyógypedagógia

Meg nem születettség (Az ember születés előtti állapota és a megszületéshez vezető út) (Peter Selg)

Az ember Énjének kialakulása (A gyógypedagógiai kurzus „pont és körülírt köre” elnevezésű meditációjáról) (Peter Selg) - (megjelenik 2011 decemberében)

A gyermek mint érzékszerv (Az utánzási folyamatok antropológiájáról) (Peter Selg) - (megjelenik 2012 márciusában)

„Én másmilyen vagyok, mint Te (A gyermek világ- és Én-élménye a gyermekkor közepén) (Peter Selg)

A Waldorf-iskola szellemi magva (Peter Selg)

Törmelékek és traumák (A szükséghelyzetekben alkalmazott pedagógiai módszerek antropozófiai alapjai) (Bernd Ruf) - (megjelenik 2011 novemberében)

 

Ellenállás a nemzetiszocializmus alatt

Maria Krehbiel-Darmstädter (Belső útja - Gurstól Auschwitzig 1940-1943) (Peter Selg)

Életben maradni Auschwitzban (Elie Wiesel - Ruth Klüger - Ruth Elias - Primo Levi - Viktor Frankl) (Peter Selg)

 

Művészet és szellemtörténet

Andrej Tarkovszkij és a Régi Mesterek jelenléte (Művészet és kultusz Tarkovszkij Nosztalgia című filmjében) (Julia Selg)

Békeünnep (Bevezetés Hölderlin Krisztus-himnuszaiba) (Ulrich Häussermann)

 

 
Utolsó frissítés ( 2012. január 13. )
 
< Előző   Következő >