NOVALIS / Főoldal arrow Léleknaptár arrow SEELENKALENDER (Frühling-Sommer) - LÉLEKNAPTÁR (tavasz-nyár)
SEELENKALENDER (Frühling-Sommer) - LÉLEKNAPTÁR (tavasz-nyár) Nyomtatás E-mail
2008. március 24.

FRÜHLING

OSTER-STIMMUNG

(7-13. April)

(1) (A)

 

Wenn aus den Weltenweiten

Die Sonne spricht zum Menschensinn

Und Freude aus den Seelentiefen

Dem Licht sich eint im Schauen,

Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle

Gedanken in die Raumesfernen

Und binden dumpf

Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

TAVASZ

HÚSVÉTI (KIKELETI) HANGULAT

(április 7-13.)

(1) (A)

 

Mikor a kozmikus távolból

A Nap szava az emberfőkhöz szól,

Hogy a lélek mélységeiből fakadó öröm

Az ember szemében a fénnyel egyesüljön,

Akkor saját lényünk burkaiból

A messzeségekbe gondolatok sokasága hatol,

És szorosra fűzi a szellemi lét

S az ember lényének kötelékét.

Dritte April-Woche

(14-20. April)

(2) (B)

 

Ins Äussre des Sinnesalls

Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein;

Es finden Geisteswelten

Den Menschensprossen wieder,

Der seinen Keim in ihnen,

Doch seine Seelenfrucht

In sich muss finden.

Április harmadik hete

(április 14-20.)

(2) (B)

 

A gondolat erejének sajátsága

Belevész az érzékek látszatvilágába.

A szellemi világok viszontlátják

A sarjadó emberpalántát,

Aki lelkének magvát a szellemi világban,

Gyümölcsét azonban önmagában

Kell hogy megtalálja.

Vierte April-Woche

(21-27. April)

(3) (C)

 

Es spricht zum Weltenall,

Sich selbst vergessend

Und seines Urstands eingedenk,

Des Menschen wachsend Ich:

In dir, befreiend mich

Aus meiner Eigenheiten Fessel,

Ergründe ich mein echtes Wesen.

Április negyedik hete

(április 21-27.)

(3) (C)

 

Növekedés közben az ember Énje

Belemerül az önfeledtségbe,

De ha saját eredetébe belegondol,

A világmindenséghez akkor így szól:

Megszabadulva önnön béklyóimtól,

S feladva ezzel elkülönültségem,

Benned találom meg valódi lényem.

Fünfte April- und erste Mai-Woche

(28. April - 4. Mai)

(4) (D)

 

Ich fühle Wesen meines Wesens:

So spricht Empfindung,

Die in der sonnerhellten Welt

Mit Lichtesfluten sich vereint;

Sie will dem Denken

Zur Klarheit Wärme schenken

Und Mensch und Welt

In Einheit fest verbinden.

Április ötödik és május első hete

(április 28. - május 4.)

(4) (D)

 

Lényem valódi lényegét megérzem:

Ezt mondatja velem érzékelésem,

Mely a Nap által beragyogott világban

Eggyé válik a fényesség áradatával,

S gondolkodásom világosságához

Így átható melegséget sugároz,

Hogy szorosra fűzze az emberi lét

És a világmindenség egységét.

Zweite Mai-Woche

(5-11. Mai)

(5) (E)

 

Im Lichte, das aus Geistestiefen

Im Raume fruchtbar webend

Der Götter Schaffen offenbart:

In ihm erscheint der Seele Wesen

Geweitet zu dem Weltensein

Und auferstanden

Aus enger Selbstheit Innenmacht.

Május második hete

(május 5-11.)

(5) (E)

 

A szellemi mélységekből fakadó fényben,

Melynek szövevénye a térben termékeny,

S melyben az istenek tevékenysége megnyilatkozik:

Benne a lélek valódi természete is megmutatkozik,

Midőn saját lényének szűkössége

A belső erők által támad új életre,

S kitágul a kozmikus messzeségekbe.

Dritte Mai-Woche

(12-18. Mai)

(6) (F)

 

Es ist erstanden aus der Eigenheit

Mein Selbst und findet sich

Als Weltenoffenbarung

In Zeit- und Raumeskräften;

Die Welt, sie zeigt mir überall

Als göttlich Urbild

Des eignen Abbilds Wahrheit.

Május harmadik hete

(május 12-18.)

(6) (F)

 

Új életre kelve Énem

Feladja elkülönültségem,

S mint a mindenség megnyilatkozása,

A téridő erőiben talál önmagára;

S mint egy isteni őskép

Tárul elém a világmindenség:

Saját képmásának valódisága.

Vierte Mai-Woche

(19-25. Mai)

(7) (G)

 

Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,

Vom Weltenlichte mächtig angezogen.

Nun trete du mein Ahnen

In deine Rechte kräftig ein,

Ersetze mir des Denkens Macht,

Das in der Sinne Schein

Sich selbst verlieren will.

Május negyedik hete

(május 19-25.)

(7) (G)

 

Az a veszély fenyeget, hogy saját Énem

Elillan a világ erősen vonzó fényességében.

Most rajtad a sor, előérzetem,

Hogy érvényesülj erőteljesen,

S pótold gondolkodásom erejét,

Mely az érzékek látszatvilágába’

Képes önmaga feladására.

Fünfte Mai-Woche

(26. Mai - 1. Juni)

(8) (H)

 

Es wächst der Sinne Macht

Im Bunde mit der Götter Schaffen,

Sie drückt des Denkens Kraft

Zur Traumes Dumpfheit mir herab.

Wenn göttlich Wesen

Sich meiner Seele einen will,

Muss menschlich Denken

Im Traumessein sich still bescheiden.

Május ötödik hete

(május 26. - június 1.)

(8) (H)

 

Az istenek tevékenységéhez kötődve

Az érzékek hatalma is egyre erősebb,

S ez tompítja le az álomszerűségig

Gondolkodásom eddigi erőit.

Ahhoz, hogy egy istenség

Lelkemmel eggyé váljék,

Emberi gondolkodásom csendben

Az álomléttel kell megelégedjen.

Erste Juni-Woche

(2-8. Juni)

(9) (I)

 

Vergessend meine Willenseigenheit

Erfüllet Weltenwärme sommerkündend

Mir Geist und Seelenwesen;

Im Licht mich zu verlieren

Gebietet mir das Geistesschauen,

Und kraftvoll kündet Ahnung mir:

Verliere dich, um dich zu finden.

Június első hete

(június 2-8.)

(9) (I)

 

A nyár előhírnökeként a kozmosz melege

Lényem lelki és szellemi részét tölti be,

Saját akaratomról megfeledkezve.

Hogy lényem belevesszen a fényességbe,

Szellemi látásomnak ez a rendeltetése,

S egy erőteljes sejtelem a tudtomra adja:

Önmagadat elveszejtve találj önmagadra!

Zweite Juni-Woche

(9-15. Juni)

(10) (K)

 

Zu sommerlichen Höhen

Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich;

Es nimmt mein menschlich Fühlen

In seine Raumesweiten mit.

Erahnend regt im Innern sich

Empfindung, dumpf mir kündend,

Erkennen wirst du einst:

Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.

Június második hete

(június 9-15.)

(10) (K)

 

Nyári magasságokba emelkedik

A Nap sugárzó lénye,

S emberi érzésem magával viszi

A kozmikus messzeségbe.

Mozgolódik bennem egy homályos sejtelem,

S alig kivehetően adja hírül nekem,

Hogy egyszer majd biztosan felismerem:

Egy isteni lény lépett most érintkezésbe velem.

Dritte Juni-Woche

(16-22. Juni)

(11) (L)

 

Es ist in dieser Sonnenstunde

An dir, die weise Kunde zu erkennen:

An Weltenschönheit hingegeben,

In dir dich fühlend zu durchleben:

Verlieren kann das Menschen-Ich

Und finden sich im Welten-Ich.

Június harmadik hete

(június 16-22.)

(11) (L)

 

E napsütötte órában csak rajtad áll,

Hogy felismerd a bölcs híradást,

S átadva magad a világ szépségének,

Önérzettel kell hogy eltöltsön téged:

Emberi Énedet ugyan elveszítheted,

De a kozmikus Énben újra megleled.

JOHANNI-STIMMUNG

Vierte Juni-Woche

(23-29. Juni)

(12)

 

Der Welten Schönheitsglanz,

Er zwinget mich aus Seelentiefen

Des Eigenlebens Götterkräfte

Zum Weltenfluge zu entbinden;

Mich selber zu verlassen,

Vertrauend nur mich suchend

In Weltenlicht und Weltenwärme.

JÁNOS-NAPI HANGULAT

Június negyedik hete

(június 23-29.)

(12)

 

Hogy lényem isteni képességeit

Késztessem kozmikus szárnyalásra

Lelkem mélyéről, erre kényszerít

A mindenség szépséges ragyogása:

Hogy saját lényemet elhagyjam,

S bizakodva keressem önmagam

A kozmikus hő- és fényáradatban.

Erste Juli-Woche

(30. Juni - 6. Juli)

(13) (M)

 

Und bin ich in den Sinneshöhen,

So flammt in meinen Seelentiefen

Aus Geistes Feuerwelten

Der Götter Wahrheitswort:

In Geistesgründen suche ahnend

Dich geistverwandt zu finden.

Július első hete

(június 30. - július 6.)

(13) (M)

 

És szárnyalván érzéki magasságokban,

Lelkem mélységeiben is fellobban,

S az isteni igazság szava szól

A szellem tüzének világából:

Szellemi alapjaidhoz eljutva ismerd fel,

Hogy rokonságban állsz a szellemmel.

SOMMER

Zweite Juli-Woche

(7-13. Juli)

(14) (N)

 

An Sinnesoffenbarung hingegeben

Verlor ich Eigenwesens Trieb,

Gedankentraum, er schien

Betäubend mir das Selbst zu rauben,

Doch weckend nahet schon

Im Sinnenschein mir Weltendenken.

NYÁR

Július második hete

(július 7-13.)

(14) (N)

 

Átadva magam az érzékek megnyilatkozásának,

Elveszítettem azt, ami saját lényem hajtja,

S már úgy tűnt, hogy a gondolkodás álma

Kábulttá vált Énemet is magával ragadja.

De ébresztőleg hatva rám az érzéki káprázatban

A kozmikus gondolkodás is egyre közelebb van.

Dritte Juli-Woche

(14-20. Juli)

(15) (O)

 

Ich fühle wie verzaubert

Im Weltenschein des Geistes Weben:

Es hat in Sinnesdumpfheit

Gehüllt mein Eigenwesen,

Zu schenken mir die Kraft:

Die, ohnmächtig sich selbst zu geben,

Mein Ich in seinen Schranken ist.

Július harmadik hete

(július 14-20.)

(15) (O)

 

Mintha elvarázsoltak volna, megérzem

A szellem működését a kozmikus fényességben,

Mely az érzéketlenségbe

Burkolta saját lényem,

Hogy azt az erőt megadja nekem,

Mely önmagától adódni képtelen:

S ez saját behatárolt Énem.

Vierte Juli-Woche

(21-27. Juli)

(16) (P)

 

Zu bergen Geistgeschenk im Innern,

Gebietet strenge mir mein Ahnen,

Dass reifend Gottesgaben

In Seelengründen fruchtend

Der Selbstheit Früchte bringen.

Július negyedik hete

(július 21-27.)

(16) (P)

 

Hogy bensőmben maradjon rejtve a szellem adománya:

Megérzésem tőlem most szigorral ezt kívánja;

Hogy isteni adottságaim beérvén

Teremjenek lelkem mélyén

Gyümölcsöt saját Énem számára.

Fünfte Juli- und erste August-Woche

(28. Juli - 3. August)

(17) (Q)

 

Es spricht das Weltenwort,

Das ich durch Sinnestore

In Seelengründe durfte führen:

Erfülle deine Geistestiefen

Mit meinen Weltenweiten,

Zu finden einstens mich in dir.

Július ötödik és augusztus első hete

(július 28. - augusztus 3.)

(17) (Q)

 

Így szól a kozmikus Ige,

Melyet érzékeim kapuin keresztülvive

Vezethettem lelkem mélységeibe:

Kozmikus távlataimmal töltsd be

Szellemi mélységeid, hogy majdan

Megtalálj engem - önmagadban.

Zweite August-Woche

(4-10. August)

(18) (R)

 

Kann ich die Seele weiten,

Dass sie sich selbst verbindet

Empfangnem Welten-Keimesworte?

Ich ahne, dass ich Kraft muss finden,

Die Seele würdig zu gestalten,

Zum Geistes-Kleide sich zu bilden.

Augusztus második hete

(augusztus 4-10.)

(18) (R)

 

Kitágíthatom-e annyira a lelkem,

Hogy a kozmikus Igével egybekeljen,

Melynek csíráját már magába fogadta?

Úgy érzem, hogy új erőre kapva

Lelkemet méltóvá kell tennem arra,

Hogy önmagát a szellem ruhájává szabja.

Dritte August-Woche

(11-17. August)

(19) (S)

 

Geheimnisvoll das Neu-Empfang’ne

Mit der Erinn’rung zu umschliessen,

Sei meines Strebens weitrer Sinn:

Er soll erstarkend Eigenkräfte

In meinem Innern wecken

Und werdend mich mir selber geben.

Augusztus harmadik hete

(augusztus 11-17.)

(19) (S)

 

Hogy emlékezetemmel titkon megragadjam,

Amit most újonnan magamba fogadtam,

S további törekvésem célja az legyen,

Hogy új erőre kapva ébresszen

Saját belső erőket bennem,

S létrejőve adjon át önmagamnak engem.

Vierte August-Woche

(18-24. August)

(20) (T)

 

So fühl ich erst mein Sein,

Das fern vom Welten-Dasein

In sich, sich selbst erlöschen

Und bauend nur auf eignem Grunde

In sich, sich selbst ertöten müsste.

Augusztus negyedik hete

(augusztus 18-24.)

(20) (T)

 

Csak most érzem, hogy saját létem

A kozmikus létezéstől eltávolodva

Magára maradna, önmagát kioltva,

S ha csak olyan alapokra építhetne, ami saját,

Akkor bizony kénytelen volna megölni magát.

Fünfte August-Woche

(25-31. August)

(21) (U)

 

Ich fühle fruchtend fremde Macht

Sich stärkend mir mich selbst verleihn,

Den Keim empfind ich reifend

Und Ahnung lichtvoll weben

Im Innern an der Selbstheit Macht.

Augusztus ötödik hete

(augusztus 25-31.)

(21) (U)

 

Érzem, hogy egy termékenyítő idegen erő

Megerősödve ad át önmagamnak engem,

S érzem, hogy a csíra érlelődik,

És sejtelmem fénnyel telítve szövődik

Saját Énem erőihez bennem.

Erste September-Woche

(1-7. September)

(22) (V)

 

Das Licht aus Weltenweiten,

Im Innern lebt es kräftig fort:

Es wird zum Seelenlichte

Und leuchtet in die Geistestiefen,

Um Früchte zu entbinden,

Die Menschenselbst aus Weltenselbst

Im Zeitenlaufe reifen lassen.

Szeptember első hete

(szeptember 1-7.)

(22) (V)

 

A kozmikus távolból fakadó napvilág

Nagy erővel bennem él tovább:

A lélek belső fényévé válik,

S a szellem mélyére sugárzik,

Hogy hozzon olyan gyümölcsöket

A kozmikus Énből, amelyek

Az idők során emberi Ént érlelnek.

Zweite September-Woche

(8-14. September)

(23) (W)

 

Es dämpfet herbstlich sich

Der Sinne Reizesstreben;

In Lichtesoffenbarung mischen

Der Nebel dumpfe Schleier sich.

Ich selber schau in Raumesweiten

Des Herbstes Winterschlaf.

Der Sommer hat an mich

Sich selber hingegeben.

Szeptember második hete

(szeptember 8-14.)

(23) (W)

 

Ím, most fordul ősziesre

Az ingerek hatása az érzékekre.

A fény megnyilatkozásába

Belevegyül a komor ködök fátyla.

S én a távoli messzeségben

Már az ősz téli álmát nézem.

A nyár teljesen

Átadta önmagát nekem.

Dritte September-Woche

(15-21. September)

(24) (X)

 

Sich selbst erschaffend stets,

Wird Seelensein sich selbst gewahr;

Der Weltengeist, er strebet fort

In Selbsterkenntnis neu belebt

Und schafft aus Seelenfinsternis

Des Selbstsinns Willensfrucht.

Szeptember harmadik hete

(szeptember 15-21.)

(24) (X)

 

Önmagát folyton újrateremtve

A lélek léte megpillantja önmagát,

S a kozmikus szellem működik tovább

Az önismeretben újra megelevenedve,

S általa lesz az Én-érzék akarati gyümölcse

A lélek sötétségéből megteremtve.

Vierte September-Woche

(22-28. September)

(25) (Y)

 

Ich darf nun mir gehören

Und leuchtend breiten Innenlicht

In Raumes- und in Zeitenfinsternis.

Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,

Der Seele Tiefen sollen wachen

Und wachend tragen Sonnengluten

In kalte Winterfluten.

Szeptember negyedik hete

(szeptember 22-28.)

(25) (Y)

 

Csak most tagozódhat belém Énem,

S ragyogva áraszthatja belső fényem

A terek s idők sötétségében.

Természeti lényem aludni késztet,

De lelkem mélysége csak most ébred,

Hogy a Nap melengető tüzét virrasztva

Vigye magával a fagyos téli áradatba.

MICHAELI-STIMMUNG

(29. September - 5. Oktober)

(26) (Z)

 

Natur, dein mütterliches Sein,

Ich trage es in meinem Willenswesen;

Und meines Willens Feuermacht,

Sie stählet meines Geistes Triebe,

Dass sie gebären Selbstgefühl,

Zu tragen mich in mir.

MICHAEL-NAPI HANGULAT

(szeptember 29. - október 5.)

(26) (Z)

 

Természet, anyai létedet

Akarati lényemben hordozom;

S akaratom tüzének ereje

Megacélozza szellemi törekvésem,

Hogy olyan Én-érzést szüljön bennem,

Mellyel magamban hordozhatom önmagam.

 
Aus dem Deutschen von
 
(Magyar nyelvre átültette)
       
Korcsog Balázs

   

(Ostern - Michaeli 2008)
     
(2008. Húsvét - Michael-nap)
Utolsó frissítés ( 2012. szeptember 12. )
 
< Előző   Következő >