Prokofjev 60 (33 éves írói munkássága az antropozófiában 2. rész) Nyomtatás E-mail
2014. január 27.

ImageSzergej O. Prokofjev

Kitekintés az Antropozófiai Társaság

és a Goetheanum jövőjére

A könyvkatalógus bevezetője

 

Amikor 2001-ben meghívtak a dornachi székhelyű Általános Antropozófiai Társaság (a Goetheanum) és a Szabad Szellemtudományi Főiskola vezetőségébe, akkor ezt mindenekelőtt azért fogadtam el, hogy e helyütt is intenzív munkát végezzek azon az öt antropozófiai témán, amellyel már addig is sokat foglalkoztam. Hiszen már akkor és még ma is, legfőképp pedig a jövő szempontjából tűnik úgy számomra, hogy ezek elválaszthatatlanul hozzátartoznak a Goetheanumhoz, hogyha annak szellemében szeretne továbbfejlődni, amit Rudolf Steiner is remélt tőle: hogy valóban korunk misztériumhelyévé, az új misztériumok otthonává válhat. Ezek a témák a következők:

Image- a Rudolf Steinerrel való kapcsolat ápolása;

- az antropozófiai tartalmak, s mindenekelőtt az antropozófiai krisztológia elmélyítése;

- az 1923/24-es Karácsonyi konferenciának mint az új misztériumok megalapozásának egyre mélyebb megértése (szellemi munka által);

- az Antropozófiai Társaság ezotériájának kibontakoztatása (amit gyakran - tévesen - összekevernek a Klasse, a Szabad Szellemtudományi Főiskola Első Osztályának ezoterikumával). Hiszen az Általános Antropozófiai Társaság megalapítása egy legmagasabb rendű ezoterikus tett volt. A társaság e sajátos ezotériájának ápolására és a társaság tagjai közti kölcsönös eszmecsere céljából Rudolf Steiner a Karácsonyi konferencián egy külön hírlevelet is létrehozott: Mi történik az Antropozófiai Társaságban? Hírek a társaság tagjainak (Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht. Nachrichten für deren Mitglieder);

- a Szabad Szellemtudományi Főiskola, a Klasse hatékony működésének erősítése megismerési munkával és az Általános Antropozófiai Szekciónak mint a szellemi kutatás helyének továbbfejlesztésével.

Vezetőségi munkám kezdetén abban reménykedtem, hogy a Goetheanumban tovább tudok dolgozni ezen az öt témán, s olyan erőteljessé tudom tenni őket, hogy elkezdhessenek onnét kisugározni az antropozófia világába, hogy az antropozófus társadalomnak ez a világ minden részén iránymutatást, ösztönzést és szellemi lelkesítést adjon. És az antropozófus Zweigek és főiskolai (Klasse-) csoportok egész világra kiterjedő hálózatából e témák továbbfejlődésének azután vissza kellene sugároznia a dornachi központba, hogy hordozza és éltesse azt, s további ilyen irányú munkára ösztönözzön.

Vezetőségbeli tevékenységem tíz esztendeje után azonban azt kell hogy mondjam: ezt a célt nem sikerült elérnem. Még azt sem tudtam elérni, hogy az ehhez szükséges első lépések tartósan meggyökerezzenek a Goetheanumban. A vezetőségi munkám második évében megkezdett azon próbálkozásom sem talált kedvező visszhangra, hogy hozzunk létre egy Krisztológiai Szekciót a Goetheanumban. A sokirányú érdeklődés és a különféle érdekek e helyütt ma más irányokba tartanak. A főiskolai kollégiumban [a Szabad Szellemtudományi Főiskola vezető testületében] töltött tíz esztendőm alatt még közös párbeszédre sem került sor a könyveimben található antropozófiai és főiskolai (Klasse-) témákról.

Mindazonáltal eddig is és most is meg vagyok róla győződve, hogy az Antropozófiai Társaság, a Szabad Szellemtudományi Főiskola és a Goetheanum - mint azok központja - csakis ennek az ötféle feladatnak a megvalósulása révén válhat azzá, amit a szellemi világ a korszellem jegyében elvár tőlük.

Nem csupán vezetőségbeli tevékenységemet, hanem már [1980-81-ben írott és '82-ben megjelent] első antropozófiai könyvemet, valamint előadásaim és írásaim túlnyomó részét is ennek a törekvésnek szenteltem az évek során.

Ezért bízom benne, hogy az imént felvázolt cél a jövőben egyszer majd a Goetheanumban is valóra válik. S remélem, hogy az ennek megvalósulásához vezető úton az én írásműveim is segítséget és elmélyülést tudnak nyújtani mindazoknak, akik ilyen irányban keresgélnek.

 

Fordította: Korcsog Balázs

 

Megjelent 2014. január 17-én, a Das Goetheanum 2014/3. számához csatolt külön mellékletben: Die Bücher von Sergej O. Prokofieff. 33 Jahre Tätigkeit als anthroposophischer Schriftsteller (1980-2013). Ein Überblick [Szergej O. Prokofjev könyvei. 33 éves írói munkássága az antropozófiában (1980-2013). Áttekintés]. 8-9. o.

 

Kapcsolódó anyagok:

Prokofjev/Selg: Válság az Antropozófiai Társaságban és utak a jövőbe

Szergej O. Prokofjev: Ma hogyan állunk helyt Rudolf Steiner előtt? (Kommentár Peter Selg Az Általános Antropozófia Társaság identitása című könyvéhez) (1. rész) (2. rész)

Peter Selg: Ma hogyan állunk helyt Rudolf Steiner előtt? (Kommentár Szergej O. Prokofjev azonos című könyvéhez) (1. rész) (2. rész)

Szergej O. Prokofjev: Nagy szükség volt erre az életrajzra (Peter Selg Rudolf Steiner-életrajzáról) (1. rész) (2. rész)

Peter Selg: Az „őrizetlen Ház” (A Goetheanum - Prokofjev távozása után)

Prokofjev „lemondólevele”

Virginia Sease és Bodo von Plato: Szergej Prokofjevről

Szergej O. Prokofjev 60 éves (Egy antropozófus életútja az ezredfordulón. Életrajzi áttekintés 19 pontban)

Dornach volt élete álma (Beszélgetés Szergej O. Prokofjevvel)

Szergej O. Prokofjev írásai és könyvei a NOVALIS hasábjain

Utolsó frissítés ( 2014. augusztus 26. )
 
< Előző   Következő >