Rudolf Steiner kijelentése egy első világháborús képeslapról
2015. március 12.

Image
Honnan ered mindez?!
A Nagy Háború

Honnan ered mindez?!

Rudolf Steiner kijelentése

egy első világháborús képeslapról

 

Az itt látható első világháborús képeslapot a dornachi Rudolf Steiner Archívumban őrzik. A képeslap hátoldalának felirata: Honnan ered mindez?! ([Pál apostol levele] az Efezusiakhoz 2,2) Alatta pedig a következő, kézzel írott feljegyzés olvasható: „Ezt a képeslapot Dr. Steiner hozta egyszer Bázelből, megmutatta nekünk, s így szólt: »Ez a legjobb [kép], ami megjelent a háború alatt (1914-18).« Schuurman úr megtalálta a boltot [ahol kapható volt a képeslap], s ő is vett belőle kettőt. Ina Schuurman.”

A kép jól láthatóan két részből áll: egy felső és egy alsó (egy égi és egy földi) világból, amelyet középen a látóhatár vízszintes sávja választ el egymástól. A kép alsó felében - a földi síkon - egy véres csata kellős közepén vagyunk, az európai népek testvérgyilkos háborújának egyik nagy mészárlásában, ahol ágyúval, puskával és szuronnyal öldöklik egymást Viktória királynő unokáinak alattvalói. - A kép felső része pedig a földi események érzékfeletti, okkult magyarázatát adja, a történések valódi szellemi hátterére és a háború igazi mozgatórugóira rámutatva: egy hatalmas démoni lényt látunk, egy Goethe Faustjának Mefisztóját idéző ördögalakot, egy erősen ahrimáni természetű lényt, aki a sötét fellegekben ül írógépe előtt, s annak billentyűit - a földi emberek kicsinyített másait - „ütögetve” oltja ki az emberek életét. A sötétség és halál fejedelme mintegy ahrimáni írógép vagy távíró villámait szórva veszejti el a lelkeket. A nagy háború csataterén így arat a Halál.

 

(K. B.)

 

Ina és Max Schuurman: német és holland származású, 1915-ben Dornachban letelepedett antropozófus házaspár. Rudolf Steiner oly nagyra becsülte őket, hogy ő maga tervezett számukra egy házat a Goetheanum közvetlen közelében (Schuurman-ház). Ina Schuurman (1894-1977) zenészként és euritmistaként, Max Schuurman (1889-1955) zenészként tevékenykedett Bázelben, Dornachban és Arlesheimben.

Pál apostol levele az Efezusiakhoz 2,1-2: „(1) Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, (2) amelyekben egykor éltetek e világ folyása szerint, igazodva a levegőbeli hatalmasság fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, aki most az engedetlenség fiaiban működik.”

A képeslap a Das Goetheanum 2014. január 4-i és 2015. március 6-i számaiban jelent meg (2014/1-2. sz., 7. o. és 2015/10. sz., 11. o.), valamint a Zeitgeschichtliche Betrachtungen (Kortörténeti szemlélődések) új kiadásának harmadik kötetében is szerepel (GA 173c, 263. o.).

 

Az első világháború szellemi hátteréről:

Rudolf Steiner: Az első világháború okai és szellemi háttere (1. rész) (Az 1914. szeptember 30-i stuttgarti előadás összefoglalója)

Szergej O. Prokofjev: Az ellenerők beavatkozása Közép-Európa szellemtörténeti fejlődésébe (A német nemzetállam születése: a Második Birodalom)

Peter Tradowsky: A szellem elleni harcról (Helmuth von Moltke, a szellem fáklyavivője)

Markus Osterrieder: A világ gyökeres átalakulása (Nemzetiségi kérdés, rendezési tervek és Rudolf Steiner helytállása az első világháborúban)

A háború valódi tétje: Harc az orosz kultúrcsíráért (Az első világháború mélyebb összefüggései)

Utolsó frissítés ( 2015. november 17. )