NOVALIS / Főoldal
DOBOG A SZÍV - Rudolf Steiner utalása Dianára mint a magyar nyelv géniuszára (2. rész) Nyomtatás E-mail
2024. július 14.
Image
A Dunakanyar, szemben a visegrádi Várhegy
Dévény, Dunakanyar, Dobogókő "szívmuzsikája"

Rudolf Steiner 1924. júniusi

Diana- és Deák-utalása

 

Rudolf Steiner 1924. június 27-én, a "Beszéd-euritmia kurzus" (GA 279) negyedik előadásában tehát a nyelvek - és a lényszerűen mögöttük álló nyelvszellemek (vagy nyelvgéniuszok) - különbözőségéről beszél, és egy-egy "foglalkozással" vagy hivatással jellemzi és nevezi meg az egyes nyelvszellemeket. A német nyelv plasztikus, alakító-formáló jellege miatt a német nyelvgéniuszt szobrásznak ("képfaragónak") nevezi, a latin nyelvek (németül romanisch, ami nem a román, hanem a latin-újlatin nyelveket, itt elsősorban az olaszt jelenti), tehát a latin nyelvek géniuszát pedig (nyelvük bizonygató, érvelő, testáló jellege miatt) egy ügyvédhez vagy jogászhoz hasonlítja. És ezek után beszél a magyar és a finn nyelv hangzásáról. Kicsit később, de ugyanebben az előadásban még az angol, a francia és az orosz nyelv géniuszára is utal Rudolf Steiner: az angolt a tenger hullámait uraló tengerésznek vagy hajóskapitánynak, a franciát egyfajta táncosnak nevezi, aki a szavak lényege elől tovalibben, az oroszt pedig a szavak lényegének nyomait fürkésző, jövőbe mutató nyelvnek.

ImageTehát "minden nyelvnek megvan a maga temperamentuma és a nyelvgéniuszából adódó jellege" - mondja Rudolf Steiner. "Olyannyira így van ez, hogy ha például ungarusz vagy magyar (Ungarisch oder Magyarisch) vagy akár finn beszédet hall az ember, akkor óhatatlanul is az az érzése támad, hogy itt valójában hiányzik valami." - Ha Rudolf Steiner Diana-utalását olyan eminens szövegnek tekintjük, ahol minden egyes részletnek, minden szónak és hangsúlynak jelentősége van, akkor legalább három vagy négy dolgot kell kiemelnünk az előadásnak ebből a mondatából: (1) Rudolf Steiner a magyarok (a magyar nép és a magyar nyelvkettős elnevezését használja: a türk, bolgár-török onogur szóból eredő, a legtöbb európai nyelvben átvett "hungarusz" vagy "ungarusz" elnevezést (Ungarisch), és a magyarok sajátos nyelvi önelnevezését, a "magyart" (Magyarisch) - ugyanúgy, ahogy a török krónikák is mindkét elnevezést használták a magyarokra (lásd Tarih-i Üngürüsz, illetve Madzsar Tarihi: "A magyarok története"). - A magyaroknak ez a kettős elnevezése összefügg a magyar eredetmonda, a Csodaszarvas-monda két hősének, Hunornak és Magyarnak a nevével (erről a későbbiekben még lesz szó, lásd László Gyula: Hunor és Magyar nyomában, 1967. 16-17. és 50-52. o.).

(2) A másik, hogy Rudolf Steiner a finn nyelv mellett beszél a magyarról ("ha ungarusz vagy magyar, vagy akár finn beszédet hall az ember...") - és ezzel félreérthetetlenül arra utal, hogy nyelvileg az uráli-finnugor nyelvekkel hozza rokonságba a magyar nyelvet. Ugyanakkor itt fontos hangsúlyoznunk, hogy nem a magyar népet, hanem a magyar nyelvet, a magyar nyelv hangzását rokonítja a finnel - itt ugyanis nem a népekről és népszellemekről, hanem a nyelvekről, a nyelvek hangzásában és a beszédben megnyilvánuló nyelvszellemekről van szó. És ahogy a népszellem sem azonos a nyelvgéniusszal (hiszen itt két különböző szellemi lényről van szó), úgy a rokon nép sem azonos a rokon nyelvvelA Magyar géniusz c. könyv - külső okokból félbemaradt, régóta érlelődő - második kötetében részletesen fogunk foglalkozni a nép és a nyelv - a "néprokonság" és a nyelvrokonság - megkülönböztetésével, s így a magyar nép és a magyar nyelv eredetének megkülönböztetésével is - ez a kulcsa ugyanis a magyarság spirituális történelmének. S ezt a kulcsot (illetve annak egyik felét) adja meg itt Rudolf Steiner, a "Beszéd-euritmia kurzus" Diana-utalásának ebben a mondatában. A másik, "bolgár kulcsról" is részletesen lesz szó A Magyar géniusz második kötetében: "Néprokonság és nyelvrokonság" (A magyar nép és a magyar nyelv eredete - Magyarok és bolgárok, magyarok és finnek). (3) A hiány, a törés, a lélegzetvételnyi szünet jelentőségére ("ha ungarusz vagy magyar, vagy akár finn beszédet hall az ember, óhatatlanul is az az érzése támad, hogy itt valójában hiányzik valami") rövidesen visszatérünk.

De még egy dolgot ki kell emelnünk az előbb idézett mondatból, a "hall" igét: "ha ungarusz vagy magyar, vagy akár finn beszédet hall az ember..." - hiszen ez arra utal Rudolf Steiner leírásában, hogy itt egy hangélményről, a beszéddel és a hallással kapcsolatos hangélményről (szellemi értelemben egyfajta inspirációról) van szó. Majd így folytatja: "A magyar nyelvet, a magyar beszédet nem lehet anélkül hallgatni, hogy olyan érzésünk ne támadna, hogy minden harmadik szó után hiányzik (vagy hibádzik) valami." - Nem más történik itt, mint hogy Rudolf Steiner - valószínűleg még gyermekkorában, jórészt a lajtaszentmiklósi magyar iskolában és a plébánián, ahova járt (ma Neudörfl, Burgenland) - "szellemi hallásával" megfigyelte a magyar beszédet, a magyar nyelv hangzását (és annak "temperamentumát, nyelvgéniuszából adódó jellegét"), és most, 1924 nyarán, a "Beszéd-euritmia kurzus" negyedik előadásában (több mint 50 év távlatából!) egy KÉPBEN sűríti össze ezt a hangélményt (vagy inspirációt): "Ha magyar nyelven beszélnek, akkor tulajdonképpen minden harmadik szó után agyon kellene lőni egy szarvast, mivel a magyar nyelv nyelvgéniusza egy vadász."

A német nyelv géniusza tehát szobrász, az olaszé ügyvéd, a franciáé táncos, az angolé tengerész, a magyaré pedig - vadász. De mire utal itt Rudolf Steiner képszerűen? Mit fejezett ki képi nyelven (imaginatív formában) úgy, hogy "ha magyar nyelven beszélnek, akkor tulajdonképpen minden harmadik szó után le kellene lőni egy szarvast"? Egyrészt a magyar nép eredetére és ősi életmódjára, másrészt a magyar nyelv, a magyar beszéd legfőbb sajátosságára utal. Lássuk először az eredetet és életmódot.

Utolsó frissítés ( 2024. július 17. )
Tovább...
 
Száz éve hangzott el R. Steiner Diana-utalása - "Út a magyar nyelvszellemhez" (1. rész) Nyomtatás E-mail
2024. június 25.
Image
Diana-dombormű Aquincumból
Száz éve, 1924. június 27-én hangzott el Rudolf Steiner

Dianára mint magyar nyelvgéniuszra történő utalása

- egy eddig hiányzó kulcsmondattal 

 

Rudolf Steiner a koberwitzi pünkösdi kurzus után (a koberwitzi és boroszlói ciklusok, illetve az antropozófusok karmájának kozmikus hátterét feltáró, nevezetes arnheimi karma-előadások között), a gyógypedagógiai kurzussal párhuzamosan tartotta meg 1924 júniusának végén, július első felében, Dornachban Az euritmia mint látható beszéd című, úgynevezett "Beszédhang-euritmia kurzusát" (Lauteurythmiekurs, GA 279). Ennek június 27-én (mindössze öt nappal az Életutam "magyar fejezetének" - az ifjú Rudolf Steiner felvidéki vonatútjának, első budapesti látogatásának és erdélyi útjának leírását tartalmazó fejezetének - Goetheanumbeli megjelenését követően) elhangzott negyedik előadásában tette Rudolf Steiner a magyar nyelv szellemére, a magyar nyelvgéniuszra vonatkozó fontos utalását.

Az euritmia mint látható beszéd című "Beszédhang-euritmia kurzus" először 1927-ben jelent meg Marie Steiner gondozásában, és 1990-ig öt kiadást ért meg, nagyjából változatlan formában. A legelterjedtebb sokáig az 1955-ös 2. kiadás volt, az idős antropozófusok, a zenetörténész Barna István, Braun Tibor és mások könyvtárában (és a MAT könyvtárában is) évtizedekig ez a kiadás volt megtalálható, és Göröntsér Márton (sokunk szeretett Marci bácsija) is ebből fordította magyarra a "Beszédhang-euritmia kurzust" (1994 Karácsonyára, A látható beszéd, az euritmia címmel). Magyarul mindmáig nem jelent meg könyv alakban, az euritmisták azonban ezt a kéziratos fordítást használják, és a MAT könyvtárában (katalógusszám: 959) és a MAT honlapján is megtalálható: antropozofia.hu/ga279 (a minket érintő negyedik előadás itt olvashatóantropozofia.hu/ga279/#f4).

Göröntsér Márton zenészként és antropozófusként egy, az életútjáról szóló 2011-es beszélgetés végén így összegezte a fordítás spirituális jelentőségéről elhangzottakat: "Mi tehát a helyes út a fordításnál? Spontán meditálás a szöveggel! Nem buddhista meditáció, hanem olyasfajta együttélés a fordítandó szöveggel, hogy az belülről szólaljon meg a fordítóban. Szellemi értelemben a fordítás: út a nyelv- és a népszellemhez - mind a magyarhoz, mind a némethez. Ők sugallják a megoldást, ami egyszer csak felvillan a fordítóban." (A teljes beszélgetés megjelent a MAT Antropozófia c. lapjának 2014. húsvéti számában, 19-23. o., a fordítás spirituális jelentőségéről szóló idézett részt lásd a 23. oldalon - a beszélgetést lejegyezte és szerkesztette: Barna Péter, Mezei Katalin és Korcsog Balázs.)

Úgy egy holdcsomóval (nagyjából 18 és fél évvel) ezelőtt, 2006 februárjában, akkor még ifjú, lelkes antropozófusként jómagam is készítettem egy fordítást a "Beszédhang-euritmia kurzus" negyedik előadásának magyar vonatkozású részeiből - a MAT régi tagjai még emlékezhetnek rá a Bimbó úti időszakból. A másfél oldalas szöveg a "Rudolf Steiner a német és a magyar nyelvszellemről" címet viselte, és a következőképpen szólt (akkori legjobb tudásom szerint, mai javításokkal). Tehát Rudolf Steiner szavait halljuk száz évvel ezelőttről, 1924. június 27-én, Dornachban, a "Beszédhang-euritmia kurzus" negyedik előadásában, ahol a nyelvek és nyelvszellemek különböző természetéről beszélt, ami szemmel láthatóan is megjelenik az euritmiában ("az euritmia különösen alkalmas arra, hogy a nyelv természetét és azt a lényt, aki megtestesül az adott nyelvben, teljesen világosan kifejezésre juttassa" - mondta ugyanebben az előadásában Rudolf Steiner), benne a magyar nyelvgéniusz jellemzésével és néven nevezésével. Azt a címet is adhatnánk ennek a résznek, hogy "Út a magyar nyelvszellemhez":

"Kérem, vegyék figyelembe, hogy milyen mély jelentése van annak, amiről ezekben a napokban beszéltem Önöknek: hogy a szavak megnevezéseinek, a dolgok szavakkal történő megnevezéseinek különbözősége az egyes nyelvekben onnan ered, hogy a különböző nyelvek más-más dolgokat neveznek meg. Mint mondtam, ha németül azt mondjuk: "fej" (Kopf), akkor ez a fej formájára, annak plasztikájára utal; hogyha olaszul mondjuk azt, hogy "fej" (testa), akkor arra utalunk, ami a fejben történik, amikor az éppen bizonygat valamit. Ez tehát két különböző dolog a két nyelvben. Amit tehát németül "Kopf"-nak ("fej"-nek) neveznek, azt olaszul is "Kopf"-nak hívnák, ha olaszul is ugyanazt a dolgot akarnák megnevezni.

A nyelvek ilyen szempontból igencsak különböznek egymástól. Ha a német nyelvet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a német nyelv voltaképpen egy plasztikus nyelv. A német nyelv géniusza valójában egy szobrász (egy képfaragó, Bildhauer). Ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ez egy rendkívüli jellegzetesség: a német nyelv géniusza egy szobrász. A latin nyelvek nyelvgéniusza pedig arra az ügyvédre vagy jogászra hasonlít, aki éppen kifejezésre juttat, bizonygat, tanúsít valamit.

Ezt egyáltalán ne kritikának, csupán jellemzésnek vegyék. Hiszen ugyanígy minden nyelvnek megvan a maga temperamentuma és a nyelvgéniuszából adódó jellege. Olyannyira így van ez, hogy ha például ungarusz vagy magyar (Ungarisch oder Magyarisch) vagy akár finn beszédet hall az ember, óhatatlanul is az az érzése támad, hogy itt valójában hiányzik valami. A magyar beszédet nem lehet anélkül hallgatni, hogy olyan érzésünk ne támadna, hogy minden harmadik szó után hiányzik (hibádzik) valami. Ha ungarusz vagy magyar nyelven beszélnek, akkor tulajdonképpen minden harmadik szó után agyon kellene lőni egy szarvast, mivel a magyar nyelv nyelvgéniusza egy vadász. Az összes szó, amelyik nem a vadászó életmódból eredően került a magyar nyelvbe, valójában mind jövevényszó.

Utolsó frissítés ( 2024. július 15. )
Tovább...
 
100 éve írta Rudolf Steiner az Életutam "magyar fejezetét" Nyomtatás E-mail
2024. június 14.

Image

Koberwitz - Száz éve született

a steineri Életutam

"magyar fejezete"

 

Száz éve, 1924. június 14. éjjelén írta Rudolf Steiner az Életutam című önéletrajzának magyar vonatkozású fejezetét, az akkor Németországhoz, ma Lengyelországhoz tartozó sziléziai Boroszló melletti koberwitzi kastélyban, Keyserlingk gróf vendégeként, a biodinamikus mezőgazdaság megszületését jelentő koberwitzi pünkösdi kurzus és a boroszlói karma- és klassze-előadások napjaiban. Ugyanezekben a napokban írta Rudolf Steiner a Karácsonyi Gyűlésen összehívott ezoterikus vezetőség jelen nem lévő két tagjának, Albert Steffennek ("kedves Steffen uram"-nak) és Ita Wegmannak ("legkedvesebb Mysa-Itám"-nak) szóló, karmikus szempontból is nagy jelentőségű koberwitzi leveleket (az utolsót éppen június 14-én). Az Ita Wegmannak írott koberwitzi levelek dokumentálják legmélyrehatóbban Nagy Sándor (illetve az Alexandrosz-individualitás) "visszatérését" tanítójához, Arisztotelészhez - Rudolf Steiner utolsó földi Pünkösdjén. Emanuel Zeylmans szerint Ita Wegman "minden bizonnyal ezen az 1924-es Pünkösd vasárnapján élte át azt a megrázkódtatást, amely amiatt érte, hogy nem korábban ébredt rá (Rudolf Steinerrel közösen átélt korábbi inkarnációira)". (Lásd Ki volt Ita Wegman? 4. kötet, az eredeti, német nyelvű kiadásban 311. o., a magyar kiadásban 300-301. o. - A koberwitzi levelek kérdéséről lásd a Ki volt Ita Wegman? 1. és 4. kötetét, valamint az Emanuel Zeylmansszal készült interjúkötetet: Ita Wegman és az antropozófia. A témához lásd még Rudolf Steiner: Briefe und Meditationen für Ita Wegman (Levelek és meditációk Ita Wegmannak). Arlesheim, 2018 - benne Barna Péter írásával a koberwitzi levelek datálásának kérdéséről.)

Rudolf Steiner heti folytatásokban, egy lélegzettel vetette papírra az Életutam című kései önéletírásának fejezeteit, és ez a magyar vonatkozású fejezet egy hét múlva, június 22-én látott napvilágot az Antropozófiai Társaság dornachi hetilapjában, a Das Goetheanum hasábjain. Az utóbbi időben Irene Diet német antropozófus azonban többször felhívta a figyelmet arra, hogy a steineri Életutam közkézen forgó kiadásai (így a Steiner-összkiadás (GA 28) és az ennek alapján készült magyar Genius-fordítás) nem követik Rudolf Steiner eredeti fejezetbeosztását. Irene Diet kutatásait folytatva azt találjuk, hogy ez bizony a "magyar fejezet" esetében is komoly hangsúlyeltolódásokat eredményez, mivel a magyar vonatkozású részeket eddig következetesen, mintegy epizódként beolvasztották a német és osztrák vonatkozású fejezetekbe, holott Rudolf Steiner eredetileg egy teljesen önálló, kerek és spirituális szempontból is nagy jelentőségű fejezetet szentelt ifjúkori magyarországi utazásainak: felvidéki, budapesti és erdélyi úti élményeinek. Rudolf Steiner eredeti fejezetbeosztása szerint a magyarországi úti élmények alkották az önálló XXIX. fejezetet - ezt a részt a Marie Steinernek tulajdonított átdolgozások és összevonások után jelenleg az Életutam XIII. fejezetében találjuk. (A magyar Genius-kiadásban a 129-132. oldalon, a "Mielőtt életem első szakasza véget ért, még Budapestre és Erdélybe is ellátogattam" kezdetű résztől a 132. oldal alsó bekezdéshatáráig: "sekélyes, szellem nélküli locsogással kiirt a lelkéből minden mélyen emberit". - Irene Diet saját, rekonstruált Életutam-kiadásában ezt a fejezetet a 130-132. oldalon találjuk. Lásd Rudolf Steiner: Mein Lebensgang. Hg. von Irene Diet. IGNIS Verlag, 2016, 2. kiadás: 2017.)

A steineri Életutamnak ez a "magyar fejezete" (eredetileg tehát a XXIX., a mostani fejezetbeosztás szerint a XIII. fejezetbe beolvasztva) - az éteri Krisztus sorozat (GA 118) Petőfi-utalása, az 1909-es budapesti teozófus kongresszusról szóló beszámoló Madáchcsal kapcsolatos fejtegetései (GA 250) és a "Beszédhang-euritmia kurzus" (GA 279) Dianával mint magyar nyelvgéniusszal kapcsolatos leírása mellett - Rudolf Steiner legfontosabb kijelentéseit tartalmazza a magyarság spirituális természetéről, temperamentumáról, a gyönyörű felvidéki vonatút kapcsán (akkoriban ugyanis nem a mai útvonalon, hanem a Pozsony, Galánta, Érsekújvár, Párkány, Vác vasútvonalon (a túloldalon Esztergommal és Visegráddal) - a magyar spirituális hagyományban a Kárpát-medence éteri szívének (vagy szívcsakrájának, lásd Dobogókő) tartott Dunakanyar érintésével - járt a vonat Bécsből Budapestre) a magyar táj étergeográfiai adottságairól (jellegzetes éteraurájáról), és a budapesti Deák-szobor kapcsán pedig a sajátos magyar alkatról és észjárásról beszél itt mélyrehatóan Rudolf Steiner. A Magyar géniusz c. könyvben (Novalis, 2021) részletesen foglalkoztunk Rudolf Steiner magyarországi útleírásának felvidéki és budapesti szakaszával (24-37. o., lásd még az Európai Közép honlapján és 2020. őszi számában, 36-40. o.), Steiner ifjúkori erdélyi útjának spirituális jelentőségével pedig a Magyarország "misztériumhelyei" - Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a történelmi Magyarországon c. kétórás előadásban foglalkoztunk 2019. február 22-én, a Hattyúházban (az előadásról gazdagon illusztrált filmfelvétel is készült), valamint a "Rudolf Steiner erdélyi útja és nagyszebeni előadásai"# című írásunkban (Novalis.hu, 2009. dec. 29. és 2015. febr. 26.).

Alig két héttel azután, hogy Rudolf Steiner a koberwitzi pünkösdi kurzus alatt megírta az Életutam "magyar fejezetét" (a felvidéki vonatút, a budapesti Deák-szobor és az erdélyi út leírásával), s mindössze öt nappal a "magyar fejezet" Goetheanumbeli megjelenését követően, ezt 1924. június 27-én a "Beszédhang-euritmia kurzus" (Az euritmia mint látható beszéd, GA 279) negyedik előadása követi, ahol Rudolf Steiner a különböző nyelvek (így az angol, a francia és az orosz) eltérő jellegéről beszél, amely az euritmiában is láthatóvá válik, s itt beszél Rudolf Steiner (a finn mellett) a magyar nyelv vadászos jellegéről és a magyar nyelv géniuszáról, Dianáról.

Így 1924 júniusa - Rudolf Steiner magyarsággal kapcsolatos kijelentéseinek legfőbb csomópontja. A másik nagy csomópont - a Petőfiről és Madáchról szóló fejtegetésekkel - az 1909/1910-es időszakra: a budapesti teozófiai kongresszus és az arra válaszként (egyfajta spirituális kiegyensúlyozásként) adott "éteri Krisztus sorozat" időszakára tehető. És 100 év után - az antropozófia kulminációjának jegyében, Steiner "elszórt" kijelentéseinek platonikus áttekintésével - ma már "összeolvashatjuk" Rudolf Steinernek ezeket a szellemi kutatásait, s így átfogó képet kaphatunk a modern szellemtudomány magyarságképéről. Ezt az áttekintést kezdtük el A Magyar géniusz című könyv első kötetével (Novalis, 2021).

Korcsog Balázs

2024. június 12-14.

 

# Rudolf Steiner 1889-es nagyszebeni Goethe-előadása ("A nő a goethei világszemlélet fényében. Adalék a nőkérdéshez") csak 2017-ben került be az összkiadás új Goethe-kötetébe (GA 68c), korábban csak az összkiadás kísérőfüzeteiben (Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe) jelent meg, 1978-ban (BGA 61/62).

 

Kapcsolódó írások:

A Magyar géniusz 1. kötet (A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában)

Út a magyar nyelvszellemhez (Száz éve hangzott el R. Steiner Diana-utalása)

Dévény, Dunakanyar, Dobogókő "szívmuzsikája" (R. Steiner utalása Dianára mint a magyar nyelv géniuszára, 2. rész) 

Rudolf Steiner erdélyi útja és nagyszebeni előadásai (1889)

Koberwitz, Pünkösd, 1924-2024

Utolsó frissítés ( 2024. július 15. )
Tovább...
 
Kafka és a küszöb; Magyar eredet, magyar identitás; Európai Közép Nyomtatás E-mail
2024. június 05.

Kafka és a küszöb, 2. rész (Rilke, Kafka és Rudolf Steiner. Küszöb- és angyalélmény a 20. században). Június 19. szerda 18h, Rudolf Steiner Ház

A júniusra tervezett Magyar eredet, magyar identitás című szimpózium a tervek szerint szeptemberben lesz megrendezve az Európai Közép és a Makovecz Központ közös szervezésében (Ertsey Attila, G. Ekler Ágnes, Korcsog Balázs és Zajti Ferenc előadásaival).

ImageAz előadásokról részletek itt találhatók. Kapcsolódó könyvek: A Magyar géniusz (A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában); Ki a közép-európai népszellem? (Az európai arkangyalok működése).

És megjelent az Európai Közép 2024. nyári száma. Részlet Ertsey Attila szerkesztői bevezetőjéből: "Nyári számunkban Korcsog Balázs a Karácsonyi Gyűlés és a társaság újjáalapításának karmikus összefüggéseit vizsgálja. Vajon kik ezek a szereplők, akik talán itt vannak körülöttünk? Mintha ismétlődnének a történések. (...) Egy világháború küszöbén egyensúlyozunk, de most a 'valótlanság karmájának' és Közép-Európa szétverésének évszázada lejárni látszik, és a feltámadás ideje közeleg. (...) Az egész történés mögött az emberiség beavatási folyamata áll. Ott toporgunk a Küszöb előtt. Ennek a határélménynek az átélése ma öntudatlanul vagy tudatosan is történhet. Erre is érvényes Jakob Böhme mondása: csak az lépheti át a küszöböt, aki már ebben az életében meghalt és feltámadt."

Utolsó frissítés ( 2024. június 06. )
Tovább...
 
Rilke, Kafka és Rudolf Steiner (Küszöb- és angyalélmény a 20. században) Nyomtatás E-mail
2024. május 29.

ImageRilke, Kafka és Rudolf Steiner

Küszöb- és angyalélmény a 20. században 

Rilke Duinói elégiái mint küszöb- és angyalélmény az Ötödik evangélium korában; Kafka és Rudolf Steiner találkozása a Küszöb városában, Prágában - megemlékezés Kafka halálának 100. évfordulóján

2024. június 5. szerda 18h - Rudolf Steiner Ház, Prokofjev Szeminárium. 2. rész: június 19. szerda 18h

 

"Hogyha kiáltanék, ki hallana engem
az angyalok rendjéből? és ha netán a szivére
vonna hirtelen egyik: én belepusztulnék
az erősebb lét közelébe. (...)"

 
(Rilke: Duinói elégiák. Az első elégia, részlet. Nemes Nagy Ágnes fordítása) 

 

Kapcsolódó írásaink:

Belső horizont (Peter Selg Rainer Maria Rilke és Franz Kafka. Életút, betegség és sors a 20. században c. könyvéről)

Kafka találkozása Rudolf Steinerrel (Prága, 1911. március 28.)

Utolsó frissítés ( 2024. június 04. )
Tovább...
 
KOBERWITZ, PÜNKÖSD, 1924 - 2024 Nyomtatás E-mail
2024. május 20.

ImageKoberwitz, Pünkösd, 1924 - 2024

Zsúfolásig megtelt szombaton, május 18-án a budapesti Rudolf Steiner Ház. Többen is voltak, akik azt mondták, hogy nem csak az a 60-70 ember volt ott, akik szerették volna megünnepelni és élővé tenni az 1924 Pünkösdjén (Rudolf Steiner utolsó földi Pünkösdjén) megtartott koberwitzi mezőgazdasági kurzus (és a hozzá kapcsolódó boroszlói karma-előadások és klassze-órák) impulzusát, hanem a társaság elhunyt tagjai közül is többen jelen voltak.

Mezei Mihály a mezőgazdasági kurzus kulcskérdéseit tekintette át (pl. a külső bolygók hatását a növények föld alatti, és a belső bolygókét a növények föld fölötti részeire). Korcsog Balázs a koberwitzi és boroszlói előadások közös krisztológiai magváról és az antropozófiai és helytörténeti összefüggésekről beszélt (Breslau, Wroclaw, Boroszló), a témához kapcsolódó fényképritkaságok vetítésével egybekötve; Treiber Gabriella pedig a földművelés és a trágyahasználat fejlődésének és a kultúrkorszakoknak az összefüggéseit mutatta be. És Balog Alexandra zongoraművésznő házikoncertje (a zseniális Schubert-, Chopin- és Kodály-darabok nagyszerű előadása) is nagyban emelte a Magyar Antropozófiai Társaság és a Magyar Biodinamikus Egyesület közös pünkösdi ünnepének fényét.

Képes FB-beszámoló itt olvasható.

A következő előadás témája: Rilke, Kafka és Rudolf Steiner (Küszöb- és angyalélmény a 20. században). Június 5. szerda 18h. Részletek itt.

További előadások és szemináriumok itt találhatók.

Utolsó frissítés ( 2024. június 06. )
Tovább...
 
Karácsonyi Gyűlés, karma, misztériumáramlatok (Előadások, 2024) Nyomtatás E-mail
2024. február 05.

A Magyar eredet, magyar identitás című szimpózium a tervek szerint szeptemberben lesz megrendezve az Európai Közép és a Makovecz Központ közös szervezésében (Ertsey Attila, G. Ekler Ágnes, Korcsog Balázs és Zajti Ferenc előadásaival).

ImageKarácsonyi Gyűlésről szóló előadás-sorozat 4. része

(A tűzkatasztrófától a Karácsonyi Gyűlés végnapjáig - Rudolf Steiner halálának okairól, annak 99. évfordulóján)

2024. március 30. szombat 16h - Rudolf Steiner Ház

 

 

ImageEdith Maryon spirituális biográfiájáról

(Misztérium, művészet, antropozófia) - Edith Maryon halálának 100. évfordulója

2024. április 27. szombat 16h - Rudolf Steiner Ház

Ismétlés: 2024. május 8. szerda 18h

 

ImageA koberwitzi kurzus és a Karácsonyi Gyűlés

A föld (a Föld) átalakítása és egy új mezőgazdaság születésének órája - Rudolf Steiner utolsó földi Pünkösdjén

(A koberwitzi pünkösdi mezőgazdasági kurzus centenáriumi ünnepsége)

2024. május 18. szombat 10-14h - a MAT pünkösdi ünnepsége a Magyarországi Biodinamikus Egyesület szervezésében. Részletek itt.

Rövid összefoglaló itt olvasható.

 

 

ImageRilke, Kafka és Rudolf Steiner

(Rilke Duinói elégiái mint küszöb- és angyalélmény az Ötödik evangélium korában; Kafka és Rudolf Steiner találkozása a Küszöb városában, Prágában - megemlékezés Kafka halálának 100. évfordulóján)

2024. június 5. szerda 18h - Rudolf Steiner Ház, Prokofjev Szeminárium. Részletek itt.

Kafka és a küszöb, 2. rész: június 19. szerda 18h

 

 

 

 

 

 

 

Michael, a Karácsonyi Gyűlés és a misztériumáramlatok

(Rudolf Steiner utolsó előadása mint egy második nagy karma-sorozat nyitánya)

2024. szeptember 28. szombat 16h - a MAT Michael-napi ünnepi előadása, Rudolf Steiner legutolsó előadásának (letzte Ansprache) 100. évfordulóján

 

 

Prokofjev Szeminárium négyhetente lesz, a következő időpontokban: január 17., február 14., március 13., április 10., május 8., június 5. (mindig szerdán 18 órától)

A május 8-i szeminárium témája: az Edith Maryon spirituális biográfiájáról szóló előadás tömörített ismétlése. További tervezett témák: a misztériumáramlatok kettes, hármas és négyes felosztásai, és Prokofjev Az év körforgása c. könyvének bemutatója.

A június 5-i szeminárium témája: Rilke, Kafka és Rudolf Steiner (Küszöb- és angyalélmény a 20. században - Kafka halálának 100. évfordulóján). 2. rész: június 19. szerda 18h

Utolsó frissítés ( 2024. június 06. )
Tovább...
 
KARMA - 100 éve hangzott el Rudolf Steiner első karma-előadása Nyomtatás E-mail
2024. január 25.

Száz éve, 1924. január 25-én hangzott el a svájci Bernben Rudolf Steiner első karma-előadása (Nap-kapu, Hold-kapu, Nap-karma, Hold-karma), amely az összkiadás sajátosságaiból (vagy furcsaságaiból) adódóan nem a karma-ciklusok első kötetében, hanem a hatodikban található (GA 240: az első három karma-előadás ebben a kötetben szerepel).

Az 1924-es karma-előadásokról mint a Karácsony Gyűlés egyik legszebb gyümölcséről is szó lesz Korcsog Balázs készülő könyvében: A Szeretet Alapköve (A Karácsonyi Gyűlés és gyümölcsei).

Utolsó frissítés ( 2024. január 30. )
 
A BELSŐ TANÍTÓRA KELL RÁTALÁLNI (G. Ekler Ágnes beszélgetése Korcsog Balázzsal) Itt meghallgatható Nyomtatás E-mail
2023. november 20.

A belső tanítóra kell rátalálni

G. Ekler Ágnes beszélgetése Korcsog Balázzsal

 

Néhány részlet a beszélgetésből. A képre kattintva vagy itt meghallgatható:

"Nem foglalkozhatunk úgy antropozófiával, hogy ne foglalkoznánk Rudolf Steinerrel."

"Legnagyobb tanítását Steiner nem az előadásaival és a könyveivel, hanem az életútjával adta."

"A Goetheanum mindig ott van, ahol Rudolf Steiner szellemében tevékenykednek." 

Image

A Kor-Szó-Társ podcast-sorozat összes beszélgetése megtalálható itt

Utolsó frissítés ( 2024. április 24. )
Tovább...
 
Előadás-sorozat a Karácsonyi Gyűlésről a Rudolf Steiner Házban Nyomtatás E-mail
2023. november 01.

Az előadás-sorozat 4. része március 30-án, Rudolf Steiner halálának 99. évfordulóján hangzik el a budapesti Rudolf Steiner Házban.

Image2. rész: A Pünkösdi Kongresszustól

a Karácsonyi Gyűlésig

(Az 1923-as Karácsonyi Gyűlés helye Rudolf Steiner életútján és az antropozófia történetében)

Rudolf Steiner Ház, 2023. december 2., szombat 16 óra

 

"Az 1923-as Karácsonyi Gyűlésen, az új, tisztán szellemi Alapkőletétel során Rudolf Steiner - az Alapkő-meditáció szavai és ritmusai révén - a jóakaratú emberek szívébe és lelkébe helyezte a Szeretet Alapkövét."

Részlet Korcsog Balázs készülő könyvéből: A Szeretet Alapköve. A Karácsonyi Gyűlés és gyümölcsei

 

Image3. rész: "Bárcsak meghallanák az emberek!"

(A Karácsonyi Gyűlés ezoterikus jelentősége)

Rudolf Steiner Ház, 2024. január 27., szombat 16 óra

  ALAPKŐ-MEDITÁCIÓ új fordítás, egy holdcsomó után... itt olvasható

KI SZÓL ÍGY?: "Emberlélek!", "Bárcsak meghallanák az emberek!" - Egy ÓHAJ ez, egy szellemi lény óhaja az emberek felé. Ki lehet ez a lény? Ki szólhat így az emberhez? És miért nevezi Rudolf Steiner Szeretet-kőnek (Liebesstein) a Karácsonyi Gyűlés Alapkövét? - Ezekről (is) fogunk beszélni a jan. 27-i előadáson. 

Image

Az előadás-sorozat 3. része január 27-én, 4. része pedig március 30-án, Rudolf Steiner halálának 99. évfordulóján hangzik el a budapesti Rudolf Steiner Házban. 

Utolsó frissítés ( 2024. február 04. )
Tovább...
 
Megjelent az új könyv: Tűzzel és Szellemmel. Antropozófiai írások a szellemi horizont tisztaságáért Nyomtatás E-mail
2023. október 31.

ImageTűzzel és Szellemmel

Antropozófiai írások - a szellemi horizont tisztaságáért

(a Karácsonyi Gyűlés és a szellemi Alapkőletétel százéves évfordulójára)

 

Hermann Hesse és a tűz kérdéséről, Kaspar Hauserről, korunk nátháni lelkéről, Michaelről és Mammonról mint ellen-korszellemről, és Rudolf Steiner spirituális biográfiájáról is lehet olvasni benne...

Könyvbemutató: november 8. szerda 18 óra, Rudolf Steiner Ház, Prokofjev Szeminárium

November 8-tól kapható a Rudolf Steiner Házban, a Keresztény Közösség Nádor utcai helyiségében, vagy megrendelhető a MAT online könyváruházában.

Könyveink, fordításköteteink itt megtalálhatók (részletes tartalomjegyzékkel).

Utolsó frissítés ( 2023. november 09. )
Tovább...
 
Megjelent. Sz. O. Prokofjev: Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei Nyomtatás E-mail
2023. szeptember 25.

Az ezoterikus kereszténység igazi mestereiről és Rudolf Steiner lényéről valaha írott legjelentősebb könyv. Szergej Prokofjev szellemi hagyatéka.

Könyvbemutató szeptember 29-én, pénteken 17 órától a budapesti Rudolf Steiner Házban. Igazi Michael-napi esemény! Részletek itt.

Megrendelhető itt. Tartalom: (I. rész) (II. rész) (III. rész

Image

Megvásárolható a Rudolf Steiner Házban, vagy megrendelhető a MAT online könyváruházában.

Könyveink, fordításköteteink itt megtalálhatók (részletes tartalomjegyzékkel).

Utolsó frissítés ( 2023. december 08. )
Tovább...
 
A koszovói válságtól a világbirodalom-váltásig. Mi történik Európában és a világban - valójában? Nyomtatás E-mail
2023. június 22.
Előadás a világhelyzetről (2023. június 7., Rudolf Steiner Ház):
 
A koszovói válságtól a világbirodalom-váltásig (Mi történik Európában és a világban - valójában?). Megjelent a Magyar Antropozófiai Társaság Hírlevelének 25. különszámában (2023. június), 4-11. o. Az összefoglaló itt olvasható.
Utolsó frissítés ( 2023. július 19. )
Tovább...
 
CSONTVÁRY 170 - Csontváry géniusza. Az éteriség festője - Korcsog Balázs előadása (2019. május 31.) Nyomtatás E-mail
2023. június 05.

Csontváry géniusza. Az éteriség festője

A képre kattintva megtekinthető a Csontváry halálának 100. évfordulója alkalmából tartott 2019-es előadás felvétele.

A tartalomból: Csontváry életútja a modern szellemtudomány fényében; Csontváry három főművéről, vetítéssel egybekötve: a nagy Tátra-kép (nagy Tarpatak) mint élőlény; Taormina-képek a művészettörténetben és Csontváry nagy Taorminája mint éteri festészet; és A magányos cédrus mint Golgota-kép.

Image

Az előadáshoz kapcsolódó 2019-es könyvbemutató: Az első szellemtudományos Csontváry-könyv.

Az évfordulóhoz kapcsolódó kiállítás a Szépművészti Múzeumban július 16-ig, majd augusztustól Pécsett látható.

Utolsó frissítés ( 2023. július 19. )
Tovább...
 
Az árnyék nélküli asszony - Richard Strauss spirituális főműve az Operában Nyomtatás E-mail
2023. május 30.

ImageImage

Kapcsolódó írásunk (2014):

Richard Strauss, az opera ötödik evangélistája (1. rész) (2. rész) (3. rész) (4. rész

Utolsó frissítés ( 2023. május 30. )
Tovább...
 
PETŐFI ÉS KASPAR HAUSER - Az ezoterikus kereszténység impulzusai Közép-Európában. Rövid összefoglaló Nyomtatás E-mail
2023. május 12.

 

Image

Az előadásnak folytatása is lesz: Petőfi és Kaspar Hauser, 2. rész:
Petőfi, a materializmus kora és az érzékfeletti Golgota
(a tervek szerint szeptemberben, az ismert csatornákon meg lesz hirdetve) 

Utolsó frissítés ( 2023. június 08. )
Tovább...
 
A pápaság, a tudati lélek kora és a római egyház alkonya Nyomtatás E-mail
2023. április 28.

A pápalátogatás margójára:

A pápa lemondása, a tudati lélek kora és a római egyház alkonya (2013-as írásunk) 

Utolsó frissítés ( 2023. május 02. )
 
PETŐFI ÉS KASPAR HAUSER - Az ezoterikus kereszténység impulzusai Közép-Európában a 19. században Nyomtatás E-mail
2023. április 18.

Petőfi és Kaspar Hauser

Az ezoterikus kereszténység impulzusai

Közép-Európában a 19. században


Korcsog Balázs előadása, 2023. május 10.

Makovecz Központ és Archívum

 

ImageImage

 

Petőfi és Kaspar Hauser: egy eddig nem vizsgált téma a PETŐFI 200 évfordulóhoz kapcsolódva...  

Részletek és regisztráció itt. Facebook-esemény: https://fb.me/e/ROvWhyhc

Az előadásról rövid összefoglaló itt olvasható

Utolsó frissítés ( 2023. május 31. )
 
Megjelent az Európai Közép 2023. tavaszi száma (kattintson a képre) Nyomtatás E-mail
2023. március 20.

ImageImage

Megrendelhető itt.    címlapot lásd itt.

Benne a szilveszteri Goetheanum-tűzkatasztrófáról szóló előadásom első felének 20 oldalas, kibővített anyaga. Szó esik a nagy német író, Hermann Hesse és a titokzatos mérnök kapcsolatáról, Hesse saját kezű leveleivel és rajzaival... (K. B.) 

Utolsó frissítés ( 2023. március 23. )
 
Steiner és Englert. Miniesszé Az új Hérosztratosz c. írás 2. részéből Nyomtatás E-mail
2023. február 07.

Ő az a bizonyos mérnök... (Steiner és Englert)

Miniesszé Az új Hérosztratosz című készülő írás 2. részéből 

Image

Rudolf Steiner és Joseph Englert szoros munkakapcsolatáról tanúskodik az a közös fotó, amelyiken Steiner és Englert együtt állnak a Goetheanum mellett lévő asztalosműhely (Schreinerei) "magas műtermében" (Hochatelier), a készülő Krisztus-szoborcsoport nagy modellje mellett.

Image

Korcsog Balázs 

Az új Hérosztratosz (Ki gyújtotta fel az első Goetheanumot? Egy órás és egy mérnök tragédiája) című írás 1. része itt olvasható.

A teljes cikk a tervek szerint az Európai Közép 2023. tavaszi számában fog megjelenni.

Kapcsolódó írásaink:

Joseph Englert rövid biográfiája (Ulla Trapp-Geromont, Kulturimpuls)

Hol van most az Alapkő? (Az első Goetheanum alapköve - a második Goetheanum alatt)

Hogyan stabilizálták az első Goetheanum két kupoláját?   

Utolsó frissítés ( 2023. március 09. )
Tovább...
 
"Isten, áldd meg a magyart...!" - PETŐFI 200 és MADÁCH 200 és HIMNUSZ 200 Nyomtatás E-mail
2023. január 01.
ImagePetőfi 200
és Madách 200
és Himnusz 200 
 
Kölcsey profetikus szavai a 200 éve született Himnusz elejéről: "Isten, áldd meg a magyart...!" - és "Isten" küldé Petőfit és Madáchot (alig három héttel egymás után), mint a magyar népszellem adományait, akiket Rudolf Steiner is a legnagyobbaknak tartott a magyar géniusz, a magyar szellem képviselői közül. Erről bővebben lásd: A Magyar géniusz (A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában).
 

Madáchról: Madách és a magyar szellem (Rudolf Steiner 1909-es budapesti beszámolója)

Utolsó frissítés ( 2023. március 21. )
Tovább...
 
Megjelent Korcsog Balázs új könyve: Harc az orosz kultúrcsíráért (Már online is megrendelhető) Nyomtatás E-mail
2022. november 09.

Könyvbemutató november 23-án szerdán 18 órától a Rudolf Steiner Házban.

ImageImage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyv megvásárolható a Rudolf Steiner Házban (1026 Bp., Riadó u. 2/b), a Keresztény Közösség Nádor utcai helyiségében, vagy megrendelhető a MAT online könyváruházában (antropozofia.hu/webaruhaz): Harc az orosz kultúrcsíráért.  

Utolsó frissítés ( 2022. december 05. )
 
A magyar géniusz nyomában a Makovecz Házban Nyomtatás E-mail
2022. október 19.

Ezt is megértük: országos napilapban írnak egy antropozófiai előadásról!

(Magyar Nemzet, 2022. október 18.)

 

Képek az előadásról itt (és a Novalis Facebook-oldalán).

Image

 

 

 

 

Az előadás után Makovecz Imre özvegyével, aki azt mondta: 50 évig éltem vele, de a mai előadásból értettem meg, ki volt a férjem.


Folytatás november 16-án. Részletek és regisztráció itt.   

Utolsó frissítés ( 2022. október 28. )
 
Tusványos előtt és után... - Szolzsenyicintől a Friedman-doktrínáig Nyomtatás E-mail
2022. július 20.

Image

Tusványos előtt és után… (2022)

Szolzsenyicintől a Friedman-doktrínáig

 

Az észt és örmény származású Armen Töugu „A háború kísértete” című írásában az orosz organizmus májszerveként tekint Ukrajnára,[1] Oroszország „éléskamrájára” („az ukrán feketeföld vidéke az orosz lény májának szerepét tölti be”), és az egész ukrajnai konfliktust az orosz organizmus májának fertőzéses-gyulladásos megbetegedéseként értelmezi, s hangsúlyozza, hogy „Ukrajnának mint Oroszország egyik létfontosságú szervének szétesése (…) egész Oroszország számára életveszélyes lehet. Az ember a májának egy kis részével is tovább élhet, de teljesen e nélkül a létfontosságú szerv nélkül huzamosabb ideig nem tud életben maradni. Ezért a mai Ukrajna egy részének mindenképpen orosz befolyás alatt kell maradnia, hogy Oroszország mint lény, mint élő organizmus életben maradjon. Így nézve érthetővé válik, miért ütközik elkeseredett orosz ellenállásba minden arra irányuló kísérlet, hogy elszakítsák Ukrajnát Oroszországtól. Ha a NATO bevonul Ukrajnába [vagyis ha Ukrajnát felveszik a NATO-ba és csapatokat telepítenek az országba], azzal úgyszólván Oroszország májának szegezik a kést. S aligha számíthatunk arra, hogy Oroszország ezt ellenállás nélkül tűrni fogja…”[2] – Armen Töugu profetikusnak bizonyuló soraiból nemcsak a 2014/15-ös ukrajnai eseményeket (EuroMajdan, Krím), hanem a 2022-es háborús konfliktust is teljesen más fényben (spirituális nézőpontból) láthatjuk, és nem úgy, ahogy erről a hivatalos, nyugati narratíva szól (orosz agresszió, Putyin őrültsége stb.) – a helyzet ennek épp az ellenkezője: az orosz elnök ilyen értelemben az orosz organizmus, az orosz lény földrajzi vetületének – mondjuk ki: az előrehaladó, jövőbemutató orosz népszellem működési területének – védelmezője a spirituális értelemben is jogosulatlan nyugati terjeszkedéssel szemben!*

Utolsó frissítés ( 2023. június 12. )
Tovább...
 
A migrációs válság: egyfajta háború Európa ellen (2015-ös írásunk) Nyomtatás E-mail
2022. július 17.

Image
A 20. század képe: Drezda romjai 1945-ben
A „migrációs válság”

Háború Európa ellen

 

Száz évvel az első világháború kitörése után a háború új formája zajlik Európában, pontosabban: Európa ellen. A 2014/2015-ös migránsáradatot figyelve két dolgot ugyanis már most megállapíthatunk:

Utolsó frissítés ( 2022. július 20. )
Tovább...
 
Harc az orosz kultúrcsíráért (A képre kattintva megtekinthető) Nyomtatás E-mail
2022. május 29.

ImageAz áprilisi előadás felvétele megtekinthető:

Harc az orosz kultúrcsíráért

(Az orosz nép külső és belső lénye -

a jelenlegi események

és jövőbeli missziója fényében)

 

Korcsog Balázs előadása 2022. április 1-én a budapesti Rudolf Steiner Házban

 

A képre kattintva vagy itt megnézhető: https://youtu.be/CWIy90k-qN8

 

A tartalomból:
Az oroszság külső és belső lénye (A három külső államalkotó tényező és az igazi orosz lélek)
Oroszország három fővárosa mint az orosz organizmus és orosz lélek részei
A kelet-európai nép hármassága (A három orosz testvérnép)
Közép- és Kelet-Európa együttműködése (Az előrehaladó szellemek világterve és az „ellen-világterv”)

Utolsó frissítés ( 2023. július 20. )
Tovább...
 
Rudolf Steiner: A népszellemhez szóló Béke-spruch Nyomtatás E-mail
2022. április 20.

Du, meines Erdenraumes Geist!

Enthülle Deines Alters Licht

Der Christ-begabten Seele,

Dass strebend sie finden kann

Im Chor der Friedenssphären

Dich, tönend von Lob und Macht

Des Christ-ergebenen Menschensinns!

Te, földi térségem szelleme!

Tárd fel korodat, lényed fényét

A Krisztus felé törekvő léleknek,

Hogy a Béke szféráinak kórusában

Megtalálhasson Téged,

A Krisztushoz hű emberi értelem

Hatalmát és dicsőségét zengve.

(Korcsog Balázs fordítása)

Utolsó frissítés ( 2022. április 20. )
Tovább...
 
A népszellemhez szóló Béke-spruch mint Krisztushoz vezető út Nyomtatás E-mail
2022. április 19.

ImageA népszellemhez szóló Béke-spruch

(Rudolf Steiner szavai az első világháború elejéről) 

A jelenlegi emberiség számára még nem könnyű, különösen napjainkban, hogy kellő objektivitással és elfogulatlansággal belássa mindazt, amire a szellemtudomány keretében sokszor rámutattunk, s ami a népszellemekről szóló előadásokban is benne van. Azoknak, akik korunk igazi, valódi szellemének megfelelően akarnak foglalkozni a szellemi élettel, meg kell érteniük, hogy a népszellemek, az igazi, valódi néplelkek egyfajta kórust képeznek, amelyben ők már teljes összhangban élnek együtt. Ám az embernek utat kell találnia az ő lényükhöz, s ez csak szellemi úton lehetséges.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogyan találhatunk utat a népszellemhez, miként folytathatunk meghitt párbeszédet, bizalmas, belső párbeszédet annak a népnek a szellemével, amelyhez tartozunk. Csak tanácsolni tudom, hogy ha van néhány percük, különösen a mostani időkben, használják a Du, meines Erdenraumes Geist! („Te, földi térségem szelleme!”) kezdetű, a népszellemhez szóló spruchot, hogy képesek legyenek eligazodni a jelenlegi világhelyzetben.

Utolsó frissítés ( 2022. április 20. )
Tovább...
 
A MODERN SZELLEMTUDOMÁNY ÉS AZ OROSZ SZELLEM (Korcsog Balázs 2022. ápr. 1-jei előadásának 1. része) Nyomtatás E-mail
2022. április 12.

ImageHarc az orosz kultúrcsíráért

Az orosz nép külső és belső lénye – a jelenlegi események és jövőbeli missziója fényében

(1. rész)

 

A modern szellemtudomány és az orosz szellem

(Blavatszkaja – Steiner – Prokofjev)

 

Rudolf Steiner 1914-ben, az első világháború elején, különböző európai nemzetekből származó antropozófus hallgatóinak adott egy Béke-spruchot. A svájci Dornach, az antropozófia földi központja elég közel feküdt az akkori francia–német frontvonalakhoz – így Dornachban hallani lehetett az ágyúdörgést, s éjszakánként látták a felvillanó torkolattüzek és robbanások fényét.

ImageDornachban ekkor javában zajlottak az akkor még János-épületnek nevezett későbbi Goetheanum – a modern misztériumok tervezett földi központjának – építési munkálatai. Ezekben a munkákban Rudolf Steiner mellett sok antropozófus is részt vett, Európa számos, akkor egymással hadban álló országából. Az első Goetheanum faépületének építési, festési, fafaragási, üvegezési munkáin békében dolgoztak együtt a német, osztrák, francia, angol – és orosz antropozófusok. És amikor kitört a háború, az európai népek testvérgyilkos háborúja, Rudolf Steinernek – aki osztrák-német származású volt – esze ágában sem volt eltávolítani vagy hazaküldeni a János-épület építési munkálatairól a háborúban ellentétes oldalon harcoló nemzetek fiait és lányait. Így az oroszokat sem. Sok orosz antropozófus vett részt továbbra is az új idők korszerű misztériumtemplomának felépítésében.[1] De az akkoriban kibontakozó euritmia is elképzelhetetlen az első generáció fiatal orosz euritmistái nélkül. Tatyjana Kiszeljova, Aszja Turgenyeva, Makszimilian Volosin, Margarita Volosina, Klavdija Bugajeva, Borisz Bugajev (alias Andrej Belij – oroszosan ejtsd: bélüj, „jerivel”) és még sok orosz antropozófus volt ott Rudolf Steiner mellett Dornachban, vett részt az előadásain, a Goetheanum építési munkálataiban, vagy az euritmia kibontakozásában. Fontos és talán a legfinomabb, legérzékenyebb visszaemlékezéseket köszönhetjük nekik Rudolf Steinerről és környezetéről: Andrej Belij „Életátalakulásá”-ban (Verwandeln des Lebens) és Titkos feljegyzéseiben, Margarita Volosina A zöld kígyójában vagy Aszja Turgenyeva visszaemlékezéseiben ma is élő szemtanúként tudósítanak bennünket erről az időszakról.[2] Belij második felesége, Klavdija Bugajeva pedig egyenesen ezzel a címmel foglalta össze emlékeit: „Hogyan élte át Rudolf Steinert – egy orosz lélek” (Wie eine russische Seele Rudolf Steiner erlebte).[3]

Utolsó frissítés ( 2022. május 09. )
Tovább...
 
Ukrajna: Határország (Adalékok az ukrajnai háború értelmezéséhez) Nyomtatás E-mail
2022. március 11.

ImageUkrajna

„Határország”

Adalékok az ukrajnai háború értelmezéséhez

 

Zbigniew Brzezinski - aki évtizedek óta az Egyesült Államok geopolitikájának szürke eminenciása -, A nagy sakktábla című könyvében a következőket írja az USA hegemóniájának megőrzéséről: „A világot az uralja, aki Eurázsiát uralja. De aki Eurázsiát uralni akarja, annak Oroszországot kell uralnia. És aki uralni akarja Oroszországot, annak ki kell szakítania Ukrajnát az orosz érdekszférából.”

Kai Ehlers West-EU und Ost-EU. Konflikt statt Perspektive [Nyugat-EU és Kelet-EU. Távlat helyett konfliktus] című cikkéből. Das Goetheanum, 2014/11. (2014. március 14.), 5. o.

Utolsó frissítés ( 2022. március 11. )
Tovább...
 
Nemi identitás és karma (Korcsog Balázs előadása, 2020. január 31.) Nyomtatás E-mail
2022. január 28.
Image 
Nemi identitás és karma

A férfi-nő kérdés múltja, jelene, jövője

https://youtu.be/9fsTISlGwP0

Az előadás átfogó képet ad a nemi identitás kérdéséről a modern szellemtudomány nézőpontjából, és Rudolf Steiner kutatásai alapján segít megvilágítani és helyre tenni korunk nemi identitásválságát.

A képre kattintva megtekinthető.

Utolsó frissítés ( 2023. július 19. )
Tovább...
 
Szellemtudományos gyorsmérleg, 2021: Hitler, Merkel, Metaverzum Nyomtatás E-mail
2021. december 30.

Image2021-es szellemtudományos gyorsmérleg

Hitler, Merkel, Metaverzum

 

·       minden akadály és hátráltató tényező ellenére március közepére megjelent A MAGYAR GÉNIUSZ című új könyvem, a magyar népszellem témájának első szellemtudományos feldolgozása. (Megrendelhető itt: A Magyar géniusz – Magyar Antropozófiai Társaság (antropozofia.hu))

·      tavasszal két online közvetített előadást tartottam Rudolf Steiner születésének körülményeiről (az 1. részben a család és a szülőhely, a 2. részben a születés időpontjának szellemi összefüggéseiről), mindkét előadás visszanézhető (mindkettő 30 percnél kezdődik): az 1. rész itt: https://fb.watch/adsgbsKd_I/, a 2. rész itt: https://fb.watch/adspXFpHAS/

·       ősszel (szeptember végétől december végéig) hét előadás hangzott el a Rudolf Steiner Házban, a szerdai Prokofjev Szeminárium keretében, köztük külön előadás szólt MICHAEL, MAMMON és az 1879-es év spirituális jelentőségéről (azóta megjelent az AntropoSophia lapban és az Európai Közép-ben is), külön alkalommal foglalkozunk (Tóth Márk Szabad Gondolat-ban olvasható kiváló cikke alapján) Rudolf Steiner és a HIMLŐOLTÁS kérdésével (az antropozófus körökben ezzel kapcsolatban terjesztett valótlanságok, manipulációk és félrevezetések miatt), és legutóbb, dec. 22-én éves összefoglalót tartottam az utóbbi hónapok két fontos fejleménye kapcsán: (1) METÁ-vá, azaz METAVERZUMMÁ, a való világ „helyettesítőjének” szánt virtuális valóságvilággá alakul a Facebook, illetve (2) az új német kormánnyal új szakaszhoz érkezik az európai Közép elleni százéves háború, melynek végrehajtói - Európa és Németország „sírásói”: Hitler, Merkel, és társaik

·    a METÁ-ról szóló október végi bejelentés az év egyik (ha nem a) legfontosabb eseménye volt, szellemtudományos nézőpontból is: itt bújik ki a szög a zsákból, hogy mire megy ki a játék, hogy miről is szólt valójában a tavalyi és az idei esztendő. Az emberhez legközelebbi érzékfeletti világba (az éteriségbe, ahol korunkban Krisztus megtapasztalható) való felemelkedés helyett a természetalatti, alsó asztrális világ virtuális valóságába akarják zárni az embereket. Ez az ellen- vagy árnyékuniverzum a Metaverzum, röviden META. (Rövid összefoglaló a bejelentésről itt olvasható: https://forbes.hu/uzlet/meta-facebook-metaverzum-video/) 

·       az év második felében lefordítottam Szergej Prokofjev Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei című könyvének első harmadát (a tervek szerint őszre elkészül a teljes könyv). A többi téma mellett ennek első, bevezető fejezetét dolgoztuk fel a Prokofjev Szeminárium alkalmain. Jövőre a hét mesterrel folytatjuk: Mánival, Jézus mesterrel, Szkíthiánosszal és a többiekkel...!!!

·       több tanulmányom és fordításom is megjelent az Európai Közép, az AntropoSophia és a Michaeliták című lapokban (lásd itt: Novalis Szellemtudományi és antropozófiai folyóirat - Szellemtudományos folyóirat-publikációk (2003-2021))

·      és idén is számos cikkemet és fordításomat föltettem a 14 éve saját erőből működtetett Novalis-ra... (ide :-)

 

Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2021. december 31. )
 
PILINSZKY 100 (Pilinszky és az éteri Krisztus-élmény) Nyomtatás E-mail
2021. november 29.
Image„Minden tetőről látni a napot”

Pilinszky és az

éteri Krisztus-élmény

 

„Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő.”

 

Pilinszky életműve annak az elhíresült adornói kijelentésnek az élő cáfolata, hogy „Auschwitz után nem lehet – illetve barbárság – verset írni”. De mit mondhatunk spirituális nézőpontból Pilinszky gyermeki-angyali lényéről? Különleges megszólalásmódjáról, versnyelvéről? Kisesszé egy magyar géniuszról.  

November 27-én volt száz éve, hogy Pilinszky János, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője megszületett. Úgy adódott, hogy éppen ezen a napon együtt volt néhány antropozófus, és beszélgetett.

„Egyáltalán találkozott már valaki az éteri Krisztussal?” – kérdezte egyikük, az antropozófus körökben sokat emlegetett újraeljövetelre, Krisztus éteri megjelenésére utalva.

„Pilinszky!” – mondta erre valaki.

Igen.

Utolsó frissítés ( 2022. december 15. )
Tovább...
 
Michael vagy Mihály? A 2021. szeptember 29-i előadás 1. része Nyomtatás E-mail
2021. november 09.
ImageMichael, Mammon, Mihály – 1879

1. rész: Michael vagy Mihály?

Hogyan mondta ki Rudolf Steiner a jelenlegi korszellem nevét?

 

A Michael héber eredetű név, onnan került át a görögbe, majd a latinba, és a legtöbb európai nyelv innen vette át. A név eredeti héber jelentése: aki (MI) olyan, mint (KÁ) isten (ÉL). Vagyis már maga a Michael név is az azt viselő szellemi lény működésének lényegére utal: Michaelre mint közvetítőre, mint Isten orcájára, aki a Golgotai misztérium előtt Jahve mint Hold-isten (Hold-eloha) impulzusait közvetítette az ókori zsidó nép számára, a Golgotai misztérium után viszont Krisztus orcájává vált, s azóta a Földre költözött kozmikus Nap-szellem impulzusait közvetíti az egész emberiség számára.

Így Michaelnek már a nevében is benne rejlik a hármasság princípiuma. És a Rudolf Steiner által hozott modern szellemtudomány értelmében – melynek éppen Michael az egyik legfőbb szellemi inspirátora – a makro- és a mikrokozmosznak is a hármasság a legfőbb alapelve: a világ és az ember is hármas tagolódású, vagyis nem a kettősség, hanem minden téren a hármasság az alapelve (test, lélek, szellem; gondolkodás, érzés, akarat; fejrendszer, keringési rendszer, végtagrendszer; gazdasági élet, jogi élet, szellemi élet; és így tovább).

De hogyan mondta ki Rudolf Steiner a jelenlegi korszellem, Michael nevét? És miért fontos ez?

Utolsó frissítés ( 2021. november 25. )
Tovább...
 
GA 2025 projekt: 2025-re teljessé válik a Steiner-összkiadás Nyomtatás E-mail
2021. október 04.

ImageA »GA 2025« projektről

(Steiner halálának centenáriumára teljessé válik az életműkiadás)

 

Kevés hír jut el a magyar antropozófusokhoz a nemzetközi és a dornachi antropozófiai életből. Ezért is fontos, hogy röviden beszámoljunk az utóbbi évek egyik legjelentősebb antropozófiai kezdeményezéséről: Rudolf Steiner halálának közelgő centenáriumára (2025) teljessé akarják tenni a modern szellemtudomány alapítójának életműkiadását, a röviden csak GA-ként emlegetett sorozatot (GesamtAusgabe: összkiadás).

Steiner műveinek összkiadása 1961-ben, a szerző születésének centenáriumi évében kezdődött, és azóta is a világ egyik legnagyobb könyvkiadói vállalkozásának számít, ami az egyes szerzők műveinek kiadását illeti. Máig összesen 417 kötet jelent meg a sorozatban (a zsebkönyvekkel, tematikus válogatásokkal és egyéb kiadványokkal együtt). A Steiner-összkiadást eredetileg 354 kötetre tervezték, ebből a mostani projekt kezdetéig csaknem 300 kötet látott napvilágot.

Utolsó frissítés ( 2021. október 16. )
Tovább...
 
Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei (I/1. fejezet, 3. rész) Nyomtatás E-mail
2021. augusztus 31.

ImageSzergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner, a Teozófiai Társaság és a Nyugat mesterei

(Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei, I/1. fejezet)

 

3. rész: A nyugati ezotéria valódi mesterei

 

Rudolf Steiner a hallgatóit e centrális közlésekre előkészítve mélyítette el és bővítette ki 1909-ben az ezoterikus kereszténység mestereinek bemutatását. Ennek jegyében utalt arra a „Buddhától Krisztushoz” című előadásában, melyet a Teozófiai Társaság európai szekcióinak következő nemzetközi kongresszusán, Budapesten tartottak 1909 májusában, hogy a rózsakeresztesek ezoterikus iskoláiban kezdettől fogva olyan nagy beavatottak tanítottak, mint Zarathusztra (Jézus mester), Szkíthiánosz és Gótama Buddha (utóbbi érzékfeletti testben, ún. nirmanakajában). Ők mindnyájan a keresztény misztériumokat tanították a tanítványaiknak, melyek középpontja a kozmikus Krisztus-lény és a Golgotai misztérium centrális jelentőségének megértése az egész földfejlődés szempontjából. Ezen a kongresszuson Rudolf Steiner a Teozófiai Társaság vezetőinek jelenlétében a következőket mondta: „Ő [Gótama Buddha] egyike volt azoknak, akikkel mi együtt élünk a rózsakeresztes teozófiában. Három mestert neveztünk meg: Zarathaszt (Zarathusztrát), Szkíthiánoszt és Boddhát vagy Buddhát.” (GA 109, 1909. máj. 31.)

Utolsó frissítés ( 2021. augusztus 31. )
Tovább...
 
Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei (I/1. fejezet, 2. rész) Nyomtatás E-mail
2021. augusztus 16.

ImageSzergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner, a Teozófiai Társaság és a Nyugat mesterei

(Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei, I/1. fejezet)

 

2. rész: Az 1909-es év spirituális jelentősége

 

ImageEz az egész fejlődés az 1909-es év elejétől kezdve döntően megváltozott. Rudolf Steiner szellemtudományi kutatása szerint ezt az évet kell a kiindulópontnak tekinteni korunk legjelentősebb szellemi eseményével: Krisztus éteri alakban, azaz tisztán érzékfeletti formában történő „visszatérésével” kapcsolatban (lásd GA 175, 1917. febr. 6.). Az egész emberiség számára általánosan a 20. század harmincas éveitől kezdődően vált átélhetővé ez az esemény, a beavatottak számára viszont, magasabb síkokon, már 1909-ben elkezdődött. Ha figyelembe vesszük, hogy a Teozófiai Társaságban éppen ebben az esztendőben vette kezdetét Krisnamúrti elhíresült és tragikus története, akkor megérthetjük, hogy Rudolf Steiner később miért beszélt olyan határozottan azokról a Krisztus-ellenes (antikrisztusi) erőkről, akik e „kalandos vállalkozás” mögött álltak. Hiszen a Krisnamúrti-ügy mögött okkult hatalmak rejtőztek, akik tudtak az „újraeljövetel” titkáról, s abban a pillanatban, amikor az éteri Krisztus megjelent, megpróbáltak a fizikai síkon egy hamis messiást szembeállítani vele.

Utolsó frissítés ( 2021. augusztus 20. )
Tovább...
 
Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei (I/1. fejezet, 1. rész) Nyomtatás E-mail
2021. július 19.

ImageSzergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner, a Teozófiai Társaság és a Nyugat mesterei

(Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei, I/1. fejezet)

 

1. rész: Visszavezetni a teozófiai mozgalmat rózsakeresztes gyökereihez

 

Az antropozófiai mozgalom fejlődése, történetileg nézve, a Teozófiai Társaságon belül kezdődött, ahová meghívták Rudolf Steinert, hogy tartson előadásokat, legelőször Nietzschéről, 1900-ban bekövetkezett halála kapcsán, később pedig saját belátása szerinti témákról. Előadásainak olyan sikere volt, hogy már 1902-ben felkérték, hogy legyen a Teozófiai Társaság tagja, s egyúttal vállalja el az éppen akkor megalakuló német szekció főtitkári posztját.

ImageRudolf Steiner elfogadta a felkérést, mivel a Teozófiai Társaság vezetősége teljes szellemi szabadságot biztosított a munkájához a német szekción belül. Így Steiner a Teozófiai Társaságban a kezdet kezdetétől olyasvalamit nyújtott, amit – az ő saját szavaival – ott „sehol sem tanítottak” (GA 28, XXX. fejezet): megismertette hallgatóit az ezoterikus vagy rózsakeresztes kereszténység alapvető igazságaival. Világosan tanúskodik erről az első két nagy előadásciklus, amit Rudolf Steiner 1901 és 1902 telén tartott a Teozófiai Társaságban, s amit a keresztény misztikusoknak, illetve a kereszténység mint spirituális-misztikus tény témájának szentelt (később könyvvé is átdolgozta mindkét ciklust: GA 7 és GA 8).

Utolsó frissítés ( 2021. augusztus 01. )
Tovább...
 
A Prokofjev Akadémia megnyitója Heidelbergben Nyomtatás E-mail
2021. június 03.

ImageA Szergej O. Prokofjev Akadémia megnyitója Heidelbergben

 

A transzhumanizmus technokrata emberképével az Ember valódi képét kell szembeállítanunk…!

2021. április 11-én, egy vasárnapi napon, Ralf Gleide és Ricarda Murswiek vezetésével Heidelbergben megnyílt a Szergej O. Prokofjev Akadémia. A szűk körben tartott eseményen felszólalt Astrid Prokofieff [Szergej Prokofjev özvegye], Ricarda Murswiek, Ralf Gleide és Friedrich Engelhardt. A megnyitót zene és az Alapkő-meditáció felolvasása keretezte.

A Szergej O. Prokofjev Akadémia azt tekinti feladatának, hogy a világunkat egyre inkább elsötétítő történések közepette a figyelmet a 20. század és a rákövetkező évszázadok Nagy Eseményére irányítsa: Krisztus megjelenésére az éteriségben. A technokrata emberképpel, ahogy az például a transzhumanizmusban megjelenik, az Ember valódi képét kell szembeállítanunk. Kevesen kutatták olyan elmélyülten Rudolf Steiner nyomán ezt a képet, mint Szergej O. Prokofjev. Az ő munkássága roppant körültekintően, ugyanakkor nagyon erőteljesen tárja fel a Krisztus-impulzus mélységeit. A Prokofjev Akadémiának az a célkitűzése, hogy gondozza ezt az életművet, és tovább vigye, s amennyire lehetséges, közkinccsé tegye a Prokofjev által alkalmazott kutatási módszert, amely az antropozófia kutatási módszerét magát testesíti meg. Mindezt előadások, szemináriumok, konferenciák és publikációk segítségével.

(fordította: Korcsog Balázs)

 

A tudósítás az Ein Nachrichtenblatt nevű független dornachi hírlevél 2021. május 2-i számában jelent meg (Nr. 10/2021, p. 15.).

Utolsó frissítés ( 2021. június 03. )
Tovább...
 
Szergej Prokofjev: Rudolf Steiner spirituális biográfiája - Töredék. Könyvismertető. 2021. Pünkösd Nyomtatás E-mail
2021. május 20.

ImageSzergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner – egy spirituális biográfia töredéke

Ralf Gleide könyvismertetője

 

Kerek száz esztendő választ el bennünket Rudolf Steiner életének utolsó éveitől. Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy a történelmi távolság vajon szükségszerűen a vele való kapcsolat elvesztéséhez vezet, vagy egy másik szinten e kapcsolat elmélyülésének a lehetőségét is magában hordozza. Ehhez jön még az a kérdés, hogy Rudolf Steiner jelenleg vajon újra megtestesült állapotban van-e, s ma milyen módon tudunk találkozni vele. Szergej Prokofjev rendkívül intenzíven foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, s e befejezetlenül maradt könyvében belátható szempontokat ad ezek megválaszolásához.

Utolsó frissítés ( 2021. november 25. )
Tovább...
 
Terry Boardman: Ahrimán inkarnációja - mikor és hol? (3. rész) Nyomtatás E-mail
2021. április 15.

ImageTerry Boardman

Ahrimán inkarnációja: mikor és hol?

3. rész

 

Két amerikai szobor

Képzeljék maguk elé a Szabadság-szobrot, mely a római Libertas (Szabadság) istennő mintájára készült, római öltözékben, rideg arcvonásokkal és a feje körül hét éles fénysugárral. A szobor euritmiai mozdulata lényegében az „i” hangnak felel meg, az „ego” és/vagy az „én” magánhangzójának. Ez jelenthet egyfelől önzést és önérvényesítést, de jelentheti a magasabb Én kiegyensúlyozottságát (ahogy Steiner szoborcsoportján is láthatjuk a Goetheanumban), a megismerés fáklyáját tartva. A szobor hivatalos neve: „A Szabadság megvilágosítja a világot” – szerénynek éppen nem mondható igény! A könyvön, melyet a nőalak a bal kezében tart, az 1776. július 4. felirat áll, római számokkal.

Utolsó frissítés ( 2021. április 16. )
Tovább...
 
Steiner beavatási foka (Rudolf Steiner halálának évfordulójára) Nyomtatás E-mail
2021. március 30.
ImageSteiner beavatási foka

„Miniesszé” A Magyar géniusz című könyvből

 

A modern szellemtudomány megalapozását jelentő életművével, melyet az 1923/24-es Karácsonyi Gyűléssel koronázott meg, Rudolf Steiner maga is olyan beavatási fokot ért el, hogy halála után – későbbi fizikai megtestesüléseitől függetlenül –, kizárólag szellemi úton is kapcsolatba lehet lépni vele, bizonyos feltételekkel. („Csak a fizikai síkot kell elhagynom…” – mondta Steiner a halála előtt Ita Wegmannak.) Ezt a beavatási fokot fejezi ki az az imagináció is, melyet Steiner Ita Wegmannak adott: egy oltár áll a szellemi világban, és ketten állnak előtte: (szemből nézve) jobbra Christian Rosenkreutz kék stólában, balra Rudolf Steiner vörös stólában. (Lásd pl. Viktor Stracke: Das Geistgebäude der Rosenkreuzer [A rózsakeresztesek szellemi építménye]. Verlag am Goetheanum, 1993, 20062. 236. o.)

Az itt említett imagináció értelmében – az 1923-as Karácsonyi Gyűlés véghezvitelével – Rudolf Steiner beavatási foka és jövőbeli működése Christian Rosenkreutzéhoz lesz hasonlatos: fizikailag is megtestesül majd ugyan, de nem ez lesz a lényeg, legerősebb hatását ezentúl éterileg fejti majd ki! – Szergej O. Prokofjev szerint ezért nem Steiner esetleges reinkarnációját kell keresnünk, hanem szellemileg kell kapcsolódnunk a tanítóként hozott munkásságához, hiszen most és a jövőben is mindenekelőtt szellemi síkon tudunk kapcsolatba lépni vele. Vagyis nem egy újabb nagy tanítóra kell várnunk: a tanító itt van, csak nem a fizikai síkon! – Ahogy Christian Rosenkreutz esetében sem!

Utolsó frissítés ( 2021. április 02. )
Tovább...
 
A Magyar géniusz (A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában) Nyomtatás E-mail
2021. március 17.

ImageKorcsog Balázs

A Magyar géniusz

A magyar népszellem, nyelvszellem

és gondolkodásszellem nyomában

 

Első kötet

A modern magyarság

 

A magyar antropozófiai élet régi nagy adóssága Rudolf Steiner magyarsággal kapcsolatos közléseinek korszerű, módszeres és szellemtudományos alapokon álló feldolgozása. Korcsog Balázs kétkötetesre tervezett könyvéből bepillantást kaphatunk Steiner magyarság-képébe, s abba, mit tudhatunk a magyar népet vezető isteni-szellemi lényekről a modern szellemtudomány nézőpontjából. Steiner eddig ismertnek vélt kijelentései is új megvilágításba kerülnek az itt olvasható új, hiteles fordításokból, és olyan, magyarul eddig publikálatlan Steiner-közléseket is tartalmaz mindkét kötet, melyek nélkül nem alkothatunk valós képet a magyar nép spirituális történelméről.

 

Részlet a könyvből:

„Ha a magyar nép arkangyalát keressük, akkor nekünk sem ennek a lénynek a nevével – a magyar népszellem konkrét megnevezésével – kell foglalkoznunk, hanem azzal, hol érhető tetten az ő kézjegye: hogyan nyilvánulnak meg a magyar népszellem sajátosságai és inspirációi Deák és Széchenyi közéleti munkásságában, Petőfi és Arany lírájában, Madách „emberiségdrámájában”, Katona és Erkel Bánk bánjában, Csontváry napút-távlatában, Bartók Kékszakállújában, vagy Krúdy és Huszárik Szindbádjában, Latinovits versmondásában, a népdaléneklésre épülő Kodály-módszerben, Kós Károly és Makovecz organikus épületeiben… – a magyar nép legnagyszerűbb szellemi és kulturális teljesítményeiben. A magyaroknak is úgy kellene megbecsülniük népük e kimagasló kulturális értékeit, szellemi vívmányait és művészi alkotásait, mint saját népszellemük adományait.”

Utolsó frissítés ( 2022. június 07. )
Tovább...
 
Megjelent A Magyar géniusz első kötete (A modern magyarság) Nyomtatás E-mail
2021. március 12.
Március közepétől kapható a Rudolf Steiner Házban (Riadó u. 2/b), a MAT online könyváruházában és a Keresztény Közösség Nádor utcai helyiségében.

Image Image
Utolsó frissítés ( 2022. február 26. )
 
Terry Boardman: Ahrimán inkarnációja - mikor és hol? (1. rész) Nyomtatás E-mail
2020. november 07.

ImageTerry Boardman

Ahrimán inkarnációja: mikor és hol?

(1. rész)

 

Rudolf Steiner 1919 végén tartott nyolc előadásában tett utalásokat Ahrimán inkarnációjára. Mielőtt ezekkel foglalkoznék, bevezetésképpen röviden szeretnék kitérni néhány korábbi kijelentésére.

1918. július 16-án, azon a napon, amikor a bolsevikok kivégezték a cári családot Oroszországban, aznap beszélt Rudolf Steiner (GA 181) „az ahrimáni szellem egy megtestesüléséről” Enrico Dandalo velencei dózséban (hercegben), aki sokat tett azért, hogy eltérítse a negyedik keresztes háború menetét 1204-ben, azét a keresztes háborúét, amely Konstantinápoly kifosztásához vezetett. Ez körülbelül 700 évvel, vagyis nagyjából egy kultúrkorszak egyharmadával korábban történt. Mindig érdekes meghallgatni, miket mond Rudolf Steiner Velencéről. Ez a szigetszerű kereskedőállam rendkívül fontos szerepet játszott Európa és a nyugati világ történetében. De ennek részleteibe most nem tudok belemenni.

Röviden ennyit Steinernek arról az utalásáról, amely, ezt fontos megjegyeznünk, nem magának Ahrimánnak, hanem egy ahrimáni szellemnek az inkarnációjára vonatkozik, jelen esetben Dandalóban, a velencei dózse személyében. Velence volt az a város, amely később Anglia és az USA kereskedelmi és imperialista törekvéseinek mintapéldája lett.

Utolsó frissítés ( 2021. április 15. )
Tovább...
 
Dr. Olaf Koob német antropozófus orvos cikke a "koronavírusról" Nyomtatás E-mail
2020. július 10.

ImageVilágjárvány vagy

eltervezett akció?

 

„A jövőben csak egy választási lehetősége lesz az úgynevezett civilizált világnak: egyfelől a bolsevizmus, másfelől a hármas tagozódás. És aki nem látja be, hogy a jövőben csupán e két dolog közül választhatunk, az semmit sem ért az események menetéből.”

(Rudolf Steiner, GA 199, 1920. aug. 7-i előadás)

 

Azok, akik foglalkoztak antropozófiával vagy Goethe Faustjával, lelkileg jól előkészültek a jelenlegi eseményekre. Antropozófiai tanulmányaink hosszú évei alatt mindig arról olvastunk, írtunk és beszéltünk, hogy a modern, „fausti” ember csak akkor jut tovább a tudati lélek fejlődésében, ha szembesül a Gonosszal, és azon is fáradozik, hogy átlássa a Gonosz működését, s így váljon érettebbé. Korunk szociális és szellemi betegségét eddig csak egyes jelenségekben érzékelhettük. Most azonban olyan erővel mutatkozott meg ez a betegség, ami eddig teljesen elképzelhetetlen volt számunkra. Most szervezetünk legkisebb sejtjeiig menően megtapasztalhattuk, hogyan hívják a Gonosz ábrázatát: Hazugságnak! Ez a hazugságvírus többé-kevésbé minden nemzetet érintett, s rövid idő alatt a feje tetejére állította mindennapi életünk ritmusát és szokásait.

Utolsó frissítés ( 2021. május 05. )
Tovább...
 
A szellemi kutatás alaptörvénye (Steiner budapesti figyelmeztetése) Nyomtatás E-mail
2020. június 29.

ImageA szellemi kutatás alaptörvénye

Rudolf Steiner 1909-es

budapesti figyelmeztetése

 

Minden tudományos kutatásnak, így a Rudolf Steiner által hozott modern szellemtudománynak is az egyik alaptörvénye, hogy jogosulatlan minden olyan kutatás, amelyik nem veszi figyelembe a már elért eredményeket. Egy képi hasonlattal élve: olyan ez, mintha úgy akarnánk meghódítani egy hegycsúcsot, hogy közben nem törődnénk vele: volt már, aki feljutott erre a csúcsra…

 Ennek a törvénynek van egy exoterikus és egy ezoterikus oldala. Exoterikus értelemben a külső tudományos vizsgálódás is mindig úgy kezdődik, hogy a kutató mindent megkeres és elolvas, amit az adott témában addig írtak. (És ez csupán a kiindulópontja a kutatásnak.) De ennek a törvénynek van egy ezoterikus oldala is, amelyre Rudolf Steiner világított rá, méghozzá az egyik budapesti előadásában, az 1909-ben itt megrendezett teozófus kongresszust követő napokban:

Utolsó frissítés ( 2020. december 17. )
Tovább...
 
Ahrimán egyik Musk-ja Nyomtatás E-mail
2020. május 10.

ImageAhrimán egyik Musk-ja

 

Elon Musk, a Tesla és az 5G-műholdakat felbocsátó SpaceX tulajdonosa, a Neuralink technológia (az emberi agyba ültetett számítógép) úttörője újszülött gyermekének az „X Æ A-12” nevet adta párjával, mintha egy robot vagy cyborg lenne a Csillagok háborújából. A névadásról ő maga számolt be. A név okkult elemeket is tartalmaz: az A-12 az Archangel-12-re (magyarul Arkangyal 12), a CIA felderítő repülőjére utal, amit később továbbfejlesztettek SR-71 Blackbird (Fekete madár) néven. Elon Musk – Ahrimánnak ez a „maszkja” – tehát az „Arkangyal 12” névre keresztelte újszülött gyermekét. Vajon miért? Mire utal ezzel? – Ez ugyanis egy szellemi lénynek a neve…

A készülődő Világdiktatúra egyik fő építőeleme, hogy a tényleges hatalom egyre inkább olyan magánemberek kezébe kerül a világban, akiket erre a tevékenységre senki sem hatalmazott fel (pontosabban: NEM EMBER hatalmazta fel őket): AHRIMÁN földi inkarnációjának legfőbb előkészítői ők, a hazugság és halál fejedelmének földi útját egyengetik, az ő egész Földet behálózó digitális diktatúráját építik.

Utolsó frissítés ( 2020. december 17. )
Tovább...
 
Hölderlin - Hegel - Beethoven születésének 250. évfordulója Nyomtatás E-mail
2020. március 20.

ImageHölderlin – Hegel –Beethoven

születésének 250. évfordulója

 

„Hölderlin ist ihnen unbekannt?

Tavaly volt Leonardo, idén Raffaello halálának 500. évfordulója. A két reneszánsz géniusz mellett (a harmadik természetesen Michelangelo) idén egy másik kiemelkedő szellemi csomópont, a német idealizmus és klasszika időszakának nagyjaira is emlékezhetünk: idén március 20-án van Hölderlin, augusztus 27-én Hegel, december 17-én pedig Beethoven születésének 250. évfordulója.

Hölderlin, Hegel, Beethoven. – Minden idők egyik legnagyobb költője, minden idők egyik legnagyobb filozófusa, minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője.

Hármójuk – és szellemi-karmikus környezetük (Fichte, Lessing, Herder, Schelling, Goethe, Schiller, Novalis) – munkássága egyben az egész európai kultúra egyik csúcspontja, és talán csak a klasszikus görögséghez és a már említett érett reneszánszhoz fogható aranykora.

Tudjuk-e még egyáltalán, hogy ki ők? Olvasunk-e még Hölderlin-himnuszokat? Hallgatunk-e Beethoven-kvartetteket? „Hölderlin ist ihnen unbekannt?” – kérdezhetjük Örkény egypercesének szavaival[1] (Nem ismeri Hölderlint..., Hölderlin költészetét?). Ha nem, akkor ez az európai kultúra végét, s egyben Európa végét jelenti. Hiszen a kettő egy és ugyanaz. Erről szól ez az évforduló.

„Így ők hárman, Schelling, Hegel és Hölderlin, akik tübingeni évfolyamtársakként egy közös szobában laktak (!), életükben és alkotásaikban is elszakadtak ugyan egymástól, ám ez az elszakadás nem egyszerűen szétszóródást jelentett. A maga saját törvényei szerint mindegyikük a német szellem egy sajátos formáját hozta létre, olyan formát, amelynek történelmi erővé való átalakulása még nem történt meg. Ez az átalakulás csak akkor lehetséges, ha előbb ismét megtanuljuk tisztelni és csodálni a teremtő alkotást.”[2]

K. B.


[1] Örkény István: „In memoriam dr. K. H. G.” In: Egyperces novellák.

[2] Martin Heidegger: Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről (1809). Bevezető fejtegetések.

Utolsó frissítés ( 2020. december 17. )
Tovább...
 
A koronavírus mint megismerési kérdés (A világkormány főpróbája) Nyomtatás E-mail
2020. március 12.

ImageA koronavírus mint megismerési kérdés

 

A KORONAVÍRUS mint megismerési kérdés: a megkülönböztető-képesség próbaköve

A KORONAVÍRUS mint politikai kérdés: a VILÁGKORMÁNY „FŐPRÓBÁJA”

 

A Novalison eddig is sok fontos történésről próbáltunk hírt adni a modern szellemtudomány nézőpontjából, a Rudolf Steiner által is kezdeményezett független, szellemtudományos hírügynökség gondolata jegyében. Volt szó a MIGRÁCIÓS válságról, a modern KÍNA kérdéséről, az 5G telepítésének veszélyeiről, a NÉMETORSZÁGI fejleményekről, a NEMI IDENTITÁS válságáról és legutóbb a KLÍMAVÁLTOZÁS és a környezetvédelem kérdéseiről, szellemtudományos szempontból. Ám eddig egyetlen szó sem esett a KORONAVÍRUSRÓL – szándékosan.

Megítélésem szerint a koronavírus is – az előbbiekhez hasonlóan – elsősorban MEGISMERÉSI kérdés, sőt: ez is a megkülönböztető-képesség egyik próbaköve lehet napjainkban. Csak a GONDOLKODÁS az, ami segíthet eligazodni ebben a kérdésben. Például olyan kérdések józan átgondolása, hogy hány ember betegedett és halt meg eddig a koronavírusban, és hány ember hal meg más fertőzésekben (pl. a „rendes” influenzában) minden évben. Mi az oka, hogy vezető hírként mondják be, hogy megvan a 16.(!) fertőzött beteg Magyarországon, holott minden évben TÖBB EZER ember hal meg a „szokásos” influenza következtében! A koronavírussal kapcsolatos híradások felülreprezentáltsága a mainstream mediában mindenesetre elgondolkodtató.

Utolsó frissítés ( 2020. december 17. )
Tovább...
 
Az 5G - a végső támadás. Teljesen elvág minket a szellemi világtól? Nyomtatás E-mail
2019. május 14.

ImageAz 5G – a végső támadás

 

„A teljes elektromágneses lefedettséggel járó hálózat azzal fenyeget, hogy egy teljes illúzióvilág börtönébe zárja az embert. És végképp elfeledteti vele a szellemet.” (Thomas Meyer)

 

Az utóbbi időben több külföldi antropozófiai lap is foglalkozott a tervezett 5G (ötödik generációs) mobilhálózattal, szellemtudományos szempontból. Svájcban polgári tiltakozás és aláírásgyűjtés indult ellene, az egészségre is káros hatásai miatt („A svájciak nem kísérleti patkányok.”). A következőkben Thomas Meyer márciusi vezércikkét közöljük.

 

Utolsó frissítés ( 2020. december 17. )
Tovább...