Rudolf Steiner "legsajátabb küldetése" (1-4. fejezet)
2009. szeptember 06.

ImageThomas Meyer

Rudolf Steiner

„legsajátabb küldetése”

A szellemtudományos karmakutatás

eredete és időszerűsége

 

A könyv borítóján látható Steiner-fénykép keletkezésének egészen különös története van. A felvétel 1907-ben készült Münchenben, és egy Fritz Hass nevű festő készítette, aki egyébként egy portrét is festett Steinerről. A fotót Walter Beck, a müncheni építész és antropozófus hozta nyilvánosságra. Beck a következőkről számol be a Rudolf Steiner utolsó évei című könyvében: „Annak idején felvilágosítást kértem Hasstól ennek a szokatlan képnek a keletkezési körülményeivel kapcsolatban. (…) Amikor azt a kérdést tettem fel neki, hogy miért olyan különös ez a kép, akkor Hass azt válaszolta, hogy megkérdezte Steinertől: lefényképezheti-e őt a tisztánlátás állapotában, mire Steiner egész egyszerűen azt felelte, hogy »Igen, megkaphatja«.

Ha alaposabban is szemügyre vesszük ezt a képet, akkor láthatjuk, hogy ez Rudolf Steinert nem csupán a fizikai világban tartózkodó személyiségként ábrázolja, hanem egy kiterjedt tudatállapotban mutatja őt, úgy, mint aki egy másik világnak is a részese. Kifejezőerejénél fogva tehát egy egészen rendkívüli jelentőségű képről van szó, amely szinte páratlan a maga nemében.”

 

Thomas Meyer könyvének első négy fejezete:

(1) A Tamás-motívum Rudolf Steiner földi életének utolsó napjaiban (Friedrich Eckstein és Albert Steffen)

(2) Egy életrajz mint a világrajövetel szellemi segítője (Karl Werner könyve Aquinói Tamásról)

(3) Egy „rendkívüli jelentőségű” esemény (Rudolf Steiner első „okkult összélménye”)

(4) Találkozás a Mesterrel (Három sorsdöntő bécsi találkozás: Schröer, Koguzki és a Mester)

 

A könyv a bázeli Perseus Kiadónál jelent meg 2009 áprilisában. A fejezeteket fordította: Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2012. október 17. )