NOVALIS / Főoldal
Terry Boardman: Ahrimán inkarnációja - mikor és hol? (2. rész) Nyomtatás E-mail
2021. március 05.

ImageTerry Boardman

Ahrimán inkarnációja: mikor és hol?

2. rész

 

Szórát és a számok

Eltekintve a csillagos ég eseményeitől, amúgy érdekes megállapítani, hogy csak három olyan esztendő van, amely hárommal osztva 666-ot ad eredményként, mégpedig: 1998, 1999 és 2000:

1997 : 3 = 665,6666 …

-----------------

1998 : 3 = 666

1999 : 3 = 666,3333 …

2000 : 3 = 666,6666 …

------------------

2001 : 3 = 667

 

Ez elvezet bennünket a Napdémon, Szórát ritmusához, akiről János Jelenéseinek 13. fejezetében van szó, s amelyre már utaltam. Ezért csak arra emlékeztetnék, hogy a 666-os év a 7. századra, az 1332-es év (2 x 666) pedig a 14. századra esik, s bár 1998 (3 x 666) nem a 21. századra esik, de nagyon közel van hozzá, csupán két év választja el tőle, s az árnyéka egész biztos rávetül a 21. századra (gondoljuk csak 2001. szept. 11-re). Itt van tehát az a három fázis, az a három életszakasz, amely oly fontos az ember individuális, fejlődésben lévő lénye és az emberi történelem szempontjából is: 7 – 14 – 21. Rudolf Steiner úgy írja le Szórátot mint hatalmas, „ahrimáni természetű” lényt, mint a kozmikus Napszellem igazi ellenfelét, mint Napdémont, aki különösen Michaellel, a Nap arkangyalával szegül szembe, aki Steiner szerint épp felemelkedőben van az arché (korszellem) rangra.[1] Steiner különösen a fekete mágia impulzusával hozta összefüggésbe Szórátot:

„Így a 666 vagy Szórát misztériumában a fekete mágia misztériuma rejlik. Úgyszólván feltűnik előttünk a láthatáron az emberiség kettéválása, kettészakadása az igen távoli jövőben: egyfelől lesznek Krisztus kiválasztottjai, ők lesznek a fehér mágusok, másfelől lesznek az ő ellenségeik, a bősz varázslók, a fekete mágusok, akik nem tudnak elszakadni az anyagtól.”[2]

ImageA 666 harmadik visszatérésének ebben a mostani időszakában emlékezzünk arra, hogy a templomos lovagok harci zászlaja a Beaucéant volt, egy négyszögletes lobogó, amely két részből állt: fölül egy fekete, alatta pedig egy fehér sáv volt látható [s rajta egy vörös kereszt]. És mi bukkant fel az ezredforduló táján az anglo-amerikai világ kulturális életéből? Két nagy filmtrilógia: A Gyűrűk Ura és a Mátrix, amelyek különbözőképpen ugyan, de azt a képet tárják elénk, amiről Rudolf Steiner beszélt: „az emberiség kettéválását, kettészakadását: egyfelől Krisztus kiválasztottjait, akik a fehér mágusok lesznek, és az ő ellenségeiket, a bősz varázslókat, a fekete mágusokat, akik nem tudnak elszakadni az anyagtól.”

A Gyűrűk Ura a mitikus múltban játszódik, a Mátrix pedig a jövőben. Ám mindkettőben közös a hatalmas feszültség és fenyegetettség légköre: azok a gonosz és sötét erők, amelyek le akarják igázni az emberiséget – s mindezt nem sokkal az 1998-as év (3 x 666) után. Több évbe telik, amíg egy ötletből film lesz, s az végül a mozikba kerül, így elképzelhető, hogy 1998-ban már mindkét film tervben volt, vagy éppen forgatták.

ImageRudolf Steiner szerint Szórát (a 666) harmadik visszatérésének egyik ismertetőjele, hogy olyan emberek jelennek meg köztünk, akiknek nem emberi arcvonásaik lesznek: a szóráti vonások elkezdenek megmutatkozni az emberek kinézetében, külső, fizikai megjelenésében is – vagyis az emberiség elkezd két részre szakadni, de nem az eddigi rasszok szerint, hanem szellemi és morális értelemben.

Volt olyan ember az 1990-es évek végén, aki a saját testét egy kígyó vagy sárkánygyík testévé akarta átváltoztatni, és van egy fiatal svéd rockénekes is a Dark Funeral (Sötét temetés) nevezetű metálbandából, aki „Lord Ahriman”-nak (Ahrimán úrnak) nevezi magát. Az 1990-es években, az internet elterjedésével, az Ahrimán és a Szórát név is sokkal ismertebb lett, különösen az olyan fiatalok körében, akik a metál- és rockzene világában élnek.

 

Első következtetések

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az Ahrimán fizikai hordozójául szolgáló ember „fogantatására” 1999 augusztusában, a bolygók nagy keresztjének és a teljes napfogyatkozásnak az időpontjában került sor, és kilenc hónappal később, 2000 májusának elején született meg, amikor a 7 tradicionális bolygó mind egy jegyben állt, s mind oppozícióban voltak a Skorpió szívével, az Antaresszel együtt álló Plútóval.

Hogyha 2000 májusában jött a világra az emberi hordozó, akkor 2003-ban lett 3 éves. Így ha innentől számolunk, akkor:

       2000 májusa és 2001 májusa között tanult meg állni és menni,

       2001 májusa és 2002 májusa között tanult meg beszélni, és

       2002 májusa és 2003 májusa között tanult meg gondolkodni.

 

2008 és 2010 között élte át a gyermekek kilencéves korra tehető krízisét, amikor Ahrimán mintegy „belebújik” a gyermek öntudatlan életébe, s amely különböző félelemérzésekkel jár együtt (a szüleim vajon tényleg a szüleim? stb.). A gyermek addig biztonságosnak tűnő világa ekkor bizonytalanná válik. – A külvilágban egy gazdasági-pénzügyi „cunami” (a 2008-ban kezdődő gazdasági válság) határozta meg ezt az időszakot, amely szintén komoly félelmeket váltott ki, hogy kihúzza a lábunk alól a talajt, a gazdasági alapot (különösen az USA-ban, Izlandon és Görögországban).

 

Ahrimán „hordozójának” fejlődését a következőképpen tudnám összefoglalni:

     Születésétől 21 éves koráig a „hordozó” nem kelt különösebb feltűnést, bár a világban zajló események tükrözik az ő fejlődésének fázisait, különösen 7 – 9 – 12 – 14 – 18 és 21 éves korában (18 és fél évnél van az első holdcsomó).

    2011–2012-ben él át egy teljes Jupiter-ciklust (12 év).

    2012–2014 között esik át a pubertáskoron.

    2020/2021-ben válik nagykorúvá.

 2030 körül léphet a világ színpadára, valószínűleg inkább a „megbízottjai” révén, hogy ő maga észrevétlen maradhasson.

    Ekkor legalább három évig meghatározza majd az eseményeket a világban, 2033-ig (vagyis kétezer évvel a Golgotai misztérium három éve, és 100 évvel 1933 után, amit Steiner a szakadékból feljövő fenevad megjelenési évének nevezett), de az is lehet, hogy akár 12 évig is meghatározhatja az eseményeket, 2030-tól 2042-ig.

 

Mindnyájan ismerjük azokat a nagy és gyakran heves változásokat, amelyek kamaszkorban zajlanak bennünk. Arra is emlékezhetünk, hogyan készítettek elő bennünket arra, hogy szembenézzünk a 2012-es évvel, a „maja naptár” esztendejével. Emlékezhetünk, hogy London nyerte meg a pályázatot, hogy megrendezze a 2012-es olimpiai játékokat, s hogy ez a város ebben a fontos időszakban az egész világ figyelmének középpontjába került. A szervezők és producerek egyfajta okkult látványosságot rendeztek Londonban, amely Anglia ahrimánizálódását mutatta be az ipari forradalom során. Amikor Ahrimán hordozója a kamaszkor végére ért, 2014-ben, akkor emlékeztünk meg az első világháború kitörésének 100. évfordulójáról – arról a háborúról, amely elindította a 20. század gyötrelmeit.

És mi történt ezután? Az ukrajnai válság – a Nyugat részéről egy új hidegháború kezdődött Oroszország ellen. Az USA felelőtlen viselkedése – mint elefánt a porcelánboltban – tette lehetővé az ISIS-ként is ismert Iszlám Állam terroristacsoportjának, hogy egy iszlamista terror-kalifátust hozzon létre a Közel-Keleten.

2018 végén éltük át a Nagy háború végének százéves évfordulóját. Az egész 1914–18-as háború nagy siker volt Ahrimán számára, ideértve a szovjet forradalmat is. Rudolf Steiner beszélt arról, hogyan zavarta össze és sötétítette el Ahrimán annak a 30–40 személyiségnek a tudatát, akik akkoriban Európa országait vezették, s akik felelősek voltak az 1914-es júliusi válságért, mely végül a háborúhoz vezetett. 2018 végén érte el az ahrimáni inkarnáció hordozója az első holdcsomót (18 év 7 hónap). S végül 2020–2021-ben éri el a „nagykorúságot”: az ahrimáni „Én” inkarnációját[i], már hogyha ilyesmiről egyáltalán beszélhetünk…

 

A három „égi mágus” ajándékai

Ahrimán emberi inkarnációjának tevékenységét a három égi mágus vagy király: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó asztronómiai eseményei, keringési idejük, szembenállásaik és kvadrátjaik keretezik a felfedezésük óta eltelt időszakban (Uránusz 1781, Neptunusz 1846, Plútó 1930). E három „égi mágus” közül az első az emberi történelem 18. évében (a 18. században) jelent meg, a harmadik pedig akkor, amikor az emberiség közeledett a 21. életévéhez (a 21. századhoz). Mindhárom planéta elég kétes és problematikus „ajándékokat” hozott magával (angol gift, német Geschenk). Az angol gift szó („ajándék”) azonban egészen mást jelent, mint a német Gift („méreg”). A bölcs trójai szavai juthatnak eszünkbe az Iliászból: „Félek a görögöktől (Óvakodjatok a görögöktől), még ha ajándékot hoznak is.” Az 1780-as években, amikor az Uránusz és az elektromosság, a fénynek ez a „manipulációja”, illetve az a lidércfény, amely „politikai forradalomnak” nevezte magát, először nyomultak be az emberi tudatba, senki sem volt, aki így szólt volna az emberekhez: „Óvakodjatok a Szaturnuszon túli bolygóktól, még ha ajándékot hoznak is!” – talán az egyetlen kivétel Saint-Germain gróf volt, de az emberiség nem hallgatott rá.

Az ember azonban naivan mégis elfogadta ezeket az „ajándékokat”, mivel ekkor érte el az első holdcsomóját (individuálisan 18 év 7 hónap; kollektíven, az egész emberiség számára az 1860-as évek), amikor a sors kapuja kinyílik, és világossá válik számára: az a sorsa, hogy szabaddá váljon – ez azonban csak nehéz kihívások és konfrontációk által történhetett: ilyen volt az Uránusz és az elektromosság a 18. században, a Neptunusz és az elektromágnesesség a 19. században, és a Plútó és az atomenergia a 20. században. 1846-ban, abban az évtizedben, amikor Steiner szerint a materializmus a tetőpontjára hágott a filozófiában, akkor fedezték fel a Neptunuszt, és a Michael Faraday által kidolgozott elektromágneses technológia elindította a második ipari forradalmat. A Neptunuszt tehát csupán 14 évvel az 1860-as évek előtt fedezték fel, vagyis mielőtt az emberiség elérte volna az első holdcsomóját. Ekkor zajlott többek között: az amerikai polgárháború, Kínában a tajping felkelés, Középen pedig Bismarck három háborúja, s ekkor született Rudolf Steiner is (1861). 84 évvel a Neptunusz felfedezése után, 1930-ban fedezték fel a Plútót. 84 év az Uránusz keringési ideje is. Itt most nincs módom részletesebben belemenni, milyen történelmi és csillagászati összefüggések vannak e három bolygó felfedezése és a 20. és 21. század eseményei között, de úgy vélem, ezek a jelenségek fogják körülírni és meghatározni az ahrimáni inkarnáció történéseit. Például az az idő, amíg az Uránusz háromszor megkerüli a Napot, vagyis 3 x 84 év (= 252 év), az Uránusz 1781-es felfedezésétől számítva 2033-ba visz bennünket; a Neptunusz keringési ideje (164 év) a felfedezésétől (1846) számítva 2010-be, míg a Plútó keringési idejének fele (124 év) a felfedezésétől (1930) számítva 2054-be visz bennünket, abba az időbe, amikor minden bizonnyal már túl leszünk az ahrimáni inkarnáción.

Mindez nem pusztán játék a számokkal. Tisztában kell lennünk a csillagos égen e bolygók felfedezésének, és az ezzel párhuzamosan a Földön zajló természettudományos felfedezéseknek a jelentőségével az emberiség számára, s hogy mit jelentenek ezek az események az emberi tudat fejlődése szempontjából a 18., 19. és 20. században, különösen a Golgotai misztérium óta eltelt kétezer évvel összefüggésben, vagyis a „kereszténységre tért” emberiségfejlődés 21 évszázada során. („Kereszténységre tért” alatt most „Krisztus-tudatot” értek, és nem „Krisztus-követést”. A „Krisztus-tudat” nem feltétlenül jelenti Krisztus elfogadását, csak azt, hogy az ember tudatában van annak, hogy létezik kereszténység és vannak keresztények a világon. Az 1860-as években ennek tudata szinte az egész világra kiterjedt.)

A három Szaturnuszon túli bolygó és e három természeti, illetve természet alatti erő felfedezése volt az a három kétes „ajándék”, amellyel az emberiségnek szembe kellett néznie, amikor átlépte a fizikai világ küszöbét: a csillagok világában átlépett a Szaturnuszon, lefelé pedig belépett a természetalatti világba, az atomenergia és a radioaktív sugárzás pusztító erőinek világába. S miközben az ember átlépte a fizikai világ küszöbét (1781–1930), egy lelki és szellemi küszöbön is át kellett lépnie 1899-ben/1900-ban, amikor Steiner közlése szerint véget ért az indiai hagyományban Káli júgának nevezett sötét korszak, s egy új fényes korszak vette kezdetét. Számos önjelölt vezető lépett fel mindenfelé, olyan személyiségek, akik meg akarták magyarázni nekünk azt az új világot, amelyben a 20. században találtuk magunkat: ilyen volt Freud, Jung, Kandinszkij és Dalí, csak hogy négyet említsünk. Ám a legbiztosabb, legmegbízhatóbb iránymutató Rudolf Steiner volt.

Uránusz, Neptunusz, Plútó – elektromosság, elektromágnesesség, atomenergia: e három hatalmas erőben vagy „adományban” részesült az emberiség, éppen úgy, ahogy a mágusok vagy napkeleti bölcsek érkeztek ajándékaikkal a gyermek Jézushoz. Rudolf Steiner beszélt róla, hogy a három napkeleti bölcs egy olyan léleknek, egy olyan lénynek vitte ajándékait, a Máté-evangélium salamoni Jézus-gyermekének, aki évezredeken keresztül végigkísérte az emberiség fejlődését. Most, a 21. században, úgyszólván az emberiség 21 éves korában, most születik meg az emberiség Énje, Én-tudata, ami azt jelenti, hogy az emberiségnek szembe kell néznie egy, az egész Földre kiterjedő tudatosság, egy globális Én-tudat kihívásával, s egyesülnie kell az éteri Krisztussal, aki az egész Földön (Földünk élet- vagy éterszférájában, az angyalok szférájában) mindenütt jelen van és mindenki számára elérhető, és szeretetteljesen arra vár, hogy Hozzá forduljunk, hiszen az éteri Krisztus az emberiség magasabb Énje. – Krisztus énbennem, Krisztus az emberiségben.

 

Fordította: Korcsog Balázs

 

Terry Boardman előadása az „Europäer szombati szemináriumok” keretében hangzott el a bázeli városházán, 2019. november 23-án.

1. rész: MIKOR? Rudolf Steiner utalásai; Csillagászati jelek

2. rész: Szórát és a számok; Első következtetések; A három égi mágus ajándékai

3. rész: HOL? Két amerikai szobor; Ahrimán földi megjelenésének helye; Az amerikai Délnyugat

 

Ha szeretne még ilyen cikkeket olvasni, támogassa a NOVALIS munkáját! Minden támogatást köszönettel fogadunk a folyóirat működtetéséhez, az előadásokhoz és írásokhoz szükséges kutatómunka finanszírozásához, és az elkészült művek közzétételéhez (könyvek, cikkek, fordítások, előadások) az alábbi számlaszámra:

10700378-28430702-51100005

(CIB Bank, szml. tul.: Korcsog Balázs / Novalis támogatás) 

IBAN: HU29 10700378-28430702-51100005

  BIC/SWIFT: CIBHHUHB

 

Az előadás szövege angolul a The Present Age 2019. október–novemberi és 2020. május–júniusi számaiban jelent meg, németül a Der Europäer 2020. szeptemberi és 2020. októberi számaiban olvasható. A magyar fordítás a néhol eltérő angol és német szöveg együttes figyelembevételével készült. (K. B.)

 


[1] 1913. május 18-i előadás, Stuttgart (GA 194).

[2] 1908. június 29-i előadás, Nürnberg (GA 104).

[3] Németül: „die Inkarnation in einem gewissen Sinn des ahrimanischen »Ich«”; angolul: „the full incarnation of some kind of »ahrimanic ego«”.

Utolsó frissítés ( 2021. április 15. )
 
< Előző   Következő >