A 2007/2008-as év óráinak tematikája
2008. június 17.
NOVALIS-SZEMINÁRIUM

(2007-2008)

(1.)

 

2007. október 8. (MAT, Bimbó út)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (1.) (Goethe rózsakeresztes beavatási költeménye, az Alapító Vezetőség összetétele, Rudolf Steiner tanácskozása erről az antropozófiai mozgalmat vezető szellemi hatalmakkal)

 

(2.)

 

2007. november 5. (MAT, Bimbó út)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (2.) (az 1912/13-as és az 1923/24-es Vezetőség szellemi ősképe; a Vezetőség kétszeri szakadása, a Társaság belső konfliktusainak két csomópontja: az 1935-ös kizárások (Ita Wegman és társai) és a Nachlass-ügy (Albert Steffen), Marie Steiner mint a konfliktusok középpontja; az antropozófia szellemi feladatai a 20. században)

 

(3.)

 

2007. november 19. (Holló Magda lakásán)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (3.) (a Goetheanum és az Alapító Vezetőség tragédiája, a „politikai korrektség” mint ahrimani hazugság-impulzus, a megsértődés mint betegség, a megsértődés helyett megértés és megismerés, a megbocsátás mint tudatos felejtés, a feledés és az emlékezés itala)

 

(4.)

 

2007. december 3. (Scherak Mari lakásán)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (4.) (az Antropozófiai Társaságon belüli konfliktusok fő oka: a különböző karmikus áramlatok együttes jelenléte az antropozófiai mozgalmon belül; mégis közös antropozófus karma és közös feladatok; önismereti feladat: a saját karmikus áramlat felismerése; veszély, tévút: a korábbiak megismétlése, ha megmaradunk a korábbi áramlatunknál)

 

(5.)

 

2008. február 11. (MAT, Riadó u.)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (5.) (a szellemi fejlődés háromlépcsős útja: 1. a saját karmikus áramlat felismerése (múlt), 2. a másik áramlat felé fordulás (jelen), 3. a különböző áramlatok együttműködése (jövő); három példa: a lótuszvirágok két felének működése; kozmikus ismétlődések és előkészületek a földfejlődésben; az Alapkő-meditáció három felszólítása (szellemi visszaemlékezés, szellemi gondolkodás, szellemi előrelátás); a karmikus ismétléshez kötődő szellemi és művészi csúcsteljesítményekről Müller Péter Kígyó és kereszt című könyve alapján, Latinovits Zoltán és Domján Edit életútjának példáján)

 

(6.)

 

2008. február 25. (MAT, Riadó u.)

 

Rudolf Steiner születésének „kettős” időpontjáról (február 25-27.)

(Rudolf Steiner 147. születésnapján)

 

(7.)

 

2008. március 10. (MAT, Riadó u.)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (6.) (az antropozófia történetének hagyományos és szimptomatologikus-szellemtudományos feldolgozása; Marie Steiner 1942-es megbékélési felhívása és Ita Wegman válaszlevele; az Alapító Vezetőség tagjainak magasabb és alacsonyabb rendű lénye; a domonkosok és a ferencesek mint az arisztotelikusok és a platonikusok, a mágusok és a pásztorok középkori képviselői, és mint az antropozófiában is jelenlévő (Marie Steiner és Ita Wegman által megtestesített) két nagy áramlat előképe (Domonkos és Aquinói Tamás, illetve Assisi Szent Ferenc és Bonaventura); a főbb „pártok” szerinti megfelelések az Alapító Vezetőség tagjainak halálozási dátumában: Ita Wegman és Elisabeth Vreede (1943) - Marie Steiner (1948) - Albert Steffen és Guenther Wachsmuth (1963); a „michaeli prófécia” az antropozófia második (mostani) századfordulójáról, újabb kulminációjáról és a vezető individualitások visszatéréséről)

 

(8.)

 

2008. március 10. (MAT, Riadó u.)

 

Az Alapító Vezetőség ezoterikus ősképe: 1. fejezet (7.) („ismétlő óra” a március 10-i óra anyagából: a domonkosok és a ferencesek; a halálozási dátumok főbb csoportonkénti megoszlása; a „michaeli prófécia” az antropozófia második századfordulójáról)

 

(9.)

 

2008. április 21. (MAT, Riadó u.)

 

Az idei dornachi közgyűlésről; ünnepség Rudolf Steiner születésnapjára február 25-én; Korunk legkorábbi Húsvétja (1913-2008); a Goetheanum és a Christengemeinschaft vezetőinek találkozója; négy konferencia Dornachban Rudolf Steiner életművének krisztológiai alapjairól, ehhez Szergej O. Prokofjev magyarázata az antropozófia fejlődésének négy lépcsőfokáról; az antropozófia nyelvének kérdéséről: milyen nyelven beszél az Antropozófia lény?, illetve az Antropozófia miért nem az angol nyelvet választotta a világrajöveteléhez?; a nyelvszellemekről: a német nyelv plasztikussága, a német nyelvgéniusz mint szobrász, mint képfaragó

 

(10.)

 

2008. május 5. (MAT, Riadó u.)

 

Korunk legkorábbi Mennybemenetele és legkorábbi Pünkösdje (1913-2008-2160); Száz éve jelent meg Rudolf Steiner folyóiratának, a Lucifer-Gnózisnak az utolsó száma (1903-1908); Szellemi ellenállás és felülemelkedés (Ita Wegman 1933-1935): Peter Selg könyvéről

 

(11.)

 

2008. május 19. (MAT, Riadó u.)

 

Szergej O. Prokofjev május 21-i budapesti előadásáról (és Prokofjev nevének helyes magyar átírásáról); a 2008-as év eddigi szimptomatikus történései: középpontban a TIBET körüli események (a pekingi nyári olimpia előszele, a tibeti zavargások, a burmai ciklon, a szecsuani földrengés); Tibet és tibeti buddhizmus helyzete India és Kína között (a dalai láma és a pancsen láma szerepe); a kommunista kísérlet átalakult folytatódása Kínában; az 1908-as tunguz meteorit becsapódása Szibériában

 

(12.)

 

2008. június 2. (MAT, Riadó u.)

 

Szergej O. Prokofjev május 21-i budapesti előadásáról: (1) a Prokofjev által említett individualitások (Rudolf Steiner, Christian Rosenkreutz, Mani, Leonardo, Maria Röschl); (2) Rudolf Steiner (kereszt)nevének Prokofjev általi különleges kiejtéséről (’Rüdojf’ Steiner: a keresztnév elejét franciásan, a végét - a Rudolf név orosz átírásában található lágyságjel miatt is - oroszosan ejti): a keresztnév két végének különleges ejtése, és ennek jelentősége a kultúrkorszakok fényében, illetve Rudolf Steiner és Prokofjev saját karmikus életútja szempontjából

 

(13.)

2008. június 16. (MAT, Riadó u.)

(1) Maria Jenny-Schuster haláláról (április 9-én, 101 éves korában távozott Rudolf Steiner és Marie Steiner legutolsó közvetlen munkatársa, a Karácsonyi Gyűlés utolsó személyes résztvevője, aki tehát egyazon inkarnációjában képezett hidat az antropozófia két századfordulója között); Novalis Ich sehe dich in tausend Bildern (Ezer képen látlak téged) kezdetű verséről; (2) a Goetheanum idei pünkösdi ülésszakáról (Az ezoterikus kereszténység útja Európába); Judith von Halle pályájáról és dornachi pünkösdi előadásáról (Európa keresztény gyökerei és a Grál - Efezosz és Dél-Franciaország között): Arimateai József és János, a szeretett tanítvány tevékenysége mint a kereszténység európai útjának kétféle előkészítése (Európa kereszténnyé válása mint Grál-történet)

 
A szemináriumot tartotta és az összefoglalót írta: Korcsog Balázs
 
Utolsó frissítés ( 2008. október 14. )