Az új Novalis évkönyv tartalmi kivonata - idézetekben Nyomtatás E-mail
2013. január 11.

ImageNovalis évkönyv (2012/13)

Kaspar Hauser és Rudolf Steiner

200 éve született Kaspar Hauser és
100 éves az Antropozófiai Társaság

 

A jövő alapja a múlt.

A múlt teszi lehetővé, hogy a jövő

Erőteljesen lehessen jelen…” (Rudolf Steiner)

 

„Minden fejlődés alaptörvénye, hogy csak a legnagyobb ellentétek egyesüléséből jöhet létre egy harmadik mint új és magasabb rendű elem. Ezért volt szükség arra, hogy az egyik Jézus eredendő gyermeki erői egyesüljenek a másik Jézus bölcsességének kiforrott erőivel, hogy Krisztus mint szellemi Nap megfoganhasson a világban. Ez az ősképe az idők fordulóján világra jött két Jézus-individualitás együttműködésének, melynek lényege abban állt, hogy a legtisztább gyermeki erőket teljesen áthatotta a legmagasabb rendű bölcsesség.” (Szergej O. Prokofjev)

„Az az individualitás, aki Kaspar Hauser leplébe burkolózik, egy olyan lény, aki kezdettől fogva inspirálóan hatott a rózsakeresztes áramlatban, s azután 1812. szeptember 29-én testesült meg Károly Lajos badeni nagyherceg és hitvese, Stephanie de Beauharnais elsőszülött fiaként. Ennek az individualitásnak fontos küldetést kellett betöltenie az ezoterikus kereszténység körében.” (Rudolf Steiner nyomán Ludwig Polzer-Hoditz)

„Ha Kaspar Hauser betölthette volna magasztos küldetését az emberiség körében, akkor az 1861-ben született Rudolf Steinernek nem kellett volna ténylegesen a nulláról kezdenie, a 19. század második felének materialista pusztájába kiáltó szóként. Akkor Rudolf Steiner közvetlenül kapcsolódhatott volna Kaspar Hauser szellemi missziójához, mint a Goethe-korszak spirituális impulzusainak utóda és folytatója. S így Rudolf Steiner az egyoldalúan ázsiai irányultságú, keleti beállítottságú Teozófiai Társasághoz való csatlakozás helyett közvetlenül folytathatta és továbbvihette volna Kaspar Hauser küldetését, nem csupán Közép-Európa, hanem Európa egészének központi szellemi áramlataként. - Ma már szinte elképzelhetetlen számunkra annak a szellemi impulzusnak az ereje, amely Kaspar Hauser és Rudolf Steiner együttműködéséből fakadhatott volna.” (Szergej O. Prokofjev)

„Csak a fizikai síkot kell elhagynom, de ha az ellenerőknek sikerülne elszakítani tőlem az antropozófiát, olyan értelemben, hogy annak tanai anélkül jutnának el a széles tömegekhez, hogy tudomásuk lenne rólam, elsekélyesítve ezzel az antropozófiát, akkor az ahrimáni hatalmak szándéka és akarata válna valóra.” (Rudolf Steiner)

„Ha megújult erővel és tudatosan, rendíthetetlen hűséggel és nagyrabecsüléssel fordulunk az antropozófia és Rudolf Steiner felé, akkor alapítójának segítő szellemi közreműködésével és a Karácsonyi konferencia valódi és eleven impulzusából merítve még elháríthatjuk a veszélyt, amely ma világszerte fenyegeti az Antropozófiai Társaságot.” (Szergej O. Prokofjev)

 
(Összeállította és fordította: Korcsog Balázs)
Utolsó frissítés ( 2013. május 08. )
 
< Előző   Következő >