Találkozások Rudolf Steinerrel: Karl Heyer
2012. január 15.
Image1911. január 8-9.

  Karl Heyer találkozása

Rudolf Steinerrel

Az antropozófus történetírás csírája

 

1911. január elején tértem vissza Marienwerderből, a szüleimnél töltött Karácsonyról Frankfurtba, és ott történt a nagy, sorsdöntő esemény, amely megszabta életem további irányát és alakulását: Rudolf Steiner Frankfurtba jött, és január 8-án és 9-én két nyilvános előadást tartott. Ezek Goethe exoterikus és ezoterikus „titkos kinyilatkoztatásával” foglalkoztak, tehát Goethének a zöld kígyóról és a szép liliomról szóló Meséjével. Meghallgattam ezeket az előadásokat, s ekkor láttam először Rudolf Steinert.

Az előadások egy szabadkőműves páholy termében voltak. Ez a két előadás azonnal átütő hatással volt rám. Semmiféle kétséget nem éreztem. A tartalmuk teljesen lekötötte az érdeklődésemet. De ezekben az előadásokban a „mi”-nél kimondhatatlanul fontosabb volt a „hogyan”, az a mód, ahogyan Rudolf Steiner beszélt. Megérezem hatalmas emberi nagyságát. Olyan volt, mintha a legnagyobb mélységből beszélt volna, a hallgatók, a mi legmélyebb bensőnket megszólítva. Még ma, több mint ötven év elteltével is hallom hangjának erejét és csengését, ahogy a világ ősi mélységeiből, a szellem felhatalmazásával mondja Goethe szavait. (…) Így még senki sem idézte Goethét. Úgy éreztem, magát az igazság hangját hallom megszólalni, s hogy az ő szájából ezek a szavak nem csupán igazságok, hanem erőt is jelentenek. Akkor éltem át először a maga szellemi valóságában azt, amit „fehér mágiának” neveznek, ami erőteljes, de ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja az ember belső szabadságát, s csak a legbenső akaratra irányul. Az egyik előadás után a társaság egyik tagja bemutatott Rudolf Steinernek. Ekkor mélyen és áthatóan szemügyre vett, és kezet nyújtott.

A Rudolf Steinerrel és tanítványaival töltött napoktól hatalmas impulzust kaptam, hogy a néhány évvel később majd antropozófiának nevezett teozófiával foglalkozzam, s hamarosan el is kezdtem azt tanulmányozni. Gyakran éreztem (az ismert platóni eszmével), hogy ezeknek a megismeréseknek a befogadásával mintha ismét emlékeznék olyan dolgokra, amiket csupán elfelejtettem. És hasonló érzéseim voltak a körülöttem lévő emberekkel kapcsolatban is. Olyan volt, mintha hazaérkeztem volna. (…) Mély, boldogító érzés volt a tagok társaságának átélése, s Novalis szavaival mondtuk: Régen elveszett testvéreimre találok most a tanítványaiban. Igen, itt most régi-új otthonra leltem.

1911 augusztusában azután az a nagy szerencse ért, hogy először élhettem át Rudolf Steiner misztériumdrámáinak előadását. München mutatták be őket az ő személyes irányításával a Teozófiai Társaság tagjai, nagyrészt amatőrök, akik nagy odaadással játszottak. Az első misztériumdráma, A beavatás kapujának ismétlése, és a második misztériumdráma, A lélek próbatételének ősbemutatója volt ekkor. Münchenbe érkezve (finoman szólva) olyan naiv voltam, hogy magát Rudolf Steinert kérdeztem meg: tényleg a Teozófiai Társaság tagjának kell lennem ahhoz, hogy megnézhessem a misztériumdrámákat? A tagságtól ugyanis idegenkedtem. Ő azonban a maga jóságos módján megnyugtatott: Nyugodtan beléphet! Így lettem a társaság tagja 1911 augusztusában.

A misztériumjátékok átélése (1912-ben és 1913-ban is) egész életem egyik legnagyobb, legmélyebb és legmagasztosabb élménye, és hatalmas impulzust adott ahhoz, hogy a teozófiai mozgalommal és társasággal összekapcsolódjam, hogy a teozófiát tanulmányozzam, és azt - Rudolf Steiner munkásságához hasonlóan - tevékenyen szolgáljam, s hogy minden tökéletlenségem ellenére, aminek mindig is tudatában voltam, neki szenteljem az életem.

 
Részletek Karl Heyer Életemről című önéletrajzi feljegyzéseiből. Wirth-Veres Gábor fordításának felhasználásával összeállította: Korcsog Balázs

 

Kapcsolódó anyagok (Találkozások Rudolf Steinerrel): 

Friedrich Rittelmeyer első találkozása Rudolf Steinerrel

Friedrich Rittelmeyer második találkozása Rudolf Steinerrel

Christian Morgenstern útja Rudolf Steinerrel

Albert Steffen találkozása Rudolf Steinerrel

Willem Zeylmans találkozása Rudolf Steinerrel

Franz Kafka találkozása Rudolf Steinerrel

Utolsó frissítés ( 2012. március 28. )