"Óriások vállán ülünk..." (Thomas Meyer budapesti előadásai)
2017. szeptember 13.

Hármas tagozódás konferencia (1917 – 2017)

„Óriások vállán ülünk…”

Thomas Meyer előadásainak összefoglalója

 

„Óriások vállán ülünk. És hogy messzebbre látunk, az nem saját nagyságunknak vagy éleslátásunknak köszönhető, hanem annak, hogy az óriások a magasba emelnek, és a vállukon hordoznak minket.” (Chartres-i Bernhard)

Image 

 

· A kor beavatási tudományai (és 1917)

1. jezsuitizmus

2. anglo-amerikai páholyok, amerikanizmus (Wilson, Churchill – az USA hadba lépése)

3. bolsevizmus (Lenin – bolsevik hatalomátvétel Oroszországban; kérdés: miért nem állították meg a bolsevikokat? Kerenszkij ideiglenes kormányfő válasza: „ez volt a páholy parancsa”)

Mindhárom beavatási áramlat mindenképpen érvényesíteni akarja a maga akaratát, közvetlenül hatnak az emberi akaratra (szellemi és más erőszakot is alkalmaznak)

4. korszerű beavatási tudomány: a modern szellemtudomány (antropozófia) (Rudolf Steiner): mindig tiszteletben tartja az ember Énjét, az emberi szabadságot és a szabad akaratot – ebből a beavatási tudományból fakad a hármas tagozódás impulzusa

 

· A szociális élet három területe és az ember három lelki működése

test – akarat – testvériség – gazdasági élet

lélek – érzés – egyenlőség – jogi élet

szellem – gondolkodás – szabadság – szellemi élet

A 19. század végétől (1879-től, illetve 1899-től) kezdve mindinkább különválik az ember három lelki működése (gondolkodás, érzés, akarat) – erre a lelki fejlődésre ad választ szociális-társadalmi szinten a hármas tagozódás impulzusa

 

· Hárman bábáskodtak Steiner mellett a hármas tagozódás születésénél

A szociális élet hármas tagozódásának iniciátora: Rudolf Steiner, akinek volt három segítője, három fő támogatója ezen a téren – ők hárman voltak a hármas tagozódás „bábái” (egyúttal a három, mindinkább különváló lelki erő kiemelkedő képviselői):

– Otto Lerchenfeld gróf (akarat)

– Ludwig Polzer-Hoditz gróf (érzés)

– Walter Johannes Stein (gondolkodás)

A hármas tagozódás kiindulópontja Otto Lerchenfeld gróf Rudolf Steinerhez intézett kérdése 1917 májusában: hogyan tudna Közép-Európa és Németország méltó módon kikeveredni a háborúból?

 

· Egy szellemi impulzus kiiktatásának négy lépcsője

(Kiegészítés Alexander Caspar előadásából)

  1. ignorálása (mellőzés, figyelmen kívül hagyás, semmibevétel)
  2. lejáratás (befeketítés, nevetségessé tétel, rágalmak, hazugságok terjesztése stb.)
  3. megvesztegetés
  4. likvidálás

(A négy fázis világosan kirajzolódik a hármas tagozódás történetében, de Rudolf Steiner életútján is. – K. B.)

„Óriások vállán ülünk. És hogy messzebbre látunk, az nem saját nagyságunknak vagy éleslátásunknak köszönhető, hanem annak, hogy az óriások a magasba emelnek, és a vállukon hordoznak minket.” – Rudolf Steiner és nagy tanítványai is ilyen óriások.

 

Korcsog Balázs

Budapest, 2017. szeptember 13.

Utolsó frissítés ( 2017. szeptember 15. )