NOVALIS / Főoldal
Karl König: Kaspar Hauser (Egyfajta rekviem Ita Wegmanért) (1. rész) Nyomtatás E-mail
2013. május 02.

ImageKarl König

Kaspar Hauser

„Egyfajta rekviem” - Ita Wegmanért

 

A „Rekviem” keletkezése (Peter Selg bevezetője)

Karl König az 1943. március 5-étől 8-áig tartó időszakban, az Ita Wegman halála (1943. március 4.) utáni első napokban, a skóciai Camphillben (Aberdeen közelében) vetette papírra Kaspar Hauserről szóló írását, „egyfajta rekviemként Wegman doktornő számára”. König, miután műve végére ért, hallotta a híradást, hogy angol bombázók teljesen lerombolták Nürnberg óvárosát: „éjjel a R. A. F. [Royal Air Force: a brit királyi légierő] Nürnberget bombázta, s ma azt írja az újság, hogy a német rádióban bejelentették: »a régi Nürnberg gyakorlatilag teljes egészében elpusztult.« - Véletlen volna ez, vagy a sors szava?” (1943. március 10-ei feljegyzés)

Karl König sohasem jelentette meg Ita Wegmanért írott „Rekviemjét”, hanem teljesen nyilvánvalóan úgy tekintett rá, mint egyik jegyzetfüzetébe írott személyes feljegyzésre. Hogy a szöveg tartalma és formája vajon a későbbi években is kiállta-e König önkritikájának próbáját, s hogy maradandó művészi értéket tulajdonított-e neki, azt nem tudjuk. Azok, akik valamilyen útón-módon még König életében vagy pedig a halála után tudomást szereztek erről a művéről, különbözőképpen reagáltak e rejtélyes és nem könnyen érthető írásra, egészen a teljes elutasításig.

Bárhogyan is vélekedjünk tartalmi vagy formai-művészi szempontból Karl König „Rekviemjéről”, akár először találkozunk vele, akár újraolvassuk azt - ez nem érinti a mű keletkezésének körülményeit és a König által követett indítékokat, melyek fölöttébb figyelemreméltóak. Korántsem magától értetődő ugyanis, hogy egy Bécsből jött, zsidó származású menekült, aki antropozófiai alapokon létrehoz egy gyógypedagógiai közösséget, az 1943-as háborús esztendő márciusi napjaiban, Skóciában ily módon elmélkedjék Kaspar Hauserről, mégpedig annak az orvosnőnek a halálával összefüggésben, akire Rudolf Steiner rábízta a dornachi Szabad Szellemtudományi Főiskola orvosi szekcióját. Karl König Kaspar Hauser-írásának nem csupán a tartalma, hanem Ita Wegmanhoz fűződő kapcsolata is sokakat meglepett: vajon mi játszódhatott le Karl Königben, amikor lejegyezte ezeket a sorokat?

 

„Egyfajta rekviem” - Ita Wegmanért

 

Tegnap, 1943. március 4-én, csütörtökön távirat érkezett. Az állt benne, hogy Dr. Ita Wegman rövid ideig tartó betegség után, aznap 9 óra 55 perckor meghalt.

E jóságos és nagyszerű asszony tehát

belépett a szellemi világba.

Rudolf Steiner talán legjobb barátja.

A barát, aki betegsége alatt

éjjel-nappal ápolta őt.

Az új gyógypedagógia

és az új orvoslás középpontja,

az orvos és segítő,

sok-sok ember tanácsadója,

a segítő és anyai jó barát

– nincs többé.

 

Olyan volt, mintha elvágtak volna bennem egy éltető ideget. Felfoghatatlannak tűnik számomra, hogy itt a Földön soha többé nem láthatom őt. Hirtelen milyen üres lett minden körülöttem!

Tegnapelőtt reggel, ébredés előtt, egyszer csak megjelent nekem Dr. [Margrethe] Bockholt. Olyan kedves és gyengéd volt, amilyennek még sohasem láttam. Megpróbált mondani valamit, de én nem értettem őt. Minden bizonnyal azért jött, hogy felkészítsen engem, de én nem hallottam és nem értettem meg őt.

Ki lesz most a vezetőnk? Hát nem olyan, mintha a mozgalmunkon belül most egyszerre minden tönkrement és darabokra hullott volna?

Ki fogja továbbvinni kezeiben a kelyhet, ha Wegman doktornő nincs többé köztünk?

Most biztos felravatalozva fekszik az egyik hosszú ruhájában, mozdulatlan szépségben és békés nyugalomban.

Törékeny ujjain viseli a gyűrűket, melyeket Rudolf Steiner tervezett neki.

De odaát Rudolf Steiner fogadja őt, s magához veszi és felemeli. Mi viszont magunkra maradtunk. Egymagunk, egymagunk…

Ki segít rajtunk?

 

Wegman doktornő számára egyfajta rekviemként szeretném feljegyezni mindazt, ami néhány hónapja a lelkemben él, s ami érzésem szerint kapcsolatban van

Kaspar Hauser lényével.

Két kép áll most az íróasztalomon: hónapok óta ott áll „Európa gyermekének” képe, s tegnap óta ott van Wegman doktornő képe is. Azokat a gondolatokat szeretném itt neki hálás szívvel felajánlani, melyekre Kaspar Hauserrel kapcsolatban jutottam. Ezt a Kaspar gyermeket, aki buddhai és merkúri lényével békét kívánt hozni, kigúnyolták, s végül meggyilkolták az ellenerők. Ita Wegman is béketűrő és halk szavú volt, hiszen az új Merkúr-bot, a gyógyító béke jelképének hordozója volt.

 

 

Kaspar Hauser

 

(I)            Kaspar Hauser 1828. május 26-án jelent meg Nürnbergben. A cédulán, amit a kezében szorongatott, az állt, hogy a gyermeket 1812. október 7-én „tették az ajtó elé”.

Ha feltételezzük, hogy „a világba való belépésére” éppen egy holdcsomó-periódussal a születése után került sor, akkor 1809 októberére tehetjük Kaspar Hauser születését.[i]

Aztán amikor 3 éves lett, 1812 októberében, akkor „tették az ajtó elé”, majd tömlöcbe vetették.

3 x 32 és 1/3 évvel e bebörtönzés után tartja Rudolf Steiner a Lukács-evangéliumról szóló ciklusát, melyben felfedi a nátháni [Jézus] gyermek titkát, s kiszabadítja, ami addig kötve volt.

 

(II)          1828 Pünkösdjétől

1833 Karácsonyáig,

abban az időszakban, amikor Kaspar Hauser az emberek között tartózkodik,

Adalbert Stifter ekkor él szerelemben Fanny Greipllel.

Aztán Stifter elveszíti azt, aki a legszentebb a számára.

Hausert viszont meggyilkolják.

 

(III)         Szombaton (1833. december 14-én)

szíven szúrják Kaspar Hausert.

A Szaturnusz napján, amikor

A régi és az új, a keletkezés és az elmúlás

Találkozik egymással.

 

A vasárnapot és hétfőt,

a Nap és a Hold napját,

a földfejlődést megismételve,

végigszenvedi.

 

Kedden (1833. december 17-én)

hal meg.

A Mars napján, melyen felül kívánt kerekedni.

Ám szerdára, a Merkúr napjára virradóra hal meg,

Melyet megpróbált magával hozni.

 

Szombaton (1868. január 25-én)

éjjel Adalbert Stifter

halálos sebet ejt magán.

Ő szintén

 

Kedden (1868. január 28-án)

a hajnali órákban hal meg.

Az öreg öntudatlanul,

Az ifjú tudatosan távozott.

 

(IV)         A Hold mindkettejük halálának órájában

               A Vízöntő jegyéből

               A Halak jegyébe vándorolt.

               A Hold Wegman doktornő halálakor is

               A Vízöntő jegyében állt

               És a Halak jegyébe vándorolt.

    Ő is egyike volt a Merkúr testvéreinek.

 

(V)          Kaspar Hauser rejtélye kapcsán felmerül egy másik rejtély is: I. Sándor cár.

Ő Taganrogban hal meg (?). Alighanem ez volt az a vidék, ahol a Krisztus utáni első évszázadokban azok a misztériumhelyek működtek, melyekben Buddha tevékenykedett szellemtestben.

1864. február 1-jén hal meg Fjodor Kuzmics, éppen egy Szaturnusz-periódussal Kaspar Hauser halála után.

Kaspar Hauser esetében egy csecsemőt tüntettek el.

            I. Sándor cár esetében egy holttestet tüntettek el.[ii]

Kaspar Hausert 1812-ben zárták tömlöcbe, abban az évben, amikor [Napóleon] megtámadta Oroszországot.

 

(VI)         Ha nyomon követjük az 1864-es esztendő eseményeit, akkor a következőket találjuk:

Miksa császár Mexikóban.

A Genfi Egyezmény (a Vöröskereszt megalakulása).

Karl Marx Londonban megalapítja a nemzetközi munkásegyletet [az I. Internacionálét].

A porosz-dán háború.

Az északi és déli államok háborúja Amerikában a rabszolgaság miatt.

Lerakják az Amerikai [Egyesült] Államok alapjait.

 

Rudolf Steiner ebben az évben 3 esztendős,

ahogy Kaspar Hauser 1812-ben volt 3 éves.

 

1812, Oroszország: I. Napóleon elkótyavetyéli Mária Lujza osztrák főhercegnőt; meg kell hódítania Oroszországot

1864, Amerika: III. Napóleon elkótyavetyéli Miksa osztrák főherceget; el kell foglalnia Amerikát

a kettő közötti időszakban (1812­-1864) - Ausztria: egyedül Adalbert Stifter hordozza a Közép valódi impulzusát

 

(VII)        1812 + 21 év: 1833 - Kaspar Hausert meggyilkolják

              1864 + 21 év: 1885 - Rudolf Steiner kapcsolódik Goethéhez

 

Amit Kaspar Hausertől elvettek,

Azt Rudolf Steiner újból megragadja.

Ő ott folytatja,

Ahol Hauser abba kellett hogy hagyja.

 

          Ezért jön Rudolf Steiner Bécsbe, hogy ott újra létrehozza az igazi Ausztriát: a Kelet (1812) és Nyugat (1864) közötti valódi Közepet.

 

Kaspar Hauser Kelet felé mutat.

Rudolf Steiner Nyugat felé mutat.

 

(VIII)      1796 augusztusában a német koronázási ékszereket Nürnbergből Bécsbe viszik.

18 évvel és 7 hónappal [egy holdcsomó-periódussal] később

1815 márciusában a bécsi kongresszus Bécsben úgy táncolja körül a koronázási ékszereket, mint hajdan a zsidók az aranyborjút.

                        18 évvel és 7 hónappal később

            1833 októberében határozzák el Kaspar Hauser meggyilkolását.

 

(IX)         1796. augusztus 9-én a német koronázási ékszereket Nürnbergből Bécsbe szállítják. 32 évvel később tűnik fel Nürnberg városában a valódi koronázási ékszer, a Német Birodalom igazi ékköve: Kaspar Hauser.

           Kaspar Hauser egy nátháni lény.

           Egy fiatal, talán először világra jött angyali lény, a béke hírnöke.

 

Ó, Németország,

száz évvel az ő halála után,

Ím, Nürnberget most

A pártnapok színhelyévé tetted.

Olyan erőket szabadítottál el,

melyek éppoly gonoszak, mint Napóleon erői.

Ami akkoriban a Mars démonisága volt,

az mára a Vénusz démoniságává vált.

Akkor

„Európa gyermekét” ölték meg,

Ma

az európai gyermekeket gyilkolják.

Heródes lett úrrá Betlehemben.

 

(X)       Jeshu ben Pandira[iii]          Kaspar Hauser

            100 évvel                              100 évvel

            a Golgotai                             Krisztus éteri

            Misztérium                            megjelenése

            előtt                                      előtt

 

[1943.] március 8-án, hétfőn elkészültem a Wegman doktornőért írott rekiviemmel. (Ha minden igaz, hétfőn, Bázelben, Wegman doktornő földi maradványait is elhamvasztották.) Éjjel a R. A. F. [Royal Air Force: a brit királyi légierő] Nürnberget bombázta, s ma azt írja az újság, hogy a német rádióban bejelentették: „practically the whole of old Nuremberg was destroyed [a régi Nürnberg gyakorlatilag teljes egészében elpusztult]”. - Véletlen volna ez, vagy a sors szava?

 

1943. március 10.

Fordította: Korcsog Balázs

 

Az írás megjelenési helye: Karl König: Kaspar Hauser. Das Kind Europas [Kaspar Hauser. Európa gyermeke]. Szerkesztette: Peter Selg és Richard Steel. Verlag Freies Geistesleben [a Szabad Szellemi Élet Kiadója], Stuttgart, 2012.JEGYZETEK

[i] Karl König ebből a kronológiai feltevésből indult ki a Rekviemben. Hogy Kaspar Hauser születésnapja valójában 1812. szeptember 29., Michael-nap volt, arról legkésőbb a Karl Heyer antropozófus történésszel való együttműködése során értesült.

[ii] I. Sándor cár (1801-1825) 1824-ben súlyosan megbetegedett, ezért a kedvező klíma és a gyógyulás reményében az Azovi-tenger partján fekvő Taganrogba utazott, ahol 1825 végén komolyan belázasodott, s végül meghalt. Holttestét azonban a szentpétervári temetés előtt nem ravatalozták fel, így olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy a cár nem is halt meg, csak lemondott a trónról, és vándorszerzetesnek állt. Később többen is I. Sándor cárnak adták ki magukat, a leghíresebb közülük a Karl König által is említett Fjodor Kuzmics volt. [a ford.]

[iii] Pandira fia Jézus, az esszénus közösségek vezetője, Jézus Krisztus egyik előfutára, aki száz évvel a Golgotai misztérium előtt működött, és nem azonos sem a Máté-, sem a Lukács-evangélium Jézusával. [a ford.]

 

Kapcsolódó anyagok (Kaspar Hauser az antropozófia fényében):

Rudolf Steiner kijelentései Kaspar Hauserről (Európa gyermeke az antropozófia fényében)

Polzer-Hoditz gróf feljegyzései Kaspar Hauser missziójáról (1. rész: "A szellem elleni harc" és a három kulcskérdés)

Polzer-Hoditz gróf feljegyzései Kaspar Hauser missziójáról (2. rész: "Azok a körök..." és Dél-Németország feladata)

Peter Tradowsky: Kaspar Hauser küldetése (A karlsruhei Nap-kastély mint Európa gyermekének szülőhelye)

Peter Tradowsky: Kaspar Hauser áldozati útja (Európa gyermekének sorsa mint a második Krisztus-áldozat földi képmása)

Szergej Prokofjev: Friedrich Schiller, Kaspar Hauser, Rudolf Steiner (Schiller Demetriusa és Közép-Európa sorsa, avagy egy gonosztett és következményei)

Kaspar Hauser és Christian Rosenkreutz (Európa gyermeke és a rózsakeresztesség)

Kaspar Hauser és Rudolf Steiner: Európa gyermeke az antropozófia fényében (200 éve született Kaspar Hauser és 100 éves az Antropozófiai Társaság) (Novalis Szeminárium 6. évfolyam, őszi szemeszter)

Megmenthető-e még Európa? Karlsruhe 1812 - 2012 (Thomas Meyer szerkesztői bevezetője)

Szeptember 29. és április 30.: kép és ellenkép, avagy kik és miért keverik össze Kaspar Hauser születésnapját Hitler halála napjával? (Franz-Jürgen Römmeler cikkének 1. része)

200 éve született Kaspar Hauser (A 12 éves Európa-gyermek és a 12 éves Jézus gyermek)

Kaspar Hauser halálának égi konstellációja (A Nap és a Hold együttállása)

Kaspar Hauser: Első esztendőm (Európa gyermekének költeménye egy évvel kiszabadulása után) (1829)

Utolsó frissítés ( 2013. szeptember 28. )
 
< Előző   Következő >