NOVALIS / Főoldal arrow Keresés
2012 misztériuma és az ahrimáni inkarnáció (Magyarul is megjelent) Nyomtatás E-mail
2011. június 20.

Image

Robert Powell - Kevin Dann

Krisztus és a maja naptár

2012 és az Antikrisztus eljövetele

 

Amerikában élénk eszmecsere folyt Ahrimánnak a nyugati világban bekövetkező - Rudolf Steiner által megjövendölt - megtestesüléséről. A kanadai Vancouverben tevékenykedő és kezdetben Willi Sucher munkássága által inspirált asztroszófus és euritmista, Robert Powell a nemrég megjelent Christ and the Maya Calendar - 2012 and the Coming of the Antichrist [Krisztus és a maja naptár - 2012 és az Antikrisztus eljövetele] című könyvében (New York, 2009) ennek a megtestesülésnek az időpontját is meghatározta: 2009. július 22-e, az Európából nem látható teljes napfogyatkozás napja. Powell rendszeresen dolgozik Vancouverben, s így e kérdéses, de elgondolkodtató kijelentése hosszas vita tárgyát képezte.

Rámutattam arra, hogy megítélésem szerint bizonyos veszélyt rejt magában, hogyha figyelmünket egy konkrét napra szegezzük: mégpedig az a veszély, hogy ezáltal figyelmen kívül hagyjuk Ahrimán működésének azokat az egyre erőteljesebben megnyilvánuló jellegzetességeit, amelyek az inkarnációját évtizedek, sőt talán évszázadok óta készítik elő. Ilyen szempontból különösen a 2001. szeptember 11-én bekövetkezett esemény játszik kulcsfontosságú szerepet.

Egy másik előadásomban is Ahrimánnak a Rudolf Steiner által 90 évvel ezelőtt megjövendölt megtestesüléséről beszéltem. Ez a téma két okból is különösen aktuális. Egyrészt mivel Steiner egyik kijelentése szerint ez a megtestesülés minden bizonnyal még azelőtt megtörténik, mielőtt „a harmadik évezrednek akár csak egy kis része is” eltelt volna. Másrészt pedig, mivel egy, az amerikai antropozófusok körében mostanában nagy érdeklődést kiváltó tanulmányban - mint már említettük - ezzel kapcsolatban egy egészen konkrét időpontot is megjelölnek: a 2009. július 22-ei napfogyatkozás időszakát.*

 

* További szempontként mindenképp figyelmet érdemel, hogy az ahrimáni inkarnáció Robert Powell által megadott időpontját, 2009. július 22-ét, illetve a közeljövő egy másik, döntő fontosságú és sokat emlegetett dátumát, 2012. december 21-ét egy hónap híján éppen három és fél év választja el egymástól: Krisztus (fizikai testben való) földi tevékenységének ellentettjeként az Antikrisztus (itt: Ahrimán) működésének - a János által írott Jelenések könyvében is említett - 42 hónapos időtartama. A két időpont egymáshoz való viszonyának kulcsa minden bizonnyal a két apokaliptikus fenevad megkülönböztetése: az Ahrimán, a sötétség fejedelme és Szorát, a Nap-démon mint Antikrisztus közti különbségnek (emberi hordozójukat tekintve: az e világ császára és az ő mágusa vagy hamis prófétája közti különbségnek), ugyanakkor kettejük együttműködésének a felismerése. [a fordító, K. B. megjegyzése]

Részletek Thomas Meyer Vom norwegischen zum amerikanischen Volksgeist [A norvég népszellemtől az amerikaiig] című úti beszámolójából. Megjelent a Der Europäer című folyóirat 2009. július-augusztusi számában. Összeállította és fordította: Korcsog Balázs

 

Kapcsolódó cikkek:

Ahrimán fellépése jótevőként

Judith von Halle előadása Ahrimán inkarnációjáról

Utolsó frissítés ( 2011. december 21. )
 
< Előző   Következő >