NOVALIS / Főoldal
A makrokozmikus és a mikrokozmikus Miatyánk Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 11.

ImageElőször hangzik el az Ötödik evangéliumból

A makrokozmikus Miatyánk

a dornachi János-épület (az első Goetheanum) alapkőletételekor

(1913. szeptember 20.)

 

AUM, Amen!                                                                     AUM, ámen!

Es walten die Übel,                                                          A Gonosz erői uralkodnak,

Zeugen sich lösender Ichheit,                                          Az Én felbomlásáról tanúskodnak.

Von andern erschuldete Selbstheitschuld,                      A mások által elkövetett önös vétkeket

Erlebet im täglichen Brote,                                             Éljük meg mindennapi kenyerünkben,

In dem nicht waltet der Himmel Wille,                             Melyben nem teljesül be az Ég akarata,

Da der Mensch sich schied von Eurem Reich               Mert az ember elszakadt a ti országotoktól,

Und vergass Euren Namen,                                            S elfelejtette a neveteket,

Ihr Väter in den Himmeln.                                               Ti Atyák a mennyekben!

 

(Fordította: Korcsog Balázs) 

 

És Krisztus általi megfordítása, a mikrokozmikus Miatyánk:

 

Unser Vater im Himmel,                                              Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Geheiliget werde Dein Name,                                     Szenteltessék meg a te neved,

Zu uns komme Dein Reich,                                        Jöjjön el a te országod,

Dein Wille geschehe                                                  Legyen meg a te akaratod,

Wie im Himmel also auch auf Erden.                        Miként a mennyben, úgy a földön is.

Gib uns heute unser täglich Brot,                                Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

Und vergib uns unsere Schuld,                                   És bocsásd meg a mi vétkeinket,

Wie wir vergeben unseren Schuldigern.      Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Und führe uns nicht in Versuchung,                           És ne vígy minket a kísértésbe,

Sondern erlöse uns von dem Übel.                            De szabadíts meg minket a gonosztól.

Amen!                                                                         Ámen!

 

Az első Goetheanum alapkőletételének százéves évfordulójára

összeállította és a makrokozmikus Miatyánkot fordította: Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2024. február 07. )
 
< Előző