Százéves krónika
2007. december 05.

1907. december 1-11.

Rudolf Steiner délnyugat-német előadó körúton

(Berlin-Nürnberg-München-Stuttgart-Berlin) (lásd GA 56 és 98)

december 1-2.: NÜRNBERG. Rudolf Steiner három előadást tart frankföld fővárosában: Az ember kapcsolata a környező világgal; A természettudomány - válaszúton (lásd az október 17-i előadást); és Richard Wagner viszonya a misztikához.

december 3-6.: MÜNCHEN. Rudolf Steiner négy előadást tart Bajorország fővárosában: többek között az elementáris világról, illetve a „betegségőrületről” és az „egészséglázról”. December 6-án a következőket írja Marie von Siversnek: „Nürnbergben és itt [Münchenben] minden jól ment. A »betegségőrületről« és az »egészséglázról« szóló két előadás bizonyos szempontból tisztázólag fog hatni a teozófia területén.” (GA 262)

december 7-10.: STUTTGART. Rudolf Steiner három előadást tart svábföld, illetve Baden-Württemberg fővárosában, köztük: A szellemtudomány küldetése korunkban; valamint A férfi és a nő - a szellemtudomány fényében.

Utolsó frissítés ( 2008. április 14. )