NOVALIS / Főoldal
Az első Goetheanum alapkövének okirata (2013. októberi írásunk) Nyomtatás E-mail
2023. október 20.

(az első Goetheanum)

Alapkövébe helyezett oklevél

  ezoterikus feliratának magyarázata

 

IN: Im Namen (’nevében’) - illetve JN: Jesus Nazarenus (a názáreti Jézus, a nátháni lélek mint Krisztus hordozója) (a golgotai kereszt tetején álló INRI felirat első két betűjéhez hasonlóan)

S - CH - T: Seraphim - Cherubim - Throne (szeráfok - kerubok - trónok: az első hierarchia lényei) [a túloldalon, fonalszerű vonallal összekötve ugyanez fordítva: T - CH - S]

W - B - F: Weisheit(en) - Beweger - Former (bölcsesség[szellem]ek - mozgás[szellemek] - forma[szellemek]: a második hierarchia lényei) [a túloldalon ugyanez fordítva: B - W - F]

P - AA - A: Persönlichkeiten (Archai) - Archangeloi - Angeloi (személyiség[szellem]ek, archék (korszellemek) - arkangyalok - angyalok: a harmadik hierarchia lényei) [a túloldalon ugyanez: P - AA - A].

ANTHRO-POS: az Antroposz, az Ember mint a makrokozmosz mikrokozmikus képe egy kettős pentagon-dodekaéder (két összekapcsolódó, tizenkét egybevágó ötszög által határolt test) formájában - a 3x3 mennyei hierarchia szellemi szálai kehelyszerűen ölelik körül az Embert mint leendő tizedik hierarchiát

 

A kettős dodekaéder alakzat oldalain a rózsakeresztesek hármas „jelmondata” áll:

E. D. N.: Ex Deo nascimur (Istentől születünk - „Az emberiség az isteni világból ered”)

I. [C]. M.: In Christo morimur (Krisztusban meghalunk -Krisztusban életté válik a halál”)

P. S. S. R.: Per Spiritum Sanctum reviviscimus (a Szent Szellem által feltámadunk - „A szellem kozmikus gondolataiban támad fel a lélek”)

 

Az oklevél felső részében található rövidítéseket összeolvasva:

Im Namen der Seraphim, der Cherubim, der Throne; der Weisheiten, der Beweger, der Former; der Persönlichkeiten (der Archai), der Archangeloi, der Angeloi

Vagyis: a szeráfok, kerubok és trónok; a bölcsességszellemek, mozgásszellemek és formaszellemek; a személyiségszellemek (archék, korszellemek), arkangyalok és angyalok nevében

 

Az oklevél közepén és alsó felében pedig a következő szöveg olvasható:

Als Eckstein

unseres im Geist sich suchenden Willens,

in der Weltenseele sich fühlenden Seins,

im Welten-Ich sich ahnenden Menschen,

senken wir in der verdichteten

Elemente-Reich

dies Sinnbild der Kraft

nach der wir strebend uns bemühen

durch

3 - 5 - 7 - 12

 

A magát a szellemben kereső akaratunk,

a magát a kozmikus lélekben átérző létünk,

a magát a világ-Énben megsejtő ember

sarokköveként

süllyesztjük a megsűrűsödött

elemek birodalmába

annak az erőnek a szimbólumát,

amelyre fáradhatatlanul törekszünk

a 3 - 5 - 7 - 12 [a misztikus, szent számok mint szellemi lények kifejeződései]

által. [a szertartáson 3, 5, 7 kalapácsütés az alapkő kisebbik, 12 pedig a nagyobbik dodekaéderére]

 

ECKSTEIN (sarokkő): az alapkő-oklevél (Grundstein-Urkunde) középső sorában nem a Grundstein (’alapkő’), hanem az Eckstein (’sarokkő, szegletkő, sarkkő’) szó szerepel; „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden” („A kő, melyet az építők megvetettek, szegletkővé lett”: Lukács 20,17; „A názáreti Jézus Krisztus (...) ama kő, melyet ti építők megvetettetek, s mely szegletkővé lett”: ApCsel 4,10-11) [Friedrich Eckstein szerepe Rudolf Steiner életútján és az antropozófia történetében]

 

Gelegt vom J. B. V. für die anthroposophische Arbeit

am 20ten Tage des September Monats 1880 n. d. M. v. G.

d. i. 1913 n. Ch. Geb. da ♀ als Abendstern in der Waage stand.

 

J. B. V. = Johannes-Bau-Verein (János-épület Egyesület), az eredetileg Münchenbe tervezett, majd Dornachban megépített János-épület megvalósításra létrehozott társaság; n. d. M. v. G. = nach dem Mysterium von Golgatha (a Golgotai misztérium után); d. i. = das ist (azaz); n. Ch. Geb. = nach Christi Geburt (Krisztus születése után); a ♀ pedig a Merkúr jele.

 

Tehát: Gelegt vom Johannes-Bau-Verein für die anthroposophische Arbeit

am 20ten Tage des September Monats 1880 nach dem Mysterium von Golgatha

das ist 1913 nach Christi Geburt, da Merkurius als Abendstern in der Waage stand.

 

Azaz: [Az alapkövet] lerakta a János-épület megépítésére létrehozott egyesület, az antropozófiai munka számára, a Golgotai misztérium utáni 1880-as év, azaz a Krisztus [Jézus] születése utáni 1913-as esztendő szeptember havának 20. napján, amikor a Merkúr mint Esthajnalcsillag a Mérleg jegyében állt. [Merkúr mint Esthajnalcsillag: a Vénusz és a Merkúr okkult felcserélése]

 

Namen [Nevek (az alapkőletétel szertartásán közreműködők aláírása)]:

Carl Schmid-Curtius mint építőmester

[Sophie] Stinde, [Emil] Grosheintz, [Hermann] Linde, [Felix] Peipers, [Pauline von] Kalckreuth, [Carl] Unger, [Emmy von] Gumppenberg; Fr[au Lucie] Bürgi[-Bandi], Fr[au Marie] Schieb, Fr[au Marie] Hirter-Weber mint a János-épület Egyesületének igazgatótanácsa

[Marie] von Sivers, [Carl] Unger mint az Antropozófiai Társaság központi vezetősége [az 1912/13-ban alapított első Antropozófiai Társaság vezetőségének harmadik tagja, Michael Bauer nem volt jelen az alapkőletételen]

és Dr. [Rudolf] Steiner mint a szertartás szellemi vezetője.

 

Az első Goetheanum alapkőletételének 100 éves évfordulójára

összeállította és fordította: Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2023. november 28. )
 
< Előző   Következő >