A kereszténység, avagy Európa (Korunk százéves háborúja 5.) Nyomtatás E-mail
2016. február 20.

ImageNovalis

A kereszténység, avagy Európa

Korunk százéves háborúja (5. rész)

 

„A többi földrész Európa megbékélésére

és feltámadására vár…” (Novalis)

 

Egy Novalis-idézettel kezdtük éves vissza- és előretekintésünket. Zárjuk is azzal, ugyanannak az írásának, illetve beszédének a végéről, mely 1799-ben – a „kék virág” költőjének 28. életévében , úgy másfél évvel korai halála előtt született, melynek eredetileg az Európa címet adta, s amelyet csak az utókor nevezett el – a beszéd fő mondanivalójára utalva – A kereszténység, avagy Európának.

„Most fordítsuk tekintetünket korunk politikai színjátéka felé. A régi és az új világ vív harcot egymással, az ez idáig fennálló állami intézmények fogyatékossága és elégtelensége félelmetes jelenségek formájában válik nyilvánvalóvá.

Ki tudja, elég volt-e a háborúból?! Békekötésre nem kerülhet sor a hadakozó hatalmak között, minden béke csupán illúzió…

Lehetetlen, hogy világi erők maguk hozzák önmagukat egyensúlyi helyzetbe. Csak egy harmadik elem, amely világi és földöntúli egyszerre, tudja megoldani ezt a feladatot.

A többi földrész Európa megbékélésére és feltámadására vár

A kereszténységnek újra élővé és hatékonnyá kell válnia, s újra látható egyházat kell alkotnia, tekintet nélkül az országhatárokra. Olyan egyházat, amely minden, a földöntúlira szomjúhozó lelket a kebelébe fogad, s örömmel lesz közvetítő a régi és az új világ között.

Csak a vallás képes újra felébreszteni Európát, s a kereszténységet új pompával, látható módon beiktatni a Földön régi, béketeremtő hivatalába.

Ez az új kereszténység egy tiszteletreméltó európai konzílium szent öléből emelkedik majd fel, s a vallás felélesztésének ügye egy mindent átfogó, isteni terv alapján megy majd végbe. Az új egyház lényege a valódi szabadság lesz, s minden szükséges reformot eme új egyház irányítása alatt hajtanak majd végre.

Mikor? Mikor végre? Ne kérdezzétek! Legyetek csak türelemmel, elérkezik majd, el kell hogy érkezzen az örök béke szent ideje, midőn az új Jeruzsálem lesz a világ fővárosa. Addig pedig legyetek csak vidámak és bátrak a kor veszedelmei közepette, társaim a hitben, hirdessétek szóval és tettel az isteni evangéliumot, s maradjatok mindhalálig hűek az igaz, végtelen hithez!”[*]

 

Korcsog Balázs

Világtérkép, világháború, világkormány (Korunk százéves háborúja)

(a 2015. december 21-én elhangzott előadás összefoglalója)

1. rész: Menekültek, hazugságok, terror

2. rész: Az Economist új világtérképe

3. rész: Három világháború és az ahrimáni „világbéke”

4. rész: „Lesz világkormányunk, akár tetszik, akár nem

5. rész: Novalis: A kereszténység, avagy Európa[*] Novalis: A kereszténység, avagy Európa. Fordította: Óvári Csaba. Attraktor, Máriabesnyő, 2014. 87–91. o. – A fordítást néhány ponton módosítottam (K. B.).

Utolsó frissítés ( 2016. augusztus 16. )
 
< Előző   Következő >