NOVALIS / Főoldal arrow 1911
1911
Az 1911-es év (Das Jahr 1911 im Lebensgang Rudolf Steiners und in der Geschichte der Anthroposophie) Nyomtatás E-mail
2012. június 28.

Százéves összefoglaló

Az 1911-es év

Rudolf Steiner életútján és az antropozófia történetében

(Találkozások, előadások, alapítások)

 

(1.) találkozások és elválások: Karl Heyer (az antropozófus történetírás csírája), Anna Eunike halála (a weimari családanya, Rudolf Steiner első felesége), Franz Kafka (a prágai író küszöbélménye), Friedrich Rittelmeyer (a Keresztény Közösség későbbi alapítója: a kereszténység és az egyház újra egymásra talál), Tatyjana Kiszeljova (az egyik első euritmista)

(2.) előadások és ciklusok: Okkult történelem (stuttgarti ciklus), Marie von Sivers súlyos betegsége (helsinki ciklus elmarad), Okkult élettan (prágai ciklus), az ún. bolognai előadás (Bologna-Vortrag), Az ember és az emberiség szellemi vezetése (koppenhágai ciklus), müncheni ünnepi játékok (1911): az eleusziszi dráma és az első misztériumdráma ismétlése, illetve a második misztériumdráma (A lélek próbatétele) ősbemutatója, Kozmikus csodák - lelki megpróbáltatások (próbatételek) - szellemi megnyilatkozások (müncheni ciklus), neuchâteli előadások (CRC), Jézustól Krisztushoz (karlsruhei ciklus), berlini Földfejlődés-ciklus; Érzéki világ és szellemi világ (hannoveri ciklus)

(3.) „alapítások”: Teozófiai Társaság: Kelet Csillaga Rend, genovai kongresszus elmarad (az 1907-es müncheni és az 1909-es budapesti teozófiai kongresszus után az 1911 őszére tervezett genovai kongresszust az angol teozófus vezetők az utolsó pillanatban lemondják); német szekció, a későbbi Antropozófiai Társaság: müncheni János-épület egyesülete, stuttgarti Zweig-ház, 1911. december 15.: Teozófiai és Művészeti Társaság (az 1911-es „alapítási” kísérlet - Christian Rosenkreutz jegyében, a társaság mint munkamódszer, „keine Gründung, sondern Stiftung”), az euritmia szellemi fogantatása

Utolsó frissítés ( 2012. július 13. )
Tovább...
 
100 éves az euritmia (100 Jahre Eurythmie) Nyomtatás E-mail
2011. december 24.

Image1911-2011 adventje és karácsonya

Százéves az euritmia

A két „első euritmista”

(Lory Maier-Smits és Tatjana Kiszeljova)

 

Ha ebben az évben fokozott erővel gondolunk Rudolf Steiner jelentős munkásságára, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy többször is egyértelműen rámutatott: az általa hozott szellemi felismeréseket nem csupán tudásként kell befogadnunk, hanem teljes szívünkkel és lelkünkkel, hogy azokat tevőlegesen, tettek formájában is valóra válthassuk a Földön.

A számtalan dolog közül, mely Rudolf Steiner szellemi megismerései által valósult meg a Földön, idén az euritmia százéves fennállását ünnepelhetjük.

Rudolf Steiner később egy alkalommal beszámolt róla, hogy már ezoterikus munkája kezdetén felismerte: égető szükség van az euritmiára ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek a szellemi dolgokat összekötni a szívükkel, s hogy azok tetté váljanak bennük. „De sajnos senki sem fordult hozzám kérdéssel ezzel kapcsolatban” - fűzte hozzá Rudolf Steiner.

Utolsó frissítés ( 2011. december 25. )
Tovább...
 
Száz éve: Az 1911-es "alapítási" kísérlet Nyomtatás E-mail
2011. december 15.
Image
Virginia Sease új könyvének címlapja
1911. december 15.

Teozófiai és Művészeti Társaság

Az 1911-es „alapítási” kísérlet

(keine „Gründung”, sondern „Stiftung”)

 

Virginia Sease ez alkalomból megjelenő új könyvének címlapja, Christian Rosenkreutz arcképével. Rudolf Steiner ugyanis kettős értelemben is függetleníteni akarta magától ezt az új teozófiai és művészeti társulást: egyrészt oly módon, hogy az egyes művészeti területek képviseletével önállóan tevékenykedő embereket bízott meg (Marie von Sivers lett volna az irodalom, Felix Peipers az építészet, Adolf Arenson a zene, Hermann Linde a festészet, Imme von Eckardtstein pedig az általános művészet felelőse). Másrészt úgy, hogy az új teozófiai és művészeti társulást később Christian Rosenkreutz szellemi védnöksége vagy oltalma alá kívánta helyezni.

Virginia Sease könyvének címe: Rudolf Steiner kísérlete egy teozófiai és művészeti társulás létrehozására (1911. december 15.) - Vizsgálódás 100 év múltán. A dornachi Goetheanum 2011. december 15-ei rendezvényének programja az 1911-es „Teozófiai és Művészeti Társaság” alapítási kísérletének százéves évfordulója alkalmából:
Utolsó frissítés ( 2012. július 29. )
Tovább...
 
Száz éve: a berlini földfejlődés-ciklus Nyomtatás E-mail
2011. november 03.

Image1911. október 31. - december 5.

A földfejlődés

szellemi-valós háttere

Öt előadás Berlinben (GA 132)

 

1911. október 31.: A Föld Szaturnusz-megtestesülésének belső aspektusa (az idő születése)

1911. november 7.: A Föld Nap-megtestesülésének belső aspektusa (a tér születése)

1911. november 14.: A Föld Nap-megtestesülésének belső aspektusa és a Hold-megtestesülésbe való átmenet

1911. november 21.: A Föld Hold-megtestesülésének belső aspektusa

1911. december 5.: A földplanéta Föld-megtestesülésének belső aspektusa

Utolsó frissítés ( 2011. november 03. )
 
Száz éve: karlsruhei előadások (a Jézustól Krisztushoz sorozat) Nyomtatás E-mail
2011. október 04.

ImageA karlsruhei ciklus

Jézustól Krisztushoz

1911. október 4-14.

 

Jézus alakját nem ismerhetjük meg külső dokumentumok révén. (…) Az evangéliumok sohasem Krisztus hordozójának külső életrajzát jelentik. Az evangéliumok modern kutatói éppen abban a félreértésben vannak, hogy a názáreti Jézus külső életrajzát keresik bennük. Ám az evangéliumok keletkezésének korában egyáltalán nem gondoltak arra, hogy a názáreti Jézus külső életrajzát írják meg. Olyasmit akartak bennük leírni, ami az ember lelkét elvezetheti oda, hogy Krisztus hatalmas szellemét a világ létezésének okaként szeresse. A evangéliumok olyan írások, olyan utak, amelyek által a lélek rátalálhat Krisztusra.

Utolsó frissítés ( 2011. október 06. )
Tovább...
 
Száz éve: neuchâteli előadások Christian Rosenkreutzról (éteri működés és százéves törvényszerűség) Nyomtatás E-mail
2011. szeptember 26.

ImageA rózsakeresztes kereszténység

Christian Rosenkreutz

lénye és működése

Neuchâtel, 1911. szeptember 27-28.

 

Mély megelégedéssel tölt el, hogy első alkalommal lehetek itt ebben az újonnan alapított Zweigben, mely Christian Rosenkreutz magasztos nevét viseli, s ezáltal lehetőség nyílik számomra, hogy első ízben szóljak részletesebben Christian Rosenkreutzról. Miben áll Christian Rosenkreutz misztériuma? Egy este során nem lehet mindent elmondani erről a személyiségről, ezért ma magáról Christian Rosenkreutzról, holnap este pedig a működéséről fogunk beszélni.

Hogy Christian Rosenkreutzról beszéljünk, annak előfeltétele, hogy nagy bizalommal legyünk a szellemi élet misztériumai iránt, tehát nem csupán a személy, hanem a spirituális élet hatalmas titkai iránt. Egy új Zweig megalapításának azonban mindig is a szellemi életbe vetett hit volt az előfeltétele.

Utolsó frissítés ( 2012. június 29. )
Tovább...
 
Száz éve: Rudolf Steiner 2. misztériumdrámájának ősbemutatója Nyomtatás E-mail
2011. augusztus 12.
Image
Hammacher új könyve a misztériumdrámákról
A müncheni misztériumjátékok

Az antropozófia Bayreuthja*

(Schuré, Steiner és Wagner)

 

Edouard Schuré** francia író, költő és esztéta volt, Marie von Sivers (a későbbi Marie Steiner) és Rudolf Steiner barátja és munkatársa, a francia teozófiai élet egyik vezető alakja. Francia volt, a francia szellemiség gyökereit kutatta (például A kelta lélek és a francia szellem című tanulmányában), de több szálon is kötődött a németséghez: erre már születésének helye, a francia-német határon fekvő, örökös francia-német konfliktusok tárgyát képező Elzász és székhelye, Strassburg (franciául Strasbourg) városa is utal jelképesen. Schuré húsz esztendővel idősebb volt Steinernél (éppen a michaeli küzdelem kezdetének évében született), de négy évvel túlélte őt (1841-1929).

Utolsó frissítés ( 2012. szeptember 17. )
Tovább...