Judith von Halle új könyve Rudolf Steiner okkult biográfiájáról (megjelenik Húsvétkor)
2011. március 06.

Image

Judith von Halle

Rudolf Steiner,

a Fehér Páholy mestere

Rudolf Steiner okkult életrajzához

 

Ki volt Rudolf Steiner, Krisztus szolgálója?

A Rudolf Steiner valódi születésnapjára irányuló kérdés képezi a kaput ahhoz a megértési úthoz, amely egy olyan ember karmikus életrajzába vezet be bennünket, akinek a bensejében lakozó magasabb lényét a maga fenséges mivoltában ma még alig méltatják kellő figyelemre. Ezen az úton felbecsülhetetlen értékű kincsekre találunk, melyek eddig ismeretlen szempontokból világítják meg Rudolf Steiner okkult életrajzát, rejtett életútját, azon belül is a két Jézus-gyermek ősképével való benső kapcsolatát.

A könyv függelékében egy mostanáig publikálatlan dokumentum másolata olvasható, amelyből kiderül, milyen összefüggésben áll Rudolf Steinernek mint a Fehér Páholy mesterének feladata a Kelet mestereivel.

A könyvajánló a Das Goetheanum 2011/7. számában jelent meg (2011. február 18-án, egy héttel Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója előtt).

 

Rudolf Steiner születésnapjáról a NOVALIS-ban:

Szergej O. Prokofjev: A Rudolf Steiner születési helye körüli misztériumtitkok (A születés helye és időpontja)

Günter Aschoff: Mégis február 27-e? (Rudolf Steiner születésnapja - újonnan előkerült dokumentumok alapján)

Karl König: 1861. február 27. mint világtörténelmi dátum

Mind a kettő igaz? (Február 25. és 27.)

Rudolf Steiner „kettős” születése és Mani halála (február 25-26-27.)

Rudolf Steiner két születésnapjának szellemi összefüggései

Napszellem (A 2008-as dornachi megemlékezés összefoglalója)

Rudolf Steiner 148. születésnapja (2009)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (1. rész)

Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner születésének időpontjáról (2. rész)

 

Judith von Halléról a NOVALIS-ban:

A Prokofjev-Halle-vita (Szergej O. Prokofjev és Judith von Halle vitája - az antropozófiai mezőben)

A Halle Társaság dornachi központja (Az új Asztalosműhely: egyesület és könyvkiadó Judith von Halle körül)

Stigmatizáció és Krisztus-megismerés: Sorskérdés (Dietrich Rapp cikke Szergej O. Prokofjev A feltámadás misztériuma az antropozófia fényében című új könyvéről)

Stigmatizáció. Egy sors mint megismerési kérdés (Peter Tradowsky új könyvének előszava és első fejezete)

A 20. század Krisztus-eseménye - Száz éve és napjainkban (Thomas Meyer bevezetője a Kelet és a Nyugat Csillagáról: Krisnamurtiról és Judith von Halléról)

A szellemtudomány és a misztika különbségéről (Három példa Judith von Halle fejtegetéseiből)

Hét tézis Judith von Halléról (Peter Tradowsky észrevételei Thomas Meyer és Mieke Mosmuller cikkeihez)
 
A kereszténység útja Európába: Grál-történet (Judith von Halle 2008-as pünkösdi előadása)

Szenzációs felfedezés: Michael-szobor az első Goetheanumban (Judith von Halle 2008-as Michael-napi beszámolója)

A nyolcadik szféra titka és Ahrimán inkarnációja (Judith von Halle előadása Ahrimán inkarnációjáról)
 
Utolsó frissítés ( 2011. július 03. )