Ukrajna: Határország (Adalékok az ukrajnai háború értelmezéséhez)
2022. március 11.

ImageUkrajna

„Határország”

Adalékok az ukrajnai háború értelmezéséhez

 

Zbigniew Brzezinski - aki évtizedek óta az Egyesült Államok geopolitikájának szürke eminenciása -, A nagy sakktábla című könyvében a következőket írja az USA hegemóniájának megőrzéséről: „A világot az uralja, aki Eurázsiát uralja. De aki Eurázsiát uralni akarja, annak Oroszországot kell uralnia. És aki uralni akarja Oroszországot, annak ki kell szakítania Ukrajnát az orosz érdekszférából.”

Kai Ehlers West-EU und Ost-EU. Konflikt statt Perspektive [Nyugat-EU és Kelet-EU. Távlat helyett konfliktus] című cikkéből. Das Goetheanum, 2014/11. (2014. március 14.), 5. o.

 

Sose feledkezzünk meg az Európai Unió valódi távlati céljáról, ahogyan azt egykor Winston Churchill Európai Egyesült Államokként eltervezte: a világuralom kiépítése anglo-amerikai vezetéssel. Churchill félreérthetetlenül rámutatott: „Egyesült Európa nélkül nem lehet biztos ellenőrzés alatt tartani a világuralmat.” (London, 1947. május 14.). Ebbe az [egységes] Európába Ukrajnának is egyre inkább be kell tagolódnia.

Thomas Meyer szerkesztői bevezetője a Der Europäer 2014. április-májusi számához (18. évf., 6-7. sz.), 2. o.

 

Gerhard Wisnewski: Ukrajnában egy burkolt háborúval van dolgunk. Az első és második világháború győztes nyugati hatalmai egy zavargási és„forradalmi” hullámot futtatnak végig a világon [lásd a korábbi „színes”, narancsos stb. forradalmakat, most pedig Egyiptomot, Szíriát, Törökországot és Ukrajnát], miközben azt hangoztatják, hogy spontán szabadságmozgalmakról van szó. Valójában azonban már elkezdődött a harmadik világháború…

Thomas Meyer utal egy 2000-ben lezajlott pozsonyi konferenciára az amerikai külügyminisztérium szervezésében, ahol kitűztek egy tervet (írtak egy forgatókönyvet): meghúztak egy vonalat Rigától egészen Anatóliáig [a mai Törökország kisázsiai részéig] - és ez a vonal éppen Ukrajna kellős közepén megy keresztül [nagyjából a Dnyeper folyása mentén]. Ami ettől a vonaltól nyugatra van, az a nyugati érdekszférához tartozik [ami pedig keletre, az Oroszországhoz]. Ezt a forgatókönyvet hajtják most végre.

T. M.: Valójában miért folyik a harc Ukrajnában?

G. W.: A világuralomért.

Thomas Meyer interjúja Gerhard Wisnewski politológus-újságíróval. Der Europäer, 2014. április-május (18. évf., 6-7. sz.), 47-48. o.

 

Image
Az Economist új világtérképe: a két északi kontinens és a nagy törésvonal
Az ’Ukrajna’ szó eredeti jelentése: ’határország, határvidék’ (Ukránia).

Lásd Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 669. o.

A globális konfliktusok és világuralmi játszmák vonalai valahol mindig fokozottan keresztezik egymást. Ma Ukrajna ez az ország. Határország.

 

Összeállította és fordította: Korcsog Balázs

Kapcsolódó írásunk:

Armen Töugu: A háború kísértete (Az orosz-ukrán konfliktus szellemi hátteréhez)

2. rész: Harc az orosz kultúrcsíráért

3. rész: Oroszország mint organizmus

4. rész: Európa felelőssége

 

Utolsó frissítés ( 2022. március 11. )