Százéves krónika (1908. január-február) (1)
2008. január 18.

1908. január-február (1)

1908 januárjában és februárjában Rudolf Steiner három nagy előadó körutat is tesz. 1908. január 10-én Berlinből indul az új esztendő első előadóútjára.

1908. január 10-23.

Rudolf Steiner német-svájci-magyar (szász-svájci-bajor-magyar) előadó körúton

(Berlin-Lipcse-Szent Gallen-München-Budapest-Berlin)

1908. január 10-12.: LIPCSE. Rudolf Steiner két nyilvános és egy zártkörű előadást tart Szászország (a délkelet-német területek) „második fővárosában”. Január 10-én és 11-én megismétli a férfi, a nő és a gyermek szellemtudományos megvilágításával kapcsolatban 1907. november 14-én Berlinben, december 10-én Stuttgartban és 1908. január 9-én Berlinben elhangzott előadásait (GA 56), január 12-én pedig a lipcsei Zweigben tart előadást az asztrális és a szellemi világ okkult jelképeiről és szimbólumairól.

1908. január 13-14.: SZENT GALLEN. Svájc északkeleti német részének egyik jelentős - a Bodensee, a sváb tenger déli oldalához közel fekvő, ír szerzetesek által alapított, (Bázeléhez hasonló) magyar vonatkozásokkal is rendelkező („a magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket” fohász) - városában Rudolf Steiner egy nyilvános és egy zártkörű előadást tart, előbbit az ember életútjáról a szellemtudomány szempontjából.

1908. január 15-17.: MÜNCHEN. Rudolf Steiner egy nyilvános és két zártkörű előadást tart Bajorország fővárosában: a január 16-i nyilvános előadáson megismétli a válaszút előtt álló természettudományról tartott előadását, lásd 1907. október 17. (GA 56), január 15-én és 17-én pedig egy-egy Zweig-előadást tart Münchenben a január 6-án elkezdett berlini ciklus témájában: Egyes érzékfeletti lények hatása az emberre (GA 102).

1908. január 18-22.: BUDAPEST. Az 1908-as év első előadó körútjának végállomásaként Rudolf Steiner öt napig tartózkodik a magyar fővárosban (idei első előadóútján itt időzik a legtovább), és három nyilvános előadást tart a reinkarnációról, a karmáról és az ember „családfájáról”, január 18-án, 20-án és 22-én. (Fontos megjegyeznünk, hogy Rudolf Steiner 1906-ban, 1907-ben és 1908-ban is az év legelején, mindig január-februárban tartózkodott Budapesten.) - Előadásainak Hans Schmidt által összeállított jegyzéke szerint az 1908. január 22-én megtartott budapesti előadás Rudolf Steiner 1666. nyilvános megszólalása. S bár az 1907 februárjában tartott első két budapesti előadásához hasonlóan sajnálatos módon erről a három 1908-as budapesti előadásáról sem készült (vagy nem maradt fenn) lejegyzett szöveg, illetve gyorsírásos jegyzet, mindazonáltal e budapesti előadások szavai sem vesztek el vagy szálltak a semmibe, s bár más formában ugyan, de ezek a kisebb budapesti ciklusok is fennmaradtak. Külön is hangsúlyoznunk kell Rudolf Steiner budapesti előadásainak témaválasztását: ahogyan majd az 1909-es budapesti ciklusban is láthatjuk, a karma és a reinkarnáció témája, az inkarnációs kérdések és az emberiség szellemi vezetése áll már 1907-ben és 1908-ban is Rudolf Steiner budapesti előadásainak középpontjában. Komoly szellemi okai vannak, hogy éppen a magyar főváros volt Rudolf Steiner korai karma-előadásainak, korai karmikus és inkarnációs közléseinek egyik fontos helyszíne. Nem véletlenül kerülnek majd az 1909-es budapesti sorozat előadásai az összkiadásnak A spirituális ökonómia elve - reinkarnációs kérdésekkel összefüggésben. Az emberiség szellemi vezetésének egyik aspektusa című, rendkívüli jelentőségű kötetébe (GA 109/111).

Az 1908-as budapesti előadások ugyanakkor mintegy összekötő kapcsot jelentenek Rudolf Steiner 1907-es első budapesti előadásai, illetve az 1909-es Budapesti Teozófiai Kongresszus alkalmával tartott rózsakeresztes ciklusa között: a Tanítómester 1908 januárja után legközelebb csak 1909 Pünkösdjén jár Budapesten. A magyarországi antropozófia (illetve szellemtudományi és történelmi szimptomatológiai szempontból egész Magyarország) tragédiája, hogy - nyilván a Budapesti Kongresszuson történtek miatt is, előadói munkásságának más kelet-közép-európai, osztrák-magyar monarchiabeli helyszíneivel, például Prágával és Béccsel ellentétben, ahol később is fontos ciklusokat tart - Rudolf Steiner ekkor, 1909-ben jár utoljára a magyar fővárosban, s minden bizonnyal Magyarországon is.

Rudolf Steiner budapesti előadásai (1907-1909)

1907: két előadás (kétrészes kis ciklus)

február 24.: Az érzékfeletti világ kutatása és ennek jelenkori küldetése

február 26.: A teozófia alapvető tanításai

1908: három előadás (három részből álló kis ciklus)

január 18.: Reinkarnáció

január 20.: Karma

január 22.: Az ember „családfája”

1909: Rudolf Steiner (nagy) budapesti előadássorozata (Rózsakeresztes szellemtudomány) (tíz részből álló ciklus + két másik előadás és egy megnyitó beszéd) a Teozófiai Társaság európai szekcióinak 5. nemzetközi kongresszusán (1909. május 30. - június 12.) (részletesen lásd az 1909-es év taglalásakor)

Az 1909-es budapesti előadássorozat Rudolf Steiner harmadik nagy rózsakeresztes ciklusa

(München - Kassel - Budapest):

1. rózsakeresztes ciklus: MÜNCHEN (1907. május-június) (GA 99) (Müncheni Pünkösdi Kongresszus)

2. rózsakeresztes ciklus: KASSEL (1907. június) (GA 100)

3. rózsakeresztes ciklus: BUDAPEST (1909. [május]-június) (GA 109/111) (Budapesti Pünkösdi Kongresszus)

Image
Rudolf Steiner 1908. január-februári előadó körútjai

Guenther Wachsmuth a Rudolf Steiner életútjáról (A szellemtudomány születéséről) szóló művében külön kiemeli, hogy 1908-ban Rudolf Steiner első külföldi előadóútja ismét Svájcba és Magyarországra (ezúttal Szent Gallenbe és Budapestre) vezet. Ahogyan az 1907-es évvel (Bázellel és Budapesttel) kapcsolatban már utaltunk rá (és ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja), Rudolf Steiner 1908 januárjában tett előadó körútja is jelzi Közép-Európa nyugati és keleti határait.

Rudolf Steiner 1908. január 23-án érkezik vissza BERLINBE, ahol este Az állatok lelke a szellemtudomány fényében című előadással máris folytatja nyilvános előadássorozatát az Építészek házában. Itt az állatok állítólagos intelligenciájáról Rudolf Steiner a következőket mondja: „Így az olyan képességek, mint az érzékfeletti emlékezet, az érzékfeletti képzelőerő és értelem vagy intelligencia, nem az állatokban, hanem az állatok fölött találhatók”. Ez az előadás A lélek és a szellem megismerése című ciklus 8. része (GA 56).

1908. január 25-26-án Rudolf Steiner egy kisebb előadóutat tesz a szász fővárosba, DREZDÁBA, ahol 25-én egy nyilvános előadást tart a János-evangéliumban foglalt ezoterikáról.

1908. január 27-án Rudolf Steiner BERLINBEN a tagok számára tart egy előadást a bolygókról és az állatövről, a január 6-án elkezdett A szellemi lények hatása az emberre című ciklus második részeként (GA 102).

(folytatjuk)

Rudolf Steiner, Guenther Wachsmuth, Christoph Lindenberg, Hans Schmidt és Szergej O. Prokofjev életrajzi műveinek felhasználásával írta: Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2008. április 14. )