Száz éve (Vor hundert Jahren: Der Apokalypse-Zyklus in Kristiania)
2009. május 08.
Image1909. május: A kristianiai Apokalipszis-ciklus

Rudolf Steiner a „Fehér lótusz” napján, május 8-án (Blavatszkaja halálának emléknapján, a Teozófiai Társaság e „hivatalos” ünnepnapján) indul el az 1909-es év harmadik nagy ciklusának helyszíne, a norvég főváros: Kristiania (az egykori és mai Oslo) felé. Az 1909-es esztendő első és második - római és düsseldorfi - előadássorozata (vagyis egy dél-európai és egy közép-európai nagyvárosban tartott ciklusa) után tehát egy észak-európai fővárosba látogat, s ezzel a szellemi szempontból kitüntetett jelentőségű 1909-es évben is kirajzolódik Rudolf Steiner előadói munkásságának - az 1908-as év áttekintése során már említett, s egészen az első világháborúig meghatározó - észak-dél-tengelye.

1909. május 8-a és 23-a között Rudolf Steiner tehát - mint arra korábban már többször is felhívtuk a figyelmet - a már nevében is misztériumtitkot rejtő (ti. az éteri Krisztus megjelenésének hírüladásával is összefüggésben álló) norvég fővárosban, Kristianiában tartózkodik, és a tavaszi (kis) Michael-nap, illetve a „Fehér lótusz” emléknapja és Mennybemenetel napja (a Húsvét utáni 40., illetve a Pünkösd előtti 10. nap) között éppen itt, Kristianiában kerül sor Rudolf Steiner - nagy Nürnbergi Ciklusát kiegészítő - másik jelentős Apokalipszis-sorozatára. És ezen a ponton kell emlékeztetnünk arra, hogy Rudolf Steiner a János Jelenéseiről szóló első kisebb ciklusát közvetlenül az 1907-es Pünkösdi Kongresszus előtt tartotta Münchenben, és hogy az 1909-évben, a Teozófiai Társaság európai tagozatainak küszöbönálló Budapesti Kongresszusa előtt ismét egy Apokalipszis-sorozatot tart, ezúttal Kristianiában.

Rudolf Steiner (korai) Apokalipszis-ciklusai:

1907. április-május: München (GA 104a) - az 1907-es Müncheni Kongresszus előtt

1908. június: Nürnberg (János Apokalipszise) (GA 104)

1909. május: Kristiania (Oslo) (GA 104a) - az 1909-es Budapesti Kongresszus előtt

Image
A kristianiai előadások helyszíne: a Nobel Intézet
Az 1909. május 9-e és 21-e között tartott, 12 részből álló kristianiai Apokalipszis-ciklus 7. előadása (A kinyilatkoztatások hajdani és a kérdésfelvetések jelenkori módjai) az 1909-es év reprezentatív kötetének is tekinthető Spirituális ökonómia-sorozat 9. darabja (GA 109). Rudolf Steiner e második kristianiai ciklusának tizenkét előadása között azonban sor kerül egy tizenharmadikra is, amelyben Rudolf Steiner ismét a düsseldorfi Hierarchiák-ciklus után, április 19-én tartott nyilvános előadásának
- mint mondtuk, az 1909-es évben zajló földi és szellemi folyamatok, illetve az akkor még a Teozófiai Társaságon belül kiéleződő polémia szempontjából is jelentős - témájáról beszél: Krisztus belépése a nyugati világba. Rudolf Steiner előadásainak Hans Schmidt által összeállított jegyzéke szerint ez az 1909. május 12-én Kristianiában elhangzott előadás volt Rudolf Steiner 2000. nyilvános megnyilatkozása.

 

Kapcsolódó anyagok:

Rudolf Steiner első skandináv körútja (1908. március-április)

A nürnbergi Apokalipszis-ciklus (1908. június)

Kasseli kitérő - Nürnberg és Kristiania között (A norvég főváros „misztériumnevéről”)

Rudolf Steiner első kristianiai ciklusa: az oslói János-evangélium (1908. július)

Utolsó frissítés ( 2009. május 26. )